Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 10.02.2020 р. продовжено до 17 лютого 2020 року (включно) строки подання документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (оголошення про такий конкурс було оприлюднено в газеті «Голос України» від 21.01.2020 р. № 11 і розміщується з 21 січня 2020 року на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету відповідно до вимог пункту 4-2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Рахункову палату» та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України оголошено конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Вимоги до члена Рахункової палати /відповідно до статті 19 Закону України «Про Рахункову палату»/:

1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

2. Не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:

1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;

4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;

5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) яка має громадянство чи підданство іншої держави;

7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

8) яка не подала декларацію, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.

4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.

6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Слід відмітити, що відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років, при цьому частиною сьомою цієї статті встановлено умови дострокового звільнення членів Рахункової палати.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у визначений у цьому оголошенні строк такі документи /з урахуванням вимог статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» та статті 57 Закону України «Про запобігання корупції»/:

1) письмову заяву, адресовану Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, про участь у конкурсі /із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку/;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати /друкований текст цього листа обсягом не більше трьох сторінок/;

3) автобіографію /в автобіографії серед іншого належить вказати про рівень володіння державною мовою, а також однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою мовою) згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (існує шість таких рівнів від А1 до С2)/;

4) копію паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорту у формі ID-картки необхідно також надати копію довідки про реєстрацію місця проживання особи, яка видається органами реєстрації);

5) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) копію трудової книжки;

7) копію диплома про вищу освіту (з додатками) /за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеню (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів/;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, заповнену як кандидатом на посаду члена Рахункової палати, роздруковану з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після її подання /подання декларації здійснюється згідно із Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції/;

9) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

10) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» /за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171/;

11) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки про результати такої перевірки /за формою, встановленою додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для довідки) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 (із змінами)/;

12) копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності);

13) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я /довідково: на дату розміщення цього оголошення такими документами є Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о), Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о)/;

14) копію військово-облікового документа: військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення особи військовослужбовця;

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

16) копії сертифікатів чи інших документів про володіння державною мовою, однією з офіційних мов Ради Європи (за наявності).

Зразки форм документів, зазначених у пунктах 1, 9, 10 і 11 вищезазначеного переліку документів, розміщені на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (http://budget.rada.gov.ua) у рубриці «Рахункова палата»/«Призначення та звільнення членів Рахункової палати» або завантажити тут.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Усі документи подаються державною мовою і власноручно підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсі /відповідно до вимог частини другої статті 205 і частини третьої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України/.

Для участі у конкурсі зазначені документи необхідно подавати особисто за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 6-8, 4 під’їзд, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /в робочі дні тижня з 9:30 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, зателефонувавши за внутрішніми телефонами 44-34 або 40-18 (телефон знаходиться на першому поверсі біля Бюро перепусток)/.

Кінцева дата подання документів – 17 лютого 2020 року.

Не допускаються до участі в конкурсі особи, які не дотрималися строку подання документів /тобто у разі надходження документів до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету після 17 лютого 2020 року/, а також особи, документи яких не відповідають вищезазначеному переліку документів.

Особи, які своєчасно подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати.

Телефони для довідок: (044) 255 44 34, (044) 255 40 18.

Довідково: відповідно до вимог частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів на зайняття посад членів Рахункової палати буде розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, відомостей про номер телефону та адресу електронної пошти).

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12
14 вересня 2023 16:11
04 вересня 2023 17:50