Головна > Текстові публікації > Рахункова палата > Призначення та звільнення членів Рахункової палати

Повідомлення

Перейти до розділу
15 вересня 09:36
Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік за реєстр. №8000 від 14.09.2022 посилання...
16 грудня 13:53
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" посилання...
27 серпня 15:12
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки /схвалена Кабінетом Міністрів України у 2021 році та подана з відповідними матеріалами/ та Постанова ВРУ від 15.07.2021 №1652-IX «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» докладніше
22 вересня 10:03
У Верховній Раді відбулося представлення законопроекту про Державний бюджет України на 2023 рік докладніше
20 вересня 17:23
Щодо представлення законопроекту про державний бюджет на 2023 рік докладніше
20 вересня 17:19
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
19 вересня 18:28
Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо використання коштів державного дорожнього фонду (реєстр. № 7669) докладніше
13 вересня 15:04
Юрій Арістов: Вже зовсім скоро побачимо проект бюджету на наступний рік докладніше
06 вересня 09:51
Комітет з питань бюджету інформує про поточний стан виконання державного бюджету за січень-серпень 2022 року докладніше
05 вересня 10:48
Щодо плану роботи Комітету з питань бюджету на восьму сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання докладніше
02 вересня 11:24
Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий 2022 року – вересень 2022 року) докладніше

Призначення та звільнення членів Рахункової палати

18 вересня 2020, 09:01

Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати

Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати

Зважаючи на прийняте Верховною Радою України рішення (Постанова Верховної Ради України від 03.09.2020 № 865-IX «Про звільнення Яременка О.С. з посади члена Рахункової палати»), відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» та частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати.

Вимоги до члена Рахункової палати /відповідно до статті 19 Закону України «Про Рахункову палату»/:

1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

2. Не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:

1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;

4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;

5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) яка має громадянство чи підданство іншої держави;

7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

8) яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.

4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.

6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Слід відмітити, що відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років, при цьому частиною сьомою цієї статті встановлено умови дострокового звільнення членів Рахункової палати.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у визначений у цьому оголошенні строк такі документи /з урахуванням вимог статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» та статті 57 Закону України «Про запобігання корупції»/:

1) письмову заяву, адресовану Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, про участь у конкурсі /із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку/;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати /друкований текст цього листа обсягом не більше трьох сторінок/;

3) автобіографію /в автобіографії серед іншого належить вказати про рівень володіння державною мовою, а також однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою мовою) згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (існує шість таких рівнів від А1 до С2)/;

4) копію паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорту у формі ID-картки необхідно також надати копію довідки про реєстрацію місця проживання особи, яка видається органами реєстрації);

5) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) копію трудової книжки;

7) копію диплома про вищу освіту (з додатками) /за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеню (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів/;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, роздруковану з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після її подання /подання декларації здійснюється згідно із Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції/. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює 2019 рік (деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади, – «кандидата на посаду»), їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Рахункова палата) і майбутньої посади (член Рахункової палати), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно з формою;

9) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

10) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» /за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 (із змінами)/;

11) письмову заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або копію довідки про результати такої перевірки /за формою, встановленою додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для довідки) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 (із змінами)/;

12) копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності);

13) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я /довідково: на дату розміщення цього оголошення такими документами є Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о), Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о)/;

14) копію військово-облікового документа: військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення особи військовослужбовця;

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

16) копії сертифікатів чи інших документів про володіння державною мовою, однією з офіційних мов Ради Європи (за наявності).

Зразки форм документів, зазначених у пунктах 1, 9, 10 і 11 вищезазначеного переліку документів, розміщені на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (http://budget.rada.gov.ua) у рубриці «Рахункова палата»/«Призначення та звільнення членів Рахункової палати».

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Усі документи подаються державною мовою і власноручно підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсі /відповідно до вимог частини другої статті 205 і частини третьої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України/.

Для участі у конкурсі зазначені документи необхідно подавати особисто за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 6-8, 4 під’їзд, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /в робочі дні тижня з 9:30 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, зателефонувавши за внутрішніми телефонами 44-34 або 40-18 (телефон знаходиться на першому поверсі біля Бюро перепусток)/.

Кінцева дата подання документів – 1 жовтня 2020 року.

Не допускаються до участі в конкурсі особи, які не дотрималися строку подання документів /тобто у разі надходження документів до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету після 1 жовтня 2020 року/, а також особи, документи яких не відповідають вищезазначеному переліку документів.

Особи, які своєчасно подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на посаду члена Рахункової палати.

Телефони для довідок: (044) 255 44 34, (044) 255 40 18.

Довідково: відповідно до вимог частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів на посаду члена Рахункової палати буде розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про номер телефону та адресу електронної пошти).