Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 21 липня 2020 року (протокол № 51) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення члена Рахункової палати Яременка О.С.» (реєстр. № 3814 від 08.07.2020 р.), внесений народним депутатом України Буніним С.В.

До Комітету надійшов на розгляд проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення члена Рахункової палати Яременка О.С.» за реєстр. № 3814 /далі – проект постанови/.

Проектом постанови пропонується відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України та пункту 3-1 частини сьомої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» /далі – Закон/ звільнити з посади члена Рахункової палати Яременка Олександра Степановича до закінчення строку його повноважень у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що Постановою Верховної Ради України від 15.03.2018 р. № 2345-VІІІ Яременка О.С. призначено членом Рахункової палати, разом з тим 31 жовтня 2019 року Яременко О.С. досяг 65-річного віку, що унеможливлює його подальше перебування на посаді та є підставою для його звільнення Верховною Радою України (відповідно до пункту 3-1 частини сьомої статті 20 Закону) в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Щодо проекту постанови до Комітету надійшов лист Секретаря Рахункової палати – керівника апарату Ходаковського В.В. від 15.07.2020 р. № 001/10-40, в якому підтверджено, що 31.10.2019 р. член Рахункової палати Яременко О.С. досягнув шістдесяти п’яти років.

З приводу даного питання належить звернути увагу на таке.

Законом України від 14.11.2019 р. № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесені зміни до Закону (які набрали чинності з 13 грудня 2019 року), зокрема, частину сьому статті 20 Закону доповнено новим пунктом 3-1, згідно з яким член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі досягнення шістдесяти п’яти років.

Відповідно до пункту 16 статті 85 Конституції України звільнення з посад членів Рахункової палати належить до повноважень Верховної Ради України. Згідно з частинами шостою і восьмою статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України за наявності рішення Комітету. При цьому рішення щодо звільнення з посади члена Рахункової палати оформлюється відповідною постановою Верховної Ради України.

Слід відмітити, що зважаючи на вищезазначені законодавчі норми, на виконання рішення Рахункової палати від 17.12.2019 р. № 37-12 «Про інформування Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету» до Комітету надійшов лист Секретаря Рахункової палати – керівника апарату Ходаковського В.В. від 17.12.2019 р. № 10-3401 з інформацією про вік членів Рахункової палати станом на 17 грудня 2019 року. Зокрема, виходячи з цієї інформації, серед дев’яти членів Рахункової палати (призначених Верховною Радою України 15.03.2018 р.) лише один досягнув шістдесяти п’яти років, а саме Яременко Олександр Степанович (дата народження: 31 жовтня 1954 року).

Разом з тим, згідно з пунктом 13 частини другої статті 25 Закону Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень члена Рахункової палати.

Враховуючи наведене та зважаючи на необхідність прийняття Комітетом і у подальшому Верховною Радою України рішення, визначеного частиною шостою статті 208-2 Регламенту, з дотриманням законодавчих вимог, від Комітету направлено звернення до Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України /лист від 19.12.2019 р. № 04-13/10-939 (255077)/ з проханням надати правову допомогу, роз’яснивши таке питання: чи вищезазначена інформація від Рахункової палати є підставою для прийняття Комітетом рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України та пункту 3-1 частини сьомої статті 20 Закону звільнити Яременка О.С. з посади члена Рахункової палати шляхом прийняття відповідного проекту постанови Верховної Ради України.

У відповідь Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України /лист від 10.02.2020 р. № 07/06-72 (32132)/ повідомило про таке:

згідно з положеннями Закону (стаття 20) голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі досягнення шістдесяти п’яти років;

як вбачається з вимог Регламенту (стаття 208-2), звільнення з посад членів Рахункової палати здійснюється відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України за наявності рішення Комітету;

при цьому відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (стаття 18) підготовка і попередній розгляд питання про звільнення з посади членів Рахункової палати здійснюється у профільному комітеті у порядку, встановленому законом і Регламентом, зокрема на основі необхідних для забезпечення діяльності комітету матеріалів і документів, отриманих в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб (стаття 17 цього Закону);

водночас зауважено, що Законом передбачено також інститут припинення повноважень члена Рахункової палати у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутніх чи оголошення померлим, а також у разі його смерті. Питання про внесення відповідного подання на розгляд Верховної Ради України у цих випадках вирішується на засіданні Рахункової палати (стаття 25 Закону).

Крім того, до Комітету надійшло звернення заступника Голови Рахункової палати Майснера А.В., членів Рахункової палати Дідика А.М. і Яременка О.С. /відповідне звернення зареєстроване в Апараті Верховної Ради України від 13.02.2020 р. за № 36476/, в якому звернуто увагу, зокрема, на таке:

зміст положення статті 58 Конституції України про незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у часі полягає в тому, що дія законів та інших нормативно-правових актів поширюється на ті відносини, які виникли після набуття ними чинності (рішення Конституційного Суду України від 13.05.1997 р. № 1-зп), і не поширюються на правові відносини, які виникли і закінчилися до набуття такої чинності (рішення Конституційного Суду України від 05.04.2001 р. № 3-рп);

відповідно до правової позиції Конституційного Суду України (зазначеної у рішенні КСУ від 09.02.1999 р. № 1-рп/99) за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце;

саме подія та відповідний факт досягнення шістдесяти п’яти років настали в одного з членів Рахункової палати 31.10.2019 р., тобто до моменту набрання чинності Законом України від 14.11.2019 р. № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині внесення змін до Закону (з 13.12.2019 р.), і відповідно його дія в частині звільнення до закінчення строку повноваження не застосовується відносно члена Рахункової палати за цією підставою.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 3-1 частини сьомої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» і частини шостої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення члена Рахункової палати Яременка О.С.» (реєстр. № 3814 від 08.07.2020 р.), внесений народним депутатом України Буніним С.В., за результатами розгляду прийняти в цілому.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12
14 вересня 2023 16:11
04 вересня 2023 17:50