Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Протокол засідання №175 від 08 листопада 2023 року

14 год. 30 хв.  м. Київ, вул. Грушевського, 5, зала нарад № 1

 

Головує: Голова Комітету Підласа Р.А.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Лопушанський А.Я., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кіссе А.І., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Лаба М.М., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Поляк В.М., Пуртова А.А., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Урбанський А.І., Фролов П.В., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 29 народних депутатів України.

Відсутні:

Члени Комітету: Бакунець П.А., Борт В.П., Дунаєв С.В., Качний О.С., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Пузійчук А.В.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Андросюк Н.В., Бурякова Т.С., Войтенко Є.А., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Симончук К.В., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Рощенко С.В.

Запрошені:

Кальченко С.В. – Голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Арахамія Д.Г. – народний депутат України;

______________________________

*Зазначене засідання Комітету з питань бюджету проведено під час пленарного засідання Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 9 Регламенту Верховної Ради України та процедурного рішення Верховної Ради України, прийнятого 8 листопада 2023 року о 14:25.

 

від Міністерства фінансів України

Єрмоличев Р.В. – заступник Міністра;

від Апарату Верховної Ради України України

Штучний В.В. – Керівник Апарату;

Ханік Ю.П. – заступник Керівника Апарату – керівник Управління справами;

Войціх О.Ю. – заступник керівника Управління справами – головний бухгалтер.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання /додатковий розгляд/.

2. Про проект кошторису Верховної Ради України на 2024 рік (відповідно до рішення Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 7 листопада 2023 року (протокол № 172)), проект постанови ВРУ за реєстр. № 10222 від 07.11.2023).

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Підласої Р.А. щодо додаткового розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відмітили:

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 4 листопада 2023 року розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання /далі – доопрацьований законопроект/, та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований законопроект за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету щодо змін до доопрацьованого законопроекту (погоджених з Міністерством фінансів України), які викладені у листі-висновку Комітету від 04.11.2023 № 04-13/3-2023/243087 (1366807).

Після розгляду даного питання до Комітету від Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України /далі – Регламентний комітет/ надійшло звернення /лист від 07.11.2023 № 04-28/10-2023/244640 (1368372), копію якого надано народним депутатам України – членам Комітету на засіданні Комітету/ щодо розгляду проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік та пропозицій Регламентного комітету до Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту, викладених у висновку Регламентного комітету на зазначений проект кошторису /від 07.11.2023 № 04-28/4-2023/244588 (1368347), копію якого надано народним депутатам України – членам Комітету на засіданні Комітету/. Зокрема, Регламентним комітетом зауважено, що у доопрацьованому законопроекті не враховано особливості правового статусу та діяльності апарату єдиного законодавчого органу, включаючи положення пункту 2.13 Бюджетних висновків Верховної Ради України (схвалених Постановою Верховної Ради України від 19.10.2023 № 3421-IX), та звернуто увагу на виникнення правової невизначеності при застосуванні Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту, а саме: пункту 21 (згідно з яким оплата праці працівників Апарату Верховної Ради України здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік) та пунктів 10, 12–15 (які теж регулюють питання оплати праці державних службовців і в них не виключено слова "Апарат Верховної Ради України"). Тому Регламентний комітет звернувся до Комітету щодо перегляду (відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України") рішення Комітету від 04.11.2023 та підтримки пропозицій Регламентного комітету про внесення змін до окремих положень Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту в частині оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади.

Поряд з тим, народний депутат України Корнієнко О.С. надіслав до Комітету комплексну пропозицію стосовно уточнення Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту щодо оплати праці державних службовців державних органів, які не застосовуватимуть у 2024 р. умови оплати праці на основі класифікації посад, та звернувся з проханням на засіданні Комітету додатково розглянути доопрацьований законопроект і врахувати таку пропозицію /лист від 07.11.2023 № 7д9/5-2023/245369 (1369296), копію якого надано народним депутатам України – членам Комітету на засіданні Комітету/. У відповідному зверненні вказано, що така пропозиція сформована на основі вищезазначених пропозицій Регламентного комітету до доопрацьованого законопроекту та у зв'язку з необхідністю уточнення відповідних положень доопрацьованого законопроекту щодо оплати праці державних службовців інших державних органів, які не застосовуватимуть у 2024 р. умови оплати праці на основі класифікації посад, з метою чіткості викладу правових норм та недопущення їхнього різного тлумачення при практичному застосуванні.

Крім того, до Комітету надійшло звернення народного депутата України Арахамії Д.Г. /лист від 08.11.2023 № 4д9/5-2023/245919 (1369910), копію якого надано народним депутатам України – членам Комітету на засіданні Комітету/ з проханням додатково розглянути доопрацьований законопроект та врахувати пропозицію щодо викладу статті 45 доопрацьованого законопроекту (якою передбачається доручити органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 р. забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка обліковується в Державній казначейській службі України, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів) у новій редакції, згідно з якою пропонується Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

Таким чином, виникла необхідність додаткового розгляду Комітетом відповідних положень доопрацьованого законопроекту та пропозицій до них, керуючись частиною п’ятою статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (якою визначено, що прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого складу членів комітету).

Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Підласа Р.А., Гончаренко О.О., Крулько І.І., Цабаль В.В., народний депутат України Арахамія Д.Г., заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В., керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В.

Зокрема, Голова Комітету Підласа Р.А. зазначила, що після розгляду Комітетом 04.11.2023 доопрацьованого законопроекту до Комітету звернулися народні депутати України Корнієнко О.С. та Арахамія О.С., які запропонували внести додаткові зміни до доопрацьованого законопроекту, і такі пропозиції у робочому порядку відпрацьовані з Міністерством фінансів України.

Народний депутат України Арахамія Д.Г. представив свою пропозицію (щодо викладу статті 45 доопрацьованого законопроекту у новій редакції) та звернувся з проханням її підтримати до народних депутатів України – членів Комітету. Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування таку пропозицію, яку за результатами голосування підтримано усіма присутніми на час голосування на засіданні народними депутатами України – членами Комітету.

Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В. зазначив, що пропозицію щодо внесення змін до Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту в частині оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади розроблено Апаратом Верховної Ради України і узгоджено з Міністерством фінансів України. При цьому Голова Комітету Підласа Р.А. звернула увагу, що відповідна пропозиція (надіслана народним депутатом України Корнієнком О.С.) вносять юридичну визначеність щодо незастосування "грейдової" системи до Апарату Верховної Ради України та деяких органів із спеціальним статусом (а саме: НАЗК, НАБУ, НКРЕКП, Антимонопольного комітету України, ДБР), відповідно у 2024 р. залишаться умови оплати праці державних службовців цих органів, що діють у в 2023 р.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування пропозицію прийняти рішення Комітету згідно із запропонованим проектом ухвали, зокрема: рекомендувати Верховній Раді України підготовлений Урядом до другого читання доопрацьований законопроект прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням погоджених з Міністерством фінансів України пропозицій Комітету, наведених у висновку Комітету від 4 листопада п.р., із запропонованими доповненнями /проект ухвали надано народним депутатам України – членам Комітету та додається/. За результатами голосування відповідне рішення підтримано більшістю присутніх на час голосування на засіданні народних депутатів України – членів Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до цього законопроекту (погоджених з Міністерством фінансів України), які викладені у листі-висновку Комітету від 04.11.2023 № 04-13/3-2023/243087 (1366807), з такими доповненнями:

1) у розділі "Прикінцеві положення" законопроекту:

пункт 10 доповнити словами і цифрами "крім державних органів, зазначених у пунктах 20 – 22 цього розділу";

в абзаці третьому пункту 11 слова "Апарат Верховної Ради України" виключити;

в абзаці першому пункту 21 слова "Апарату Верховної Ради України" виключити;

доповнити пунктами 22 і 23 такого змісту:

"22. Умови оплати праці державних службовців, передбачені у пунктах 12 – 15 цього розділу, не застосовуються при визначенні оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади.

Оплата праці державних службовців апарату органу законодавчої влади у 2024 році та до законодавчого врегулювання правового статусу парламентських державних службовців здійснюється  відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, із продовженням дії абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну службу". При цьому фонд оплати праці апарату органу законодавчої влади встановлюється у розмірах, не менших, ніж передбачено на 2023 рік.

23. Установити, що у 2024 році:

до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу, не застосовуються положення, передбачені у пунктах 12 – 15 цього розділу;

норми абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України "Про державну службу" застосовуються до 31 грудня 2024 року до державних органів, що не провели класифікацію посад державної служби (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13 цього розділу), а також до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу";

2) статтю 45 законопроекту викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України".

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України після прийняття законопроекту при оформленні Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" внести до нього уточнення і доповнення, пов’язані з даним рішенням Комітету, а також необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки.

Голосували: «за» – 27, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» – 1 (на час голосування на засіданні були присутні 29 народних депутатів України – членів Комітету).

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію Керівника Апарату Верховної Ради України Штучного В.В. про проект кошторису Верховної Ради України на 2024 рік (відповідно до проекту постанови Верховної Ради України за реєстр. № 10222 від 07.11.2023 року, підготовленого згідно із рішенням Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 07 листопада 2023 року (протокол №172)).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет (або Комітет з питань бюджету)/ надійшов на розгляд проект постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік» (за реєстр. № 10222 від 07.11.2023 року), підготовлений відповідно до рішення прийнятого Комітетом Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України /далі – Регламентний комітет/ на засіданні 07 листопада 2023 року (протокол № 172), на підставі листа Апарату Верховної Ради України від 03.11.2023 року № 15/11-2023/242415 та підготовлених Управлінням справами Апарату Верховної Ради України проектів кошторису Верховної Ради України на 2024 рік, норм витрат на одного народного депутата України на 2024 рік, показники яких ґрунтуються на обсягах фінансового забезпечення, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради України проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000 (доопрац.) від 02.11.2023).

Слід відмітити, що Апаратом Верховної Ради України лист аналогічного змісту направлено і до Комітету з питань бюджету від 03.11.2023 № 15/11-2023/242412.

Щодо питання, що розглядається, необхідно зауважити таке.

 

1. Нормативно-правові вимоги стосовно підготовки та затвердження кошторису Верховної Ради України:

- згідно із пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України, зокрема, належить затвердження кошторису Верховної Ради України;

- відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» (зі змінами):

витрати органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язані з виконанням народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок коштів державного бюджету (частина третя статті 32 Закону);

народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відповідно до положень статей 23 і 35 цього Закону видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню (частина четверта статті 32 Закону);

народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий оклад, а надбавки до встановленого посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України, народному депутату, який має наукову ступінь або почесне звання, здійснюється доплата у розмірах, встановлених законодавством; в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення народний депутат прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України (частини перша-третя статті 33 Закону);

народний депутат отримує щомісячно заробітну плату з дня початку депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень – з дня обрання (частина четверта статті 33 Закону);

народним депутатам для виконання доручень Верховної Ради України та її органів або для роботи з виборцями за межами міста Києва у період, визначений Верховною Радою України, витрати на відрядження виплачуються в розмірах, встановлених законодавством (частина шоста статті 33 Закону);

народний депутат безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням (частина сьома статті 33 Закону);

народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, які працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах, народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України (частини перша, третя, четверта статті 34 Закону);

у витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України для компенсації вартості оренди (винайму), а право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ (частини перша та друга статті 35 Закону);

- положеннями постанови Верховної Ради України від 07.12.2017 № 2240-VIII «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» /зі змінами/ визначено, що:

посадові оклади народних депутатів України визначаються в розмірах від 10 до 12 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в залежності від посади, займаної народним депутатом України у Верховній Раді України та її органах;

загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України встановлюється в розмірі 29,2 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- згідно із частиною четвертою статті 7 Регламенту Верховної Ради України кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету;

відповідно до пункту 30 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ та положень постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами) кошторис бюджетної установи  є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Відповідно до вищевказаного Порядку кошторис має такі складові частини:

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

Згідно із вимогами статті 48 Кодексу розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Відповідно до бюджетної методології показники кошторису бюджетної установи мають узгоджуватися із відповідними показниками державного бюджету.

2. Основні параметри проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік.

2.1. Згідно із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000 (доопрац.) від 02.11.2023), підготовленим Кабінетом Міністрів України до другого читання, Управлінню справами Апарату Верховної Ради України пропонується встановити бюджетні призначення за бюджетними програмами:

0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» за загальним фондом в обсязі 1.407.868,7 тис. грн /видатки споживання, у тому числі оплата праці – 775.224,5 тис. грн/;

0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» – 1.347.431,9 тис. грн /у тому числі: за загальним фондом – 1.340.938,6 тис. грн (видатки споживання, у тому числі: оплата праці – 1.004.167,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 67.003,6 тис. грн); за спеціальним фондом – 6.493,3 тис. грн (видатки споживання, у тому числі: оплата праці – 2.394,4 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 29 тис. грн)/.

Довідково: відповідно до матеріалів, підготовлених Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, розподіл видатків державного бюджету за бюджетною програмою 0111020 запропоновано таким чином:

- по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України передбачено видатки в обсязі 878.025,5 тис. грн;

- для Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України – 275.781,9 тис. грн;

- для фінансової підтримки Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України – 140.658 тис. грн;

- на фінансову підтримку Дослідницької служби Верховної Ради України – 49.645,5 тис. грн;

- на фінансову підтримку Державного комерційного підприємства «Їдальня управління справами Апарату Верховної Ради України», зайнятих в обслуговуванні протокольних заходів – 3 321,0 тис. гривень;

0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» за загальним фондом – 198.299.5 тис. грн /видатки споживання/.

Загалом, проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та проектом кошторису Верховної Ради України на 2024 рік видатки загального фонду державного бюджету на забезпечення здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України передбачено в обсязі 2.947.106,8 тис. грн (видатки споживання, у тому числі оплата праці – 1.779.392,2 тис. гривень).

Варто зауважити, що як і у 2023 році, так і на 2024 рік видатки розвитку не передбачаються за жодною з бюджетних програм Управління справами Апарату Верховної Ради України, що пояснюється обмеженістю фінансових ресурсів у зв’язку із проведенням військових дій по відсічі збройної агресії росії і необхідністю першочергового спрямування видатків державного бюджету на потреби сектору національної безпеки та оборони.

Тобто, загальні показники за бюджетними програмами Управління справами Апарату Верховної Ради України, визначені проектом кошторису Верховної Ради України на 2024 рік, узгоджуються із відповідними показниками, передбаченими у додатку № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2024 рік» до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000 (доопрац.) від 02.11.2023).

2.2. Додатком до проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік пропонується визначити норми витрат на одного народного депутата України на 2024 рік, відповідно до яких:

- забезпечуватимуться на рівні попередніх років виплати на:

щомісячну компенсацію народним депутатам України вартості проїзду територією України в обсязі 7 500 грн на кожного народного депутата України (стаття 23 Закону України «Про статус народного депутата України»);

компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера народним депутатам України, які відповідно до положень статті 35 Закону України «Про статус народного депутата України» мають право на отримання таких коштів, – з розрахунку 650 грн на добу;

відрядження помічників-консультантів народних депутатів України в обсязі 8 000 грн на місяць (у розрахунку на 10 місяців);

- відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2024 рік 3028 грн (що з 1 січня 2024 року заплановано встановити відповідно до проекту Закону за реєстр. № 10000) посадовий оклад народного депутата України – члена комітету має складати 30 280 грн, а місячний фонд оплати праці помічника-консультанта народного депутата України – 88 418 грн (29,2 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб).

2.3. Проект кошторису Верховної Ради України на 2024 рік, як зазначено у пояснювальній записці до нього, підготовленій Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, розроблено відповідно до обсягу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету, передбаченого підготовленим Кабінетом Міністрів України до другого читання проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Показники проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік обраховано відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України», чинних нормативно-законодавчих документів, що регулюються фінансове, матеріально-технічне та соціально побутове забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Одночасно, у пояснювальній записці зазначається про додаткову потребу в коштах загального фонду за бюджетними програмами:

0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» у сумі 35.599,3 тис. грн (видатки споживання) /з них на: виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними організаціями, зокрема, сплату членських внесків – 1.725,8 тис. грн; візити делегацій Верховної Ради України – 5.000 тис. грн; виплату премій та стипендій Верховної Ради України – 3.388,4 тис. грн; послуги зв’язку – 3.644,8 тис. грн; сплату судових та виконавчих зборів – 951,3 тис. грн; комп’ютеризацію діяльності Верховної Ради України – 20.889 тис. грн/;

0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» – 24.763,8 тис. грн (видатки споживання) /з них, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10.110,3 тис. грн; придбання пального Автобазою – 5 000 тис. грн; сплату судових та виконавчих зборів – 878 тис. грн; забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин – 8.775,5 тис. грн/.

Крім того, також зазначається, що у зв’язку із закінченням терміну повноважень народних депутатів Верховної Ради України дев’ятого скликання при звільненні необхідно виплатити компенсацію за невикористані дні їх щорічних відпусток, розрахунковий обсяг додаткових видатків, необхідний для виплати такої компенсації за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України», становить 118.596,6 тис. грн (з них оплата праці – 97.210,3 тис. грн, нарахування – 21.386,3 тис. гривень).

Водночас, варто зазначити, що пунктом 7 розділу «Прикінцеві положення» проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» доручається Кабінету Міністрів України разом з Центральною виборчою комісією після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України.

2.4. Відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 12, пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частини четвертої статті 7, пункту 8 частини четвертої статті 20, частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», Регламентний Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Регламентного комітету проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік» і додатки до нього /відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді України за реєстр. № 10222/ та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік» без голосування до порядку денного триваючого пленарного засідання Верховної Ради України, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000), підготовлений до другого читання, та прийняти зазначений проект Постанови за основу і в цілому.

Разом з тим, Регламентний комітет у своєму висновку зауважив, що при підготовці законопроекту «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання не враховано особливості правового статусу та діяльності апарату єдиного законодавчого органу, у тому числі пропозиції, викладені у пункті 2.13 Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених згідно з Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 року № 3421-IX.

Так, Регламентним комітетом зазначено таке:

- пунктом 21 Прикінцевих положень законопроекту (реєстр. № 10000) передбачено, зокрема, що оплата праці працівників Апарату Верховної Ради України здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік.

Водночас, з пунктів 10, 12 – 15 Прикінцевих положень законопроекту (реєстр. № 10000), які також регулюють питання оплати праці державних службовців, не виключено слова «Апарат Верховної Ради України». У зв’язку з цим, виникне правова невизначеність при застосуванні положень пункту 21 та пунктів 10, 12 – 15 Прикінцевих положень;

- не враховано пропозицію щодо такого:

«Оплата праці державних службовців апарату органу законодавчої влади у 2024 році та до законодавчого врегулювання правового статусу парламентських державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, із продовженням дії абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну службу». При цьому фонд оплати праці апарату органу законодавчої влади встановлюється у розмірах, передбачених на 2023 рік».

Враховуючи зазначене, Регламентний комітет прийняв рішення звернутися до Комітету з питань бюджету переглянути, відповідно до положень частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», рішення Комітету з питань бюджету, ухвалене 4 листопада 2023 року, та розглянути і підтримати пропозиції Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України до Прикінцевих положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», підготовленого до другого читання:

«1) пункт 10 доповнити словами «крім державних органів, які не проводять класифікацію посад державної служби згідно з цим Законом».

2) в абзаці третьому пункту 11 слова «Апарат Верховної Ради України» виключити.

3) в абзаці першому пункту 21 слова «Апарату Верховної Ради України» виключити.

4) доповнити пунктом 22 такого змісту:

«22. Умови оплати праці державних службовців, передбачені у пунктах 10, 12 – 15 цього розділу, не застосовуються при визначенні оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади.

Оплата праці державних службовців апарату органу законодавчої влади у 2024 році та до законодавчого врегулювання правового статусу парламентських державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, із продовженням дії абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну службу». При цьому фонд оплати праці апарату органу законодавчої влади встановлюється у розмірах, передбачених на 2023 рік».

Порушене Регламентним комітетом питання щодо умов оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України належить до предмету регулювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з огляду на позицію Уряду щодо врегулювання відповідних питань стосовно усіх державних службовців безпосередньо у Прикінцевих положеннях проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Підласа Р.А., Гончаренко О.О., Крулько І.І., Цабаль В.В., Забуранна Л.В., Голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко С.В., заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В., Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В.

Зокрема, Керівник Апарату Верховної Ради України Штучний В.В. зазначив, що Апаратом Верховної Ради України у відповідності до норм діючого законодавства опрацьовано проект кошторису Верховної Ради України на 2024 рік з урахуванням обсягу коштів, передбаченого головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню справами Апарату Верховної Ради України у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік, підготовленому Урядом до другого читання, при цьому звернув увагу на те, що оплата праці народних депутатів України, помічників-консультантів, працівників Апарату встановлена з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2024 рік.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко С.В. у своєму виступі зазначив про те, що обсяг фінансового забезпечення Парламентського телеканалу «Рада» на 2024 рік залишився на рівні поточного року, і звернувся до Комітету з проханням підтримати висновок Регламентного Комітету щодо проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Забуранна Л.В. поінформувала про розгляд проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік у підкомітеті, зокрема зазначила про те, що загальні показники за бюджетними програмами Управління справами Апарату Верховної Ради у проекті кошторису на 2024 рік відповідають показникам, передбаченим у додатку № 3 до доопрацьованого Урядом проекту закону про державний бюджет на 2024 рік, і відповідно запропонувала підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови про кошторис Верховної Ради за реєстр. № 10222 до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради, на якому буде розглядатися проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік, підготовлений до другого читання, та прийняти зазначений проект Постанови за основу і в цілому (проект ухвали надано народним депутатам України – членам Комітету).

Заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В. не висловив зауважень щодо проекту кошторису Верховної Ради на 2024 рік.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування озвучену головою підкомітету Забуранною Л.В. пропозицію прийняти таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді включити проект Постанови про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік за реєстр. № 10222 до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, на якому буде розглядатися проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік, підготовлений до другого читання, та прийняти зазначений проект постанови за основу і в цілому. За результатами голосування така пропозиція підтримана більшістю присутніх на час голосування на засіданні народних депутатів України – членів Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За підсумками розгляду проекту Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік» за реєстр. № 10222 від 07.11.2023 року (відповідно до рішення Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України від 7 листопада 2023 року (протокол № 172)) та керуючись вимогами частини четвертої статті 7 Регламенту Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету дійшов висновку, що у проекті кошторису Верховної Ради України на 2024 рік загальні показники щодо видатків Управління справами Апарату Верховної Ради України (у тому числі за закріпленими за ним бюджетними програмами) відповідають аналогічним показникам у додатку № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2024 рік» до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000 (доопрац.) від 02.11.2023), та рекомендує Верховній Раді України:

включити проект Постанови Верховної Ради України «Про кошторис Верховної Ради України на 2024 рік» до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, на якому буде розглядатися проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000), підготовлений до другого читання, та прийняти зазначений проект Постанови за основу і в цілому.

Голосували: «за» – 28, «проти» – 1, «утрималися» – 0, «не голосували» – 0 (на час голосування на засіданні були присутні 29 народних депутатів України – членів Комітету).

Голова Комітету                                                        Роксолана ПІДЛАСА

Секретар Комітету                                                     Володимир ЦАБАЛЬ
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку