Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №5 від 20 вересня 2019 року

 

 

 

1200 година  м. Київ, вул. Грушевського, 5, зала № 5

Головує: Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Лопушанський А.Я., Трухін О.М., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Борт В.П., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Дунаєв С.В., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Кіссе А.І., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Пуртова А.А., Пушкаренко А.М., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я.

Всього присутніх – 30 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Василенко Л.В., Драбовський А.Г., Урбанський А.І. Шпак Л.О.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Боброва Т.С., Больбат О.О., Пунда О.Б., Климчук Д.І., Клочкова Т.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

від Міністерства фінансів України

Джигир Ю.А. – заступник Міністра;

Єрмоличев Р.В. – директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери;

від Міністерства охорони здоров’я України

Семиволос А.В. – перший заступник Міністра;

Ємець П.В. – заступник директора Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

від Рахункової палати

Пацкан В.В. – Голова;

Тесленко О.І. – заступник директора Департаменту з питань бюджетної політики.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 600-р).

СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника Міністра охорони здоров’я України Семиволоса А.В. про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорону здоров’я України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 600-р).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшло звернення Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2019 р. №
 12-06/40253/2-19 (копію листа роздано народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 600-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік».

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
(далі – Кодекс). Згідно із зазначеними вимогами Кодексу перерозподіл видатків державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я України на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 1 000 000 тис. гривень шляхом:

зменшення обсягу цих видатків у вказаній сумі за бюджетною програмою 2308050 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» /відповідальний виконавець бюджетних програм у складі Міністерства охорони здоров’я України - Національна служба здоров’я/;

збільшення обсягу таких видатків у цій же сумі за бюджетною програмою 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» /відповідальний виконавець бюджетних програм у складі Міністерства охорони здоров’я України - Національна служба здоров’я/;

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного перерозподілу видатків з Комітетом забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Довідково слід зазначити, за даними звітності Казначейства про виконання державного бюджету за січень-серпень 2019 року видатки за бюджетною програмою 2308050 не проводились, у державному бюджеті бюджетні призначення за загальним фондом за цією бюджетною програмою визначено у обсязі 2 000 000 тис. гривень (на даний час інформація про затвердження Порядку використання коштів за вказаною бюджетною програмою на офіційному сайті Кабінету Міністрів України відсутня). Водночас, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 407-р було здійснено аналогічний перерозподіл видатків державного бюджету, а саме зменшено плановий обсягу видатків за бюджетною програмою 2308050 на 1 000 000 тис. гривень та збільшено на таку суму обсяг видатків за бюджетною програмою 2308020.

Відтак, із урахуванням перерозподілу видатків державного бюджету, визначеного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 600-р, обсяг бюджетних призначень, передбачений у державному бюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою 2308050, буде скорочено у повному обсязі.

За вищезазначений період видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 2308020 фактично проведено у обсязі 11,1 млрд грн, що становить 68,1% уточненого річного плану (план зі змінами 16,2 млрд грн) та 100% плану на звітний період.

Обґрунтування щодо зазначеного перерозподілу видатків наведено у листі Міністерства охорони здоров’я України, в якому зазначається, що його реалізація має забезпечити здійснення протягом 2019 року своєчасних та у повному обсязі розрахунків з надавачами послуг з первинної медичної допомоги у рамках договорів, що укладаються Національною службою здоров’я України з надавачами таких послуг на виконання вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» та від 18.12.2018 р. № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік».

Зазначено, що динаміка підписання населенням декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, є досить високою, так, у грудні 2018 року кількість декларацій, які оплачувала Національна служба здоров’я України, складала 14 446 444, а вже станом на 2 вересня 2019 року кількість підписаних декларацій збільшилась до 28 269 785, з урахуванням такого фактору, виникла необхідність у збільшенні видатків, затверджених на поточний рік за бюджетною програмою 2308020. За розрахунками Міністерства охорони здоров’я до кінця поточного року додатково необхідно 1 млрд гривень.

За поясненнями Міністерства охорони здоров’я України реалізація проекту акта не призведе до виникнення кредиторської заборгованості на кінець року за бюджетною програмою 2308050, оскільки з метою ефективного використання бюджетних коштів залишок за цією бюджетною програмою перерозподіляється на бюджетну програму 2308020.

Водночас, слід зауважити, що виникає питання щодо обґрунтованості  планування видатків для виконання заходів із реалізації медичної реформи, оскільки запланованих на 2019 рік Міністерством охорони здоров’я коштів на забезпечення державних фінансових гарантій для надання первинної медичної допомоги не вистачає, на даний час додаткова потреба, проти затверджених показників у державному бюджеті на 2019 рік, складає 2 млрд грн, поряд з цим, розрахунок щодо такої додаткової потреби у коштах для надання первинної медичної допомоги є недостатньо обґрунтованим з огляду на очікувану до кінця року кількість пацієнтів, яким надається медична допомога закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, та значну кількість пацієнтів, що залишилась у червоному списку.

Натомість заплановані видатки у обсязі 2 млрд грн на виконання пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на даний час взагалі не було проведено і є ризики щодо впровадження з наступного року чергового етапу реформи.

Необхідно також зазначити, що звернення Міністерства охорони здоров’я України до Комітету щодо зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету не містить належних обґрунтувань щодо обсягів такого перерозподілу (включаючи пояснення щодо можливих ризиків зменшення у запропонованому обсязі видатків на виконання пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та забезпеченості до кінця року у повному обсязі коштами для надання первинної медичної допомоги), хоча надання відповідних розрахунків і обґрунтувань передбачено пунктом 7 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Арістов Ю.Ю., Молоток І.Ф., Крулько І.І., Забуранна Л.В., а також перший заступник Міністра охорони здоров’я України Семиволос А.В., заступник Міністра фінансів України Джигир Ю.А., Голова Рахункової палати Пацкан В.В.

Заступник Міністра фінансів Джигир Ю.А. висловив позицію міністерства щодо підтримки перерозподілу видатків державного бюджету, що розглядається.

Голова Рахункової палати Пацкан В.В. звернувся до новопризначеного керівництва Міністерства охорони здоров’я з побажанням не порушувати бюджетне законодавство і вжити заходів щодо підвищення якості бюджетного планування.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Забуранна Л.В. внесла пропозицію підтримати підготовлене підкомітетом за результатами опрацювання зазначеного питання рішення, а саме погодити перерозподіл видатків державного бюджету відповідно до розпорядження Уряду від 24 липня 2019 року № 600-р.

Голова Комітету Арістов Ю.Ю. поставив на голосування внесену головою підкомітету Забуранною Л.В. пропозицію. Така пропозиція була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків споживання у сумі 1 000 000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу таких видатків за бюджетною програмою 2308050 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» та збільшення обсягу цих видатків за бюджетною програмою 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню», як це визначено пунктом 1 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 600-р.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Комітету                                                        Ю.Ю. Арістов

Секретар Комітету                                                     В.В. Цабаль

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку