Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 14 вересня 2023 року розглянув питання про оголошення конкурсів на зайняття посад членів Рахункової палати, відмітивши таке.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет.

Згідно з частиною п’ятою статті 20 Закону та частиною другою статті 208-2 Регламенту конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати оголошується не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень. 15 березня 2024 року закінчується шестирічний строк повноважень 7 членів Рахункової палати, призначених Верховною Радою України згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.03.2018 № 2345-VIII, а саме: Богуна В.П., Дідика А.М., Іванової І.М., Майснера А.В., Невідомого В.І., Огня Ц.Г., Яремчука І.М.

Верховною Радою України на пленарному засіданні 6 вересня 2023 року розглядалося питання про призначення членів Рахункової палати за результатами конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, оголошеного Комітетом у січні 2020 року на виконання норм Закону України від 14.11.2019 № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким внесено зміни до Закону, зокрема щодо збільшення складу Рахункової палати з 9 до 13 членів Рахункової палати /зміни до частини першої статті 17 Закону/ та доручення Комітету разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечити проведення конкурсу для допризначення 4 членів Рахункової палати /новий пункт 4-2 розділу VIII Закону/. Однак за результатами голосування Верховною Радою України не було призначено членів Рахункової палати. Згідно з абзацом третім частини п’ятої статті 208-2 Регламенту, якщо за список кандидатів на посади членів Рахункової палати не отримано необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів України, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею. Керуючись такою нормою, по завершенню розгляду даного питання головуючий на цьому пленарному засіданні Перший заступник Голови Верховної Ради України Корнієнко О.С. доручив Комітету оголосити повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Таким чином, Комітету належить оголосити два конкурси на зайняття посад членів Рахункової палати, а саме:

конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року (далі – конкурс);

повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (далі – повторний конкурс).

Керуючись статтею 20 Закону та статтею 208-2 Регламенту, враховуючи практику проведення попередніх конкурсів, у Комітеті передбачається поетапне здійснення таких заходів конкурсу і повторного конкурсу:

– ухвалення Комітетом рішень про оголошення конкурсу і про оголошення повторного конкурсу;

– забезпечення опублікування в газеті «Голос України» та оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету оголошення щодо конкурсу і оголошення щодо повторного конкурсу;

– приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, повторному конкурсі;

– забезпечення оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України інформації про кандидатів на посади членів Рахункової палати, які подали документи на конкурс, повторний конкурс (далі – кандидати), на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету;

– забезпечення проведення разом з Апаратом Верховної Ради України спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– попередній розгляд поданих документів кандидатів на відповідність встановлених Законом вимог та опрацювання отриманих результатів спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– проведення співбесід з кандидатами;

– розгляд Комітетом результатів здійснених заходів конкурсу і повторного конкурсу та ухвалення відповідних рішень Комітету з висновками щодо кожного кандидата, а також надання таких матеріалів для розгляду Верховній Раді України та забезпечення оприлюднення рішень Комітету.

Зважаючи на зазначене, у Комітеті підготовлено:

проект Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року;

проект Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

У зазначених проектах оголошень з огляду на практику проведення попередніх конкурсів наведено вимоги до члена Рахункової палати (визначені статтею 19 Закону та статтями 9 і 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»), деталізовано перелік документів та конкретизовано вимоги щодо їх змісту і форми (з урахуванням внесених до них змін та відповідних роз’яснень). При цьому пропонується встановити такі строки подання документів: для участі в конкурсі – з 15 вересня по 15 листопада 2023 року (тобто протягом двох місяців); для участі у повторному конкурсі – з 15 вересня по 16 жовтня 2023 року (тобто протягом одного місяця).

Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 208-2 Регламенту інформація про кандидатів, які подали документи, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів. На виконання цієї норми у Комітеті має бути проведено роботу з підготовки в електронному вигляді для розміщення на веб-сайті таких документів кандидатів: автобіографія; мотиваційний лист; копії дипломів про вищу освіту (без додатків); копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності); копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копії сертифікатів чи інших документів про володіння однією з офіційних мов Ради Європи. При цьому приховуються відомості, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомості про номер контактного телефону і адресу електронної пошти.

Слід також звернути увагу на окремі законодавчі норми щодо здійснення спеціальної перевірки:

згідно з пунктом 7 частини другої статті 19 Закону на посаду члена Рахункової палати не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

частиною другою статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, зокрема, що: рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки (згідно з підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належать Голова та інші члени Рахункової палати); у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, орган, який здійснює призначення на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні на посаду;

відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив таке рішення:

1. Затвердити Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року, встановивши строки подання документів на цей конкурс з 15 вересня по 15 листопада 2023 року.

2. Затвердити Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, встановивши строки подання документів на цей конкурс з 15 вересня по 16 жовтня 2023 року.

3. Доручити голові підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Молотку І.Ф. за участю секретаріату Комітету забезпечити:

оприлюднення 15 вересня 2023 року Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року, та Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та опублікування в газеті «Голос України» /направлення від Комітету відповідних звернень до Апарату Верховної Ради України та газети «Голос України»/, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комітету;

організацію та проведення подальших заходів конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року, і повторного конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12
14 вересня 2023 16:11
04 вересня 2023 17:50