Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 19 лютого 2024 року (протокол № 182) додатково розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України» (реєстр. № 9387), відмітивши таке.

Комітет за підсумками розгляду на своєму засіданні 31 липня 2023 року (протокол № 162) питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України" за реєстр. № 9387 /далі – законопроект № 9387/ ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 9387 прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до законопроекту № 9387, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками. При цьому з 125 пропозицій у порівняльній таблиці до законопроекту № 9387 Комітетом запропоновано врахувати 26 пропозицій (з них 1 – редакційно) і відхилити 99 пропозицій. Відтак Комітет направив на розгляд Верховної Ради України відповідний висновок /лист від 31.07.2023 № 04-13/3-2023/165810 (1275939)/ і порівняльну таблицю до законопроекту № 9387 /від 31.07.2023 № 04-13/3-2023/165856 (1275505)/.

Комітет на своєму засіданні 20 грудня 2023 року (протокол № 177) додатково розглянув питання про підготовку до другого читання законопроекту № 9387 та за підсумками такого розгляду ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 9387 прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом в уточненій порівняльній таблиці до законопроекту № 9387, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками. При цьому з 126 пропозицій в уточненій порівняльній таблиці до законопроекту № 9387 Комітетом запропоновано врахувати 27 пропозицій (з них 1 – редакційно) і відхилити 99 пропозицій. Відтак Комітет направив на розгляд Верховної Ради України відповідний висновок /лист від 20.12.2023 № 04-13/3-2023/279865 (1414910)/ і порівняльну таблицю до законопроекту № 9387 /від 20.12.2023 № 04-13/3-2023/279948 (1413831)/.

Після зазначених розглядів Комітетом даного питання народний депутат України Задорожній М.М. звернувся до Комітету /лист від 16.02.2024 № 363д9/5-2024/35867 (1470683)/ з проханням врахувати додаткову пропозицію до законопроекту № 9387. Зокрема, пропонується законопроект № 9387 доповнити новим положенням про внесення змін до пункту 22-8 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, замінивши слова "та субвенцій з інших бюджетів" словами "субвенцій з інших бюджетів, надходжень в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ", а також внести необхідні лінгвістичні і техніко-юридичні правки до законопроекту № 9387 для приведення до вимог законодавчої техніки, зокрема: назву після слів "Бюджетного кодексу України" доповнити словами "та деяких інших законів України", у назві розділу ІІ слова "та перехідні" виключити, в абзаці третьому пункту 3 розділу II слова "актів" і "цього Закону" замінити відповідно словами "нормативно-правових актів" і "положень цього Закону".

Необхідність врахування такої додаткової пропозиції пояснюється тим, що:

пунктом 22-8 розділу VI Бюджетного кодексу України (включеним згідно із Законом України від 08.11.2023 № 3428-ІХ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України") на період дії воєнного стану визначено напрями використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів);

водночас, статтею 46 Закону України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" передбачено подібну норму на період 2024 року, але на відміну від пункту 22-8 розділу VI Бюджетного кодексу України у ній відповідні обмеження щодо використання залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів, не поширюються додатково ще на надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

така розбіжність між зазначеними законодавчими нормами призводить до неоднакового тлумачення та юридичної невизначеності при їх застосуванні у 2024 році в частині використання залишків коштів місцевих бюджетів від відповідних надходжень в рамках програм допомоги і грантів, що утворилися на кінець 2023 року, тому таке питання потребує термінового врегулювання.

Згідно з вимогами частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України така додаткова пропозиція не може бути включена до порівняльної таблиці до законопроекту № 9387, оскільки надійшла після встановленого кінцевого терміну подання пропозицій /тобто після 20.07.2023/. При цьому така додаткова пропозиція безпосередньо не стосується предмету правового регулювання законопроекту № 9387, а відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу.

Разом з тим, згідно з пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітет Верховної Ради України при здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України. Керуючись цією нормою, у Комітеті за участю Міністерства фінансів України і Фонду державного майна України опрацьовано таку додаткову пропозицію та за результатами голосування Комітетом її включено до уточненої порівняльної таблиці до законопроекту № 9387 за авторством народних депутатів України – членів Комітету (які підтримали зазначену пропозицію), розмістивши останньою за № 127 (щоб не змінювати нумерацію інших пропозицій), і враховано.

Крім того, з метою уникнення неузгодженостей, якщо при розгляді Верховною Радою України законопроекту № 9387 у другому читанні під час голосування щодо підтвердження врахованих пропозицій буде відхилено одну або декілька з врахованих однотипних пропозицій, Комітетом вирішено переглянути висновки Комітету в уточненій порівняльній таблиці до законопроекту № 9387 щодо деяких врахованих однотипних пропозицій, відхиливши їх без зміни остаточної редакції законопроекту № 9387, а саме: відхилено 15 пропозицій за №№ 1, 33, 34, 35, 36, 73, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 118, 124 і 125, зважаючи, що відповідні питання врегульовуються у врахованих пропозиціях за №№ 74, 86, 96, 115 і 127.

Таким чином, з 127 пропозицій в уточненій порівняльній таблиці до законопроекту № 9387 Комітетом пропонується врахувати 13 пропозицій і відхилити 114 пропозицій.

За підсумками додаткового розгляду даного питання Комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України" (реєстр. № 9387) прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом в уточненій порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56