Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

Протокол засідання №180 від 08 січня 2024 року

10  год. 00 хв.  м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

(у режимі відеоконференції)

 

Головує: Заступник Голови Комітету Гевко В.Л.*

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Копанчук О.Є., Цабаль В.В., Бакунець П.А., Батенко Т.І., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Дунаєв С.В., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Лаба М.М., Лунченко В.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Поляк В.М., Пузійчук А.В., Пуртова А.А., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Урбанський А.І., Фролов П.В., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 30 народних депутатів України.

Відсутні:

Члени Комітету: Підласа Р.А., Лопушанський А.Я., Борт В.П., Качний О.С., Кіссе А.І., Люшняк М.В.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Бурякова Т.С., Войтенко Є.А., Івашко Т.Ю., Корольковська М.М., Кочубей О.П., Луценко Н.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Сторожук Т.Б., Філіпченко Т.О., Шевченко Н.В., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В., Рощенко С.В.


____________________

*За дорученням Голови Комітету Підласої Р.А. головував на засіданні заступник Голови Комітету Гевко В.Л.


Відкриваючи засідання, заступник Голови Комітету Гевко В.Л. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що:

- за дорученням Голови Комітету Підласої Р.А. він головує на засіданні Комітету;

- на звернення Голови Комітету Підласої Р.А. більше половини членів Комітету надали згоду на проведення 8 січня п.р. засідання Комітету у режимі відеоконференції.

Затим, після реєстрації присутності членів Комітету в умовах віддаленого приєднання до участі у цьому засіданні і затвердження порядку денного, члени Комітету перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про пропозиції щодо кандидатур до складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Комітету з питань бюджету Гевка В.Л. про пропозиції щодо кандидатур до складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

Відмітили:

Верховна Рада України здійснює міжнародну діяльність і представляє інтереси України на міжнародній арені, зокрема беручи участь в роботі міжнародних парламентських об’єднань та установ, при цьому формами такої міжпарламентської співпраці можуть бути, серед іншого: участь у парламентських асамблеях (форумах, комісіях), формування постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

Відповідно до частини другої статті 88 Конституції України, частини другої статті 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 29 грудня 2023 року № 1366 затверджено Положення про постійні делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій /далі – Положення/, яким визначено основні засади забезпечення справедливого політичного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді України (зокрема з урахуванням положень частини другої статті 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України") та гендерного представництва народних депутатів України у постійних делегаціях Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій та їхніх робочих органах згідно з вимогами установчих документів відповідних парламентських органів, а також порядок формування та діяльності постійних делегацій (копію зазначеного Розпорядження надано народним депутатам України – членам Комітету з питань бюджету).

Статтею 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" визначено, що:

за погодженням з Головою Верховної Ради України комітети взаємодіють з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, беруть участь у заходах міжнародних організацій з питань, віднесених до предметів відання комітетів;

комітети можуть вносити пропозиції Голові Верховної Ради України про включення членів комітетів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.

Пунктом 10 Положення передбачено, що:

пропозиції стосовно кандидатур до складу постійної делегації подаються Голові Верховної Ради України депутатськими фракціями, а також згідно з частиною другою статті 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітетами Верховної Ради України з урахуванням справедливого політичного представництва (абзац другий пункту 8 Положення) та справедливого гендерного представництва (пункт 9 Положення);

у пропозиції комітету Верховної Ради України стосовно кандидатур до складу постійної делегації обов'язково наводиться обґрунтування доцільності включення до складу постійної делегації члена комітету з урахуванням предмета відання відповідного комітету;

народний депутат України може бути включений до складу лише однієї постійної делегації.

Голова Верховної Ради України Стефанчук Р.О. з метою дотримання норм чинного законодавства України під час формування складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій звернувся до комітетів Верховної Ради України, включаючи Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/, з проханням подати пропозиції стосовно кандидатур до складу постійних делегацій у Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ГУАМ, Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи, Парламентській асамблеї Європейський Союз – Східні сусіди, Міжпарламентській асамблеї православ’я, Парламентській асамблеї франкофонії та Міжпарламентській асамблеї АСЕАН (копію зазначеного звернення від 04.01.2024 № 17/7-2024/2354 (1425065) надано народним депутатам України – членам Комітету).

Враховуючи зазначене звернення та резолюцію Голови Комітету Підласої Р.А. до нього, окремі народні депутати України – члени Комітету надіслали пропозиції (копії відповідних листів надані народним депутатам України – членам Комітету) щодо входження до складу постійних делегацій у:

Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ): Бакунець Павло Андрійович, Гевко Володимир Леонідович, Гончаренко Олексій Олексійович, Забуранна Леся Валентинівна, Лопушанський Андрій Ярославович, Пузійчук Андрій Вікторович, Тістик Ростислав Ярославович, Цабаль Володимир Володимирович;

Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ): Копанчук Олена Євгенівна, Фролов Павло Валерійович;

Парламентській асамблеї НАТО (ПА НАТО): Герман Денис Вадимович;

Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи (ПВ ЦЄІ): Драбовський Анатолій Григорович, Кунаєв Артем Юрійович, Лаба Михайло Михайлович, Пасічний Олександр Станіславович;

Парламентській асамблеї Європейський Союз – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ): Люшняк Микола Володимирович;

Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС): Пуртова Анна Анатоліївна, Шпак Любов Олександрівна.

При цьому від народних депутатів України – членів Комітету не надходило пропозицій щодо входження до складу постійних делегацій у Парламентській асамблеї ГУАМ (ПА ГУАМ), Міжпарламентській асамблеї православ'я, Парламентській асамблеї франкофонії, Міжпарламентській асамблеї АСЕАН.

Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Гевко В.Л., Гончаренко О.О., Крулько І.І., Бакунець П.А., Урбанський А.І., Лаба М.М., Задорожній М.М.

При цьому, члени Комітету Гончаренко О.О., Крулько І.І., Бакунець П.П. висловили застереження щодо відповідності Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.12.2023 № 1366 чинному законодавству з питань організації роботи Верховної Ради України, зокрема, в частині долучення комітетів Верховної Ради України до делегування членів Комітету до участі у постійних делегаціях Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій.

Крім того, член Комітету Гончаренко О.О. запропоновував включити до розгляду на одному із засідань Комітету обговорення питань, визначених у Розпорядженні Голови Верховної Ради України від 29.12.2023 № 1367 «Про внесення змін до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 30 грудня 2022 року «Про деякі питання оформлення народними депутатами України відряджень за кордон в умовах дії воєнного стану».

Підсумовуючи розгляд даного питання, головуючий на засіданні, заступник Голови Комітету Гевко В.Л. поставив на голосування пропозицію прийняти рішення Комітету згідно з проектом ухвали (який надано народним депутатам України – членам Комітету), зокрема:

керуючись частиною другою статті 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та відповідно до звернення Голови Верховної Ради України, рекомендувати включити народних депутатів – членів Комітету до складу таких постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій:

1) Парламентська асамблея Ради Європи: Бакунця Павла Андрійовича, Гевка Володимира Леонідовича, Гончаренка Олексія Олексійовича, Забуранну Лесю Валентинівну, Лопушанського Андрія Ярославовича, Пузійчука Андрія Вікторовича, Тістика Ростислава Ярославовича, Цабаля Володимира Володимировича;

2) Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі: Копанчук Олену Євгенівну, Фролова Павла Валерійовича;

3) Парламентська асамблея НАТО: Германа Дениса Вадимовича;

4) Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи: Драбовського Анатолія Григоровича, Кунаєва Артема Юрійовича, Лабу Михайла Михайловича, Пасічного Олександра Станіславовича;

5) Парламентська асамблея Європейський Союз – Східні сусіди: Люшняка Миколу Володимировича;

6) Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва: Пуртову Анну Анатоліївну, Шпак Любов Олександрівну.

За результатами голосування така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні на час голосування народних депутатів України – членів Комітету.

Таким чином, Голові Верховної Ради України будуть направлені пропозиції Комітету щодо кандидатур до складу відповідних постійних делегацій Верховної Ради України.

УХВАЛИЛИ:

Керуючись частиною другою статті 23 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та відповідно до звернення Голови Верховної Ради України від 04.01.2024 № 17/7-2024/2354 (1425065), рекомендувати включити народних депутатів України – членів Комітету з питань бюджету до складу таких постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій:

1) Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ):

Бакунця Павла Андрійовича, Гевка Володимира Леонідовича, Гончаренка Олексія Олексійовича, Забуранну Лесю Валентинівну, Лопушанського Андрія Ярославовича, Пузійчука Андрія Вікторовича, Тістика Ростислава Ярославовича, Цабаля Володимира Володимировича.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить брати фахову участь в обговоренні та прийнятті рішень Ради Європи з бюджетних питань, обґрунтовуючи фінансові потреби України, як під час війни, так і згодом для відновлення України, а також сприяти реалізації Плану дій Ради Європи для України «Стійкість. Відновлення. Відбудова» на 2023-2026 роки;

2) Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ):

Копанчук Олену Євгенівну, Фролова Павла Валерійовича.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить сприяти використанню інструментів ОБСЄ для визнання міжнародною спільнотою фактів порушення Російською Федерацією основоположних принципів міжнародного права та домагатися відновленню порушених прав і відшкодуванню нанесених збитків, а також залучення експертного потенціалу ОБСЄ для практичної допомоги в реалізації внутрішніх реформ в Україні;

3) Парламентська асамблея НАТО (ПА НАТО):

Германа Дениса Вадимовича.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить інформувати країни – члени НАТО про нагальні проблеми України, насамперед у секторі економічної безпеки та оборони, враховувати стандарти НАТО при удосконаленні та адаптації національного законодавства з питань фінансованого забезпечення військових потреб;

4) Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи (ПВ ЦЄІ):

Драбовського Анатолія Григоровича, Кунаєва Артема Юрійовича, Лабу Михайла Михайловича, Пасічного Олександра Станіславовича.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить поглибити співробітництво з ЄС на шляху до членства в Євросоюзі та співпрацю з країнами – членами ЄС, прискоренню адаптації законодавства до європейських стандартів, а також сприятиме використанню можливостей співробітництва в ЦЄІ шляхом участі у відповідних програмах Євросоюзу, включаючи залучення коштів з джерел ЄС;

5) Парламентська асамблея Європейський Союз – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ):

Люшняка Миколу Володимировича.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить поглибити співробітництво із південними та східними сусідами – країнами ЄС та участь в низці двосторонніх програм, а також дасть можливість обміну досвідом з імплементації реформ, насамперед у бюджетній сфері;

6) Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС):

Пуртову Анну Анатоліївну, Шпак Любов Олександрівну.

Обґрунтування: членство представників Комітету з питань бюджету дозволить поглибити співпрацю України з країнами – членами ЧЕС в частині економічного, торговельного і соціального співробітництва.

Голосували: «за» – 17, «проти» – 0, «утрималися» – 10, «не голосували» – 1 (на час голосування на засіданні були присутні 28 народних депутатів України – членів Комітету).


Заступник Голови Комітету                Володимир ГЕВКО

Секретар Комітету                    Володимир ЦАБАЛЬ


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку