Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 24 квітня 2023 року розглянув питання про оголошення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати, відмітивши таке.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет.

Верховною Радою України 10 квітня 2023 року висловлено недовіру та звільнено з посади члена Рахункової палати Пацкана Валерія Васильовича – Голову Рахункової палати /постанова Верховної Ради України від 10.04.2023 № 3014-ІХ/.

Згідно з частиною п’ятою статті 20 Закону та частиною другою статті 208-2 Регламенту конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати оголошується не пізніш як за шість місяців до закінчення строку повноважень члена Рахункової палати або протягом 14 днів з дня дострокового припинення ним повноважень.

Таким чином, Комітету належить оголосити конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати (далі – конкурс).

Керуючись статтею 20 Закону та статтею 208-2 Регламенту, враховуючи практику проведення попередніх конкурсів, у Комітеті передбачається поетапне здійснення таких заходів конкурсу:

– ухвалення Комітетом рішення про оголошення конкурсу;

– забезпечення опублікування в газеті «Голос України» та оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету оголошення про конкурс;

– приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

– забезпечення оприлюднення за участю Апарату Верховної Ради України інформації про кандидатів на посаду члена Рахункової палати, які подали документи на конкурс (далі – кандидати), на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету;

– забезпечення проведення разом з Апаратом Верховної Ради України спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– попередній розгляд поданих документів кандидатів на відповідність встановлених Законом вимог та опрацювання отриманих результатів спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– проведення співбесід з кандидатами;

– розгляд Комітетом результатів здійснених заходів конкурсу та ухвалення відповідного рішення Комітету з висновками щодо кожного кандидата, а також надання таких матеріалів для розгляду Верховній Раді України та забезпечення оприлюднення рішення Комітету.

Зважаючи на зазначене, у Комітеті підготовлено проект Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати, в якому з огляду на практику проведення попередніх конкурсів деталізовано перелік документів та конкретизовано вимоги щодо їх змісту і форми (з урахуванням внесених до них змін та відповідних роз’яснень). При цьому пропонується встановити строк подання документів для участі в конкурсі – з 25 квітня по 8 травня 2023 року (тобто протягом 10 робочих днів).

Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів, які подали документи, розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для подання документів. На виконання цієї норми у Комітеті має бути проведено роботу з підготовки в електронному вигляді для розміщення на веб-сайті таких документів кандидатів: автобіографія; мотиваційний лист; копії дипломів про вищу освіту (без додатків); копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності); копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою; копії сертифікатів чи інших документів про володіння однією з офіційних мов Ради Європи. При цьому приховуються відомості, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомості про номер контактного телефону і адресу електронної пошти.

Слід також звернути увагу на окремі законодавчі норми щодо здійснення спеціальної перевірки:

згідно з пунктом 7 частини другої статті 19 Закону на посаду члена Рахункової палати не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

частиною другою статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, зокрема, що: рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки (згідно з підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належать Голова та інші члени Рахункової палати); у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, орган, який здійснює призначення на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні на посаду;

відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки;

згідно з частиною восьмою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться. Разом з тим, у переліку відповідних посад, визначених у примітці до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», переліку відповідних посад, затвердженому рішенням НАЗК від 17.06.2016 № 2, та переліку відповідних посад, визначених статтею 2 Законом України «Про очищення влади», немає посад Голови та інших членів Рахункової палати.

Враховуючи вищенаведені законодавчі норми, дію воєнного стану в Україні /згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (із змінами), затвердженим Верховною Радою України/ та ймовірність тривалості проведення спеціальної перевірки (граничний строк – 25 календарних днів), може виникнути затримка щодо проведення подальших заходів конкурсу у зв’язку із спеціальною перевіркою кандидатів.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив таке рішення:

1. Затвердити Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати.

2. Доручити голові підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Молотку І.Ф. за участю секретаріату Комітету забезпечити:

оприлюднення Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати 25 квітня 2023 року шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та опублікування в газеті «Голос України» /направлення від Комітету відповідних звернень до Апарату Верховної Ради України та газети «Голос України»/, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комітету;

розміщення інформації про кандидатів на посаду члена Рахункової палати на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і Комітету не пізніше 15 травня 2023 року;

організацію та проведення подальших заходів конкурсу на зайняття посади члена Рахункової палати.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

23 квітня 2024 12:07
23 квітня 2024 12:06
10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12