Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №3 від 9 вересня 2019 року

 

 

 

1700 година  м. Київ, вул. Банкова, 6-8

Головує: Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Присутні:

Члени Комітету: Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Трухін О.М., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Василенко Л.В., Гнатенко В.С., Драбовський А.Г., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Люшняк М.В., Пасічний О.С., Пуртова А.А., Пушкаренко А.М., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 22 народні депутати.

Відсутні:

Члени Комітету: Борт В.П., Герман Д.В., Гончаренко О.О., Дунаєв С.В., Крулько І.І., Кунаєв А.Ю., Кіссе А.І., Лаба М.М., Лопушанський А.Я., Лунченко В.В., Молоток І.Ф., Урбанський А.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Андросюк Н.В., Боброва Т.С., Больбат О.О., Войтенко Є.А., Кочергіна Н.В., Качан Т.В., Кочубей О.П., Криволап М.К., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Симончук К.В., Стадник М.В., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Сторожук О.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

Народний депутат України Кубраков О.М.

від Міністерства фінансів України

Джигир Ю.А. – заступник Міністра;

Шкураков В.О. – заступник Міністра;

Наврата А.І. – директор Департаменту видатків виробничої сфери;

 

від Міністерства розвитку економіки, торгівлі
 і сільського господарства України

Кухта П.А. – Перший заступник Міністра;

Гришкевич О.М. – директор Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку;

від Національної академії медичних наук України

Шапаренко В.П. – начальник Управління справами;

від Міністерства освіти і науки України

Таранов І.М. – керівник експертної групи Директорату інновацій та трансферу технологій;

від Державного агентства автомобільних доріг України

Цепелєв С.Ю. – директор Департаменту розвитку доріг;

від Рахункової палати

Пацкан В.В. – Голова;

Майснер А.В. – заступник Голови;

Старченко О.М. – головний спеціаліст відділу відносин з органами державної влади та громадськістю Управління інформаційної політики;

від Асоціації міст України

Кобялко Вікторія – експерт.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 1064 доопрац. від 06.09.2019), внесений народними депутатами України Кубраковим О.М., Корявченковим Ю.В. та Павловським П.І. /розгляд питання перенесено за пропозицією співавтора законопроекту, народного депутата України Кубракова О.М./.

2. Про розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України.

3. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 580-р).

 

 

1. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 1064 доопрац. від 06.09.2019), внесений народними депутатами України Кубраковим О.М., Корявченковим Ю.В. та Павловським П.І. /розгляд питання перенесено за пропозицією співавтора законопроекту, народного депутата України Кубракова О.М./.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету з питань бюджету Шпак Л.О. про повторний розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстр. № 1008 від 29.08.2019), поданого Президентом України, щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексом України.

Відмітили:

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань правової політики.

Відповідно до доручення Верховної Ради України щодо першочергового розгляду законопроектів, визначених Президентом України як невідкладні, законопроект за реєстр. № 1008 розглянуто на засіданні Комітету з питань бюджету 06.09.2019 (протокол № 2). У зв’язку із наданням Міністерством фінансів України уточненого експертного висновку до зазначеного законопроекту, його розгляд відбувається повторно.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про очищення влади», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», які передбачають, зокрема:

зменшення кількості суддів Верховного Суду (з 200 до 100 одиниць);

зменшення базового розміру посадового окладу судді Верховного Суду (з 75 до 55 прожиткових мінімумів);

зменшення кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) з 16 до 12 одиниць;

скасування коефіцієнтів, що застосовуються при встановленні розмірів винагороди члена Комісії (який не є суддею) та члена Вищої ради правосуддя /на даний час розмір винагороди встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5/;

створення Вищою радою правосуддя конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади членів Комісії, а також Комісії з питань доброчесності та етики, як колегіального органу при Вищій раді правосуддя.

Враховуючи зазначене, реалізація положень законопроекту щодо скорочення кількості суддів Верховного Суду і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зменшення розміру посадових окладів суддів Верховного Суду та розмірів винагороди членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (які не є суддями) та членів Вищої ради правосуддя може зумовити економію коштів державного бюджету на утримання органів правосуддя.

Разом з тим, підпунктом 17 пункту 2 розділу І законопроекту пропонується виключити пункти 22 і 23 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), відповідно до яких право на отримання суддівської винагороди у розмірах, передбачених цим Законом, мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду за результатами конкурсу.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається, що положення підпункту 17 пункту 2 розділу І законопроекту набиратимуть чинність з 1 січня 2020 року. Відтак, з 1 січня 2020 року суддівську винагороду у розмірах, передбачених Законом, матимуть змогу отримувати всі судді без проходження кваліфікаційного оцінювання. За експертним висновком Міністерства фінансів України, надісланим листом від 09.09.2019 № 08020-03/2-3/22509 на заміну раніше поданого експертного висновку, реалізація таких положень потребуватиме додаткових коштів на виплату суддівської винагороди суддям, що не пройшли кваліфікаційного оцінювання у розмірах, встановлених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, Міністерством фінансів зазначено, що законопроект не потребує фінансового забезпечення у поточному році та може бути реалізований у межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності органів судової влади.

Водночас, у розділі «Фінансово-економічне обґрунтування» пояснювальної записки до законопроекту зазначено, що його прийняття не потребує додаткових витрат, оскільки кошти на виплату суддівської винагороди для суддів передбачаються за пропозицією Державної судової адміністрації України щороку у Державному бюджеті України.

УХВАЛИЛИ:

1. За підсумками повторного розгляду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстр. № 1008 від 29.08.2019), поданий Президентом України, є таким, що не матиме впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати в межах видатків державного бюджету, які передбачаються на забезпечення діяльності органів судової влади). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики /на заміну попередньо надісланого листа Комітету з питань бюджету від 06.09.2019 № 04-13/8-61(154217)/.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію директора Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Гришкевич О.М., начальника Управління справами Національної академії медичних наук України Шапаренка В.П., керівника експертної групи Директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Таранова І.М., директора Департаменту розвитку мережі доріг Державного агентства автомобільних доріг України Цепелєва С.Ю. про погодження передачі частини бюджетних призначень та перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 580-р).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшли звернення Національної академії медичних наук України від 29.08.2019 № 5-06/1522, Міністерства освіти і науки України від 13.08.2019 № 1/10-2242, Державного агентства автомобільних доріг України від 08.08.2019 № 1983/4/6.1-2 (копії листів роздано народним депутатам України – членам Комітету) в межах компетенції кожного щодо погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 580-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році».

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
(далі – Кодекс), а передача бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Кодексу. Згідно із зазначеними вимогами Кодексу перерозподіл видатків державного бюджету та передача бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

Відповідно до частини четвертої статті 33-1 Кодексу відбір державних інвестиційних проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів та Порядок відбору державних інвестиційних проектів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р №571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» (копії роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Відповідно до положень зазначеного законодавства за результатами моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів 18 червня 2019 року (копію протоколу засідання роздано народним депутатам України – членам Комітету) визначено здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень в межах їх загального обсягу між окремими державними інвестиційними проектами.

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 24.07.2019 № 580-р встановлено відповідно до частини п’ятнадцятої статті 23 Кодексу та на підставі протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 18 червня 2019 року передати частину бюджетних призначень (видатки розвитку), передбачених у 2019 році Національній академії медичних наук України у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 6561860 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32», у сумі 37 064,2 тис. грн:

1) Міністерству освіти і науки України за бюджетною програмою 2201840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» у сумі 25 000 тис. грн.;

2) Державному агентству автомобільних доріг України за бюджетною програмою 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі 12 064,2 тис. гривень.

Пунктом 2 розпорядження Уряду від 24.07.2019 № 580-р встановлено здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії медичних наук України у загальному фонді державного бюджету у 2019 році, перерозподіл видатків розвитку у сумі 12 935,8 тис. грн шляхом:

1) зменшення обсягу таких видатків за бюджетною програмою 6561860 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32» у сумі 12 935,8 тис. гривень;

2) збільшення обсягу таких видатків за бюджетними програмами:

6561820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання» у сумі 9 219,8 тис. грн;

6561180 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом’янському районі м. Києва» у сумі 3 716 тис. гривень.

З огляду на запропоновані розпорядженням Уряду від 24.07.2019 № 580-р положення видатки за бюджетною програмою 6561860 загалом пропонується зменшити на 50 млн гривень.

Пунктом 3 розпорядження Уряду від 24.07.2019 № 580-р Міністерству фінансів доручено після погодження Національною академією медичних наук України, Міністерством освіти і науки України, Державним агентством автомобільних доріг України передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, а Національною академією медичних наук України перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 2 зазначеного розпорядження, з Комітетом з питань бюджету забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Довідково: за даними звітності Казначейства про виконання державного бюджету за січень-липень 2019 року видатки на реалізацію державного інвестиційного проекту за бюджетною програмою 6561820 не проводились (річний плановий обсяг – 13 млн грн).

Видатки по загальному фонду за зазначений період фактично проведено за бюджетними програмами:

2201840 – у обсязі 9,96 млн грн, що становить 99,6% річного плану та плану на звітний період (визначено у обсязі – 10 млн грн);

3111800 – у обсязі 100 млн грн, що становить 20% річного плану (визначено у обсязі – 500 млн грн) та 100% плану на звітний період;

6561180 у обсязі 4,2 млн грн, що становить 11% річного плану (визначено у обсязі – 38,3 млн грн) та 55,3% плану на звітний період;

6561860 у обсязі 0,8 млн грн, що становить 0,8% річного плану (визначено у обсязі – 100 млн грн) та 4% плану на звітний період.

Інформація щодо використання видатків державного бюджету на реалізацію державних інвестиційних проектів за підсумками січня - липня 2019 року роздана народним депутатам України – членам Комітету.

Варто звернути увагу, що за звітними даними Казначейства про виконання державного бюджету за 7 місяців поточного року відповідно до запланованих показників високий рівень проведення видатків відстежується не лише по державних інвестиційних проектах «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» /бюджетна програма 2201840/ та «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» /бюджетна програма 3111800/, а також і за іншими державними інвестиційними проектами, за якими Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів визначена додаткова потреба у коштах на 2019 рік, зокрема за такими проектами: «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща» /бюджетна програма 2201850/ (видатки проведено на 99,7% до плану на звітний період, а додаткова потреба визначена у сумі 30 млн грн), «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» /бюджетна програма 2301810/ (98,6% до плану на звітний період, а додаткова потреба – 400 млн грн), «Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України» /бюджетна програма 5961070/ (99,9% до плану на звітний період, а додаткова потреба – 140 млн грн.).

Інформація щодо видатків державного бюджету на реалізацію державних інвестиційних проектів на 2016–2018 роки та січень–липень 2019 року роздана народним депутатам – членам Комітету.

На виконання пункту 3 розпорядженням Уряду № 580-р Національна академія медичних наук України, Міністерство освіти і науки України та Державне агентство автомобільних доріг України направило до Комітету з питань бюджету матеріали щодо здійснення запропонованих передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету для реалізації державних інвестиційних проектів.

Так, Національна академія медичних наук України звернулася з проханням погодити запропоновану передачу бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році, як це встановлено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 580-р.

Міністерство освіти і науки України у своєму листі зазначило, що станом на 1 серпня 2019 року із загальної вартості державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка», яка складає 86 млн грн, профінансовано 22 млн грн, у тому числі 10 млн грн у поточному році, які були передбачені на реалізацію даного проекту в державному бюджеті на 2019 рік, і, враховуючи зазначене, Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів визнала за доцільне та прийняла рішення про збільшення в 2019 році фінансування робіт з реставрації головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка на 25 млн. грн, що дасть можливість завершити виконання робіт по реставрації частини зовнішнього фасаду головного корпусу університету та запобігти подальшому його руйнуванню, замінити та відреставрувати аварійні вікна і двері, виконати реставраційно-ремонтні роботи аварійних дахів.

Державне агентство автомобільних доріг у своєму листі звернулося з проханням погодити передачу Агентству бюджетних призначень у сумі 1064,2 тис. грн з метою виконання заходів за бюджетною програмою 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області».

Необхідно зауважити, що звернення Національної академії медичних наук України, Міністерства освіти і науки України та Державного агентства автомобільних доріг України до Комітету щодо зазначеної передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету не містять фінансово-економічних розрахунків та обґрунтувань щодо обсягів запропонованих змін бюджетних призначень, хоча надання відповідних розрахунків і обґрунтувань передбачено пунктом 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Арістов Ю.Ю. Пуртова А.А., а також заступник Міністра фінансів України Шкураков В.О., Голова Рахункової палати Пацкан В.В., директор Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Гришкевич О.М., начальник Управління справами Національної академії медичних наук України Шапаренко В.П., керівник експертної групи Директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Таранов І.М., директор Департаменту розвитку мережі доріг Державного агентства автомобільних доріг України Цепелєв С.Ю.

Голова Рахункової палати Пацкан В.В. звернув увагу головних розпорядників коштів державного бюджету на необхідність більш якісного планування та використання бюджетних коштів, не допускаючи їх перерозподіл впродовж року.

Заступник Міністра фінансів Шкураков В.О. висловив підтримку позиції Голови Рахункової палати Пацкана В.В. щодо необхідності забезпечення ефективного планування і водночас зазначив про те, що міністерство не заперечує щодо розгляду розпорядження № 580-р.

Голова підкомітету з питань державних інвестиційних проектів Пуртова А.А. внесла пропозицію погодити передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів, встановлені розпорядженням Уряду від 24 липня 2019 року № 580-р.

Голова Комітету Арістов Ю.Ю. поставив на голосування внесену головою підкомітету Пуртовою А.А. пропозицію. Така пропозиція була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин восьмої і п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України та на підставі рішення засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 18 червня 2019 року, погодити відповідно до пунктів 1 та 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2019 № 580-р:

1. здійснення передачі бюджетних призначень (видатки розвитку), передбачених у 2019 році Національній академії медичних наук України у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 6561860 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32», у сумі 37 064,2 тис. грн:

1) Міністерству освіти і науки України за бюджетною програмою 2201840 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» у сумі 25 000 тис. грн (видатки розвитку);

2) Державному агентству автомобільних доріг України за бюджетною програмою 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі 12 064,2 тис. грн (видатки розвитку);

2. здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії медичних наук України у загальному фонді державного бюджету у 2019 році, перерозподілу видатків розвитку шляхом:

1) зменшення обсягу таких видатків за бюджетною програмою 6561860 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32» у сумі 12 935,8 тис. гривень;

2) збільшення обсягу цих видатків за бюджетними програмами:

6561820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання» у сумі 9 219,8 тис. грн;

6561180 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом’янському районі м. Києва» у сумі 3 716 тис. гривень.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Комітету                                                        Ю.Ю. Арістов

Секретар Комітету                                                     В.В. Цабаль
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку