Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 20 грудня 2023 року узагальнив результати проведених заходів повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, відмітивши таке.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" /далі – Закон/ та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет.

Верховною Радою України на пленарному засіданні 6 вересня 2023 року не було призначено членів Рахункової палати за результатами голосування та підсумками конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, оголошеного Комітетом у січні 2020 року на виконання норм Закону України від 14.11.2019 № 293-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яким внесено зміни до Закону, зокрема щодо збільшення складу Рахункової палати з 9 до 13 членів Рахункової палати /зміни до частини першої статті 17 Закону/ та доручення Комітету разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечити проведення конкурсу для допризначення 4 членів Рахункової палати /новий пункт 4-2 розділу VIII Закону/. Керуючись абзацом третім частини п’ятої статті 208-2 Регламенту (згідно з яким якщо за список кандидатів на посади членів Рахункової палати не отримано необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів України, оголошується повторний конкурс), по завершенню розгляду даного питання головуючий на цьому пленарному засіданні Перший заступник Голови Верховної Ради України Корнієнко О.С. доручив Комітету оголосити повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Враховуючи зазначене, Комітетом у вересні 2023 року оголошено повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати /далі – повторний конкурс/. Зокрема, Комітет на своєму засіданні 14.09.2023 (протокол № 167) затвердив Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати /далі – Оголошення/, яке 15 вересня 2023 року розміщено на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету та опубліковано в газеті «Голос України» від 15.09.2023 № 186.

В Оголошенні, серед іншого, вказано:

перелік документів, що мають бути подані до Комітету особою, яка бажає взяти участь у повторному конкурсі /з урахуванням вимог статті 20 Закону, статті 57 Закону України "Про запобігання корупції" та статті 10 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"/;

кінцеву дату подання зазначених документів – 16 жовтня 2023 року;

вимоги до члена Рахункової палати, зокрема:

– членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію /частина перша статті 19 Закону/;

– не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа: 1) яка досягла 65-річного віку; 2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати; 4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість; 5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією; 6) яка має громадянство чи підданство іншої держави; 7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції"; 8) яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", за рік, що передує року призначення на відповідну посаду /частина друга статті 19 Закону/.

Своєчасно та з дотриманням вимог Оголошення до Комітету подали документи 27 кандидатів на вакантні посади членів Рахункової палати /далі – кандидати/, а саме: Бояркіна О.А., Васильєв О.В., Володін А.В., Ганущак В.Ю., Горбач М.Л., Дегтярьова Н.М., Дмитренко Г.В., Клименко К.О., Ключка С.С., Лепак Р.І., Ломанова В.В., Нетреба Н.П., Паламарчук В.О., Піщанська О.С., Погорелов Ю.С., Пушко-Цибуляк Є.М., Радіонов Ю.Д., Рафальська У.О., Рябикін О.В., Ставська Л.С., Толстанов М.К., Уліцький А.Г., Хмельков А.В., Ходаковський В.В., Хорошко О.В., Чайка В.В., Янковський П.М.

Керуючись вимогами абзацу четвертого частини другої статті 208-2 Регламенту та враховуючи рішення Комітету від 14.09.2023, Комітетом разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечено з 23 жовтня 2023 року оприлюднення на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Комітету інформації про кандидатів. На виконання цієї норми у Комітеті попередньо було проведено роботу з підготовки в електронному вигляді таких документів кандидатів: автобіографія; мотиваційний лист; копії дипломів про вищу освіту (без додатків); копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності); копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копії сертифікатів чи інших документів про володіння державною мовою, однією з офіційних мов Ради Європи. При цьому, керуючись нормами законів "Про інформацію", "Про захист персональних даних" і "Про запобігання корупції", приховано окремі відомості, що належать до конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом, а також відомості про номер контактного телефону і адресу електронної пошти. Зазначена інформація про кандидатів буде відображатися на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету до завершення конкурсу.

Крім того, на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" (від 20.09.2023 № 3384-IX) з 10 грудня 2023 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відкрито доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відтак можна ознайомитися з відповідними деклараціями кандидатів за 2022 рік.

Кандидатів відповідно до наданої ними інформації можна охарактеризувати за такими критеріями:

гендерна складова: 17 кандидатів (або 63%) – чоловіки; 10 кандидатів (або 37%) – жінки;

вікова структура: 30-39 років (4 кандидати, або 15%), 40-49 років (12 кандидатів, або 44%), 50-59 років (10 кандидатів, або 37%), 60 років і старше (1 кандидат, або 4%);

трудова діяльність:

– державна служба /на час подання документів/: мають стаж державної служби 22 кандидати, при цьому 14 кандидатів працюють або працювали в Рахунковій палати /Васильєв О.В., Ганущак В.Ю., Горбач М.Л., Дмитренко Г.В., Нетреба Н.П., Паламарчук В.О., Погорелов Ю.С., Пушко-Цибуляк Є.М., Радіонов Ю.Д., Ставська Л.С., Толстанов М.К., Ходаковський В.В, Чайка В.В., Янковський П.М./, 7 кандидатів працювали або працюють в органах державного фінансового контролю /Васильєв О.В., Ганущак В.Ю., Дмитренко Г.В., Ключка С.С., Нетреба Н.П., Пушко-Цибуляк Є.М., Янковський П.М./;

– незалежна аудиторська діяльність: 1 кандидат /Нетреба Н.П./ є сертифікованим аудитором;

– наукова діяльність: мають наукові ступені 13 кандидатів, з яких 4 кандидати також мають вчені звання /Дмитренко Г.В., Паламарчук В.О., Погорелов Ю.С., Хмельков А.В./;

участь в інших конкурсах на зайняття посад членів Рахункової палати, оголошених Комітетом:

– у конкурсах, оголошених у серпні 2015 р. та/або у травні 2017 р., брали участь 5 кандидатів /Горбач М.Л., Лепак Р.І., Радіонов Ю.Д., Толстанов М.К., Чайка В.В./;

у конкурсах, оголошених у січні 2020 р. та/або у вересні 2020 р., брали участь 11 кандидатів /Володін А.В., Ганущак В.Ю., Горбач М.Л., Дмитренко Г.Д., Клименко К.О., Ключка С.С., Нетреба Н.П., Погорелов Ю.С., Радіонов Ю.Д. Ставська Л.С., Толстанов М.К./;

у конкурсі, оголошеному у грудні 2022 р., брали участь 2 кандидати /Ганущак В.Ю., Хмельков А.В./;

– у конкурсі, оголошеному у квітні 2023 р., беруть участь 6 кандидатів /Володін А.В., Дмитренко Г.Д., Клименко К.О., Ключка С.С., Хмельков А.В., Хорошко О.В./;

– в іншому конкурсі, оголошеному у вересні 2023 р. (на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року), беруть участь всі 27 кандидатів.

Загалом всі кандидати відповідають вимогам до члена Рахункової палати, визначеним частиною першою статті 19 Закону, щодо віку та стажу роботи, а також щодо володіння державною мовою на рівні вільного володіння першого чи другого ступеня (відповідно до вимог, визначених статтями 9 і 10 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та пунктом 4 Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 24.06.2021 № 31).

Щодо здійснення спеціальної перевірки кандидатів звернуто увагу, серед іншого, на такі законодавчі норми:

згідно з пунктом 7 частини другої статті 19 Закону на посаду члена Рахункової палати не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку, передбачену законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції";

частиною другою статті 58 Закону України "Про запобігання корупції" визначено, зокрема, що: рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки (згідно з підпунктом "а" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належать Голова та інші члени Рахункової палати); у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, орган, який здійснює призначення на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні на посаду.

Враховуючи зазначене та рішення Комітету від 14.09.2023, Апаратом Верховної Ради України необхідні документи всіх кандидатів направлено в установленому порядку для проведення спеціальної перевірки. За результатами спеціальної перевірки стосовно всіх кандидатів відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, не виявлено.

Відповідно до частини третьої статті 208-2 Регламенту Комітет розглядає документи, подані кандидатами, і попередньо обговорює кандидатів щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом. В рамках такого обговорення кандидатів у підкомітеті з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету 13, 14 і 15 грудня 2023 року проведено співбесіди з кандидатами. З метою прозорості проведення повторного конкурсу забезпечено пряму трансляцію і запис таких співбесід на YouTube-каналі Комітету, що дасть можливість громадськості скласти свою думку про кожного кандидата та у подальшому Верховній Раді України прийняти виважене рішення при призначенні членів Рахункової палати. У таких співбесідах взяли участь 25 кандидатів. Однак 2 кандидати /Бояркіна О.А., Нетреба Н.П./ не з’явилися на такі співбесіди, тому неможливо перевірити відповідність зазначених кандидатів окремим вимогам до члена Рахункової палати, визначеним статтею 19 Закону.

На таких співбесідах, серед іншого, була можливість попередньо оцінити знання кандидатами однієї з офіційних мов Ради Європи (англійської або французької), що є вимогою до члена Рахункової палати, визначеною статтею 19 Закону. Як наслідок, під час таких співбесід 9 кандидатів /Васильєв О.В., Володін А.В., Горбач М.Л., Дмитренко Г.В., Ключка С.С., Лепак Р.І., Паламарчук В.О., Ходаковський В.В., Янковський П.М./ не підтвердили знання відповідної мови.

Необхідно зазначити, що відповідно до частин третьої та п’ятої статті 19 Закону перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а також член Рахункової палати не може належати до політичної партії. Тому після призначення нові члени Рахункової палати мають забезпечити у встановленому порядку здійснення відповідних заходів для дотримання вказаних вимог Закону.

Щодо подальших заходів з призначення на посади членів Рахункової палати частинами третьою-п’ятою статті 208-2 Регламенту визначено, що:

Комітет подає на розгляд Верховної Ради України рішення з висновками щодо кожного кандидата;

рішення Комітету та відомості про кандидатів (частина друга статті 205 Регламенту) надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою України відповідного питання;

обговорення кандидатів на посади членів Рахункової палати проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту;

відбір на посади членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо;

Верховна Рада України призначає членів Рахункової палати списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

якщо за список кандидатів на посади членів Рахункової палати не отримано необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів України, оголошується повторний конкурс.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення, зокрема: затвердити висновки Комітету щодо кожного з 27 кандидатів на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (а саме: Бояркіної О.А., Васильєва О.В., Володіна А.В., Ганущак В.Ю., Горбач М.Л., Дегтярьової Н.М., Дмитренка Г.В., Клименка К.О., Ключки С.С., Лепака Р.І., Ломанової В.В., Нетреби Н.П., Паламарчука В.О., Піщанської О.С., Погорелова Ю.С., Пушко-Цибуляк Є.М., Радіонова Ю.Д., Рафальської У.О., Рябикіна О.В., Ставської Л.С., Толстанова М.К., Уліцького А.Г., Хмелькова А.В., Ходаковського В.В., Хорошка О.В., Чайки В.В., Янковського П.М.), відповідно до яких усі кандидати пройшли перевірку, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" (відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, не виявлено), при цьому під час співбесід, організованих Комітетом в рамках повторного конкурсу, 9 кандидатів (Васильєв О.В., Володін А.В., Горбач М.Л., Дмитренко Г.В., Ключка С.С., Лепак Р.І., Паламарчук В.О., Ходаковський В.В., Янковський П.М.) не підтвердили знання однієї з офіційних мов Ради Європи, 2 кандидати (Бояркіна О.А., Нетреба Н.П.) не з'явилися на такі співбесіди, відтак неможливо перевірити відповідність зазначених кандидатів окремим вимогам до члена Рахункової палати, визначеним статтею 19 Закону України "Про Рахункову палату".

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12
14 вересня 2023 16:11
04 вересня 2023 17:50