Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №6 від 1 жовтня 2019 року

 

 

 

1300 година  м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

Головує: Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Присутні:

Члени Комітету: Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Трухін О.М., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Василенко Л.В., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Кіссе А.І., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Саламаха О.І., Тістик Р.Я., Урбанський А.І., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 25 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Лопушанський А.Я., Борт В.П., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Дунаєв С.В., Пуртова А.А., Пушкаренко А.М., Северин С.С.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Боброва Т.С., Больбат О.О., Войтенко Є.А., Качан Т.В., Кочергіна Н.В., Кочубей О.П., Криволап М.К.. Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Симончук К.В., Стадник М.В., Шпак В.П., Климчук Д.І., Клочкова Т.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

від Міністерства фінансів України

Шкураков В.О. – заступник Міністра;

Діденко С.О. – директор Департаменту видатків бюджету соціальної сфери;

Наврата А.І. – директор Департаменту видатків виробничої сфери;

 

 

від Міністерства охорони здоров’я України

Семиволос А.В. – перший заступник Міністра;

Янчук А.О. – Державний секретар;

Верета Л.В. – директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності – начальник відділу фінансового забезпечення закладів та установ;

від Міністерства розвитку громад та територій України

Касіяник А.В. – тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря;

від Міністерства культури, молоді та спорту України

Ярема О.Й. – заступник Міністра;

Музика Ю.Л. – директор Департаменту економіки та фінансів;

Сдобнова А.Г. – начальник Відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;

від Державного агентства автомобільних доріг України

Чабанівський А.В. – заступник директора – начальник Відділу будівництва та реконструкції;

від Київської міської державної адміністрації

Талалаєва І.М. – заступник генерального директора з економічних та фінансових питань комунальної корпорації «Київавтодор»;

від Луганської обласної державної адміністрації

Чумак А.М. – виконуючий обов’язки начальника Управління розвитку та утримання мережі доріг у Луганській області;

від Рахункової палати

Мазярчук В.М. – радник Голови;

Тесленко О.І. – заступник директора Департаменту з питань бюджетної політики;

від Асоціації міст України

Палійчук Т.В. – експерт.

 

 

 

 

 

 

За дорученням Голови Комітету Арістова Ю.Ю. розпочав засідання

заступник Голови Комітету Трухін О.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 1064 доопрац. від 06.09.2019), внесений народними депутатами України Кубраковим О.М., Корявченковим Ю.В. та Павловським П.І.

2. Про погодження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганській області (згідно з листами Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 20.09.2019 р. № 1/9-4459 та № 1/9-4960) /уточнений перелік об’єктів та уточнений перелік об’єктів за рахунок залишку субвенції 2018 року/.

3. Про погодження зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2019 році (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 675-р) /Розглянуто після пункту 4 порядку денного/.

4. Про погодження перерозподілів видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету, розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам:

1) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 406-р);

2) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 615-р);

3) змін до розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів» (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 816).

5. Різне.

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Кузбита Ю.М. про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 1064 (доопрацьований) від 06.09.2019 року), поданий народними депутатами України Кубраковим О.М., Корявченковим Ю.В., Павловським П.І.

Відмітили:

Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування за реєстр. № 1064
(далі – законопроект № 1064), як зазначається у пояснювальній записці до нього, спрямований на забезпечення виконання середньострокових зобов’язань за договорами на нове будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що пропонується реалізувати шляхом внесення таких змін до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс):

1) визначити новий термін «середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг», як зобов’язання згідно з укладеними договорами (контрактами) за напрямами використання коштів, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 Кодексу, в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та обсягу коштів державного дорожнього фонду (за такими напрямами), визначеного в Бюджетній декларації, відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду /доповнення частини першої статті 2 новим пунктом 47-1/;

2) доповнити Бюджетну декларацію положенням щодо визначення обсягу коштів державного дорожнього фонду за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 Кодексу /зміни до пункту 7 частини дев’ятої статті 33/;

3) надати право центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства, затверджувати перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення /зміни до частини п’ятої статті 24-2, згідно з якою такий перелік затверджується Кабінетом Міністрів України/;

4) встановити, що:

розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг /зміни до частини першої статті 48/;

кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за такими середньостроковими зобов’язаннями на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду та використовуються за напрямами, визначеними у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 24-2 Кодексу /зміни до частини другої статті 48/.

Слід відмітити, що Верховною Радою України доручено Комітету з питань бюджету (далі – Комітет) терміново підготувати до розгляду законопроект № 1064, що визначений Президентом України як невідкладний, та скорочено строк внесення альтернативних законопроектів до законопроекту № 1064.

Варто також звернути увагу, що згідно з частиною четвертою статті 101 Регламенту Верховної Ради України законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається позачергово.

З приводу запропонованих у законопроекті змін належить відмітити таке:

1) у назві законопроекту зазначається про зміни до Кодексу щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування. Однак зважаючи на запропонований у законопроекті термін «середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг» та наступне посилання у тексті законопроекту на пункти 1 і 2 частини третьої статті 24-2 Кодексу, що передбачають спрямовування коштів також на інші заходи, визначені пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, пропонується із назви законопроекту виключити слова «загального користування», як такі, що звужують його зміст;

2) назва запропонованого терміну «середньострокове зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг», що застосовується у змінах до частини першої статті 2 Кодексу та частин першої і другої статті 48 Кодексу, не узгоджується з положеннями пунктів 1 і 2 частини третьої статті 24-2 Кодексу, згідно з якими кошти державного дорожнього фонду спрямовуються, серед іншого на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Тому, для уникнення колізії законодавчих норм та однозначного трактування відповідних положень Кодексу в абзаці другому пункту 1, в абзаці другому пункту 4 та в абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слова «ремонти та експлуатаційне утримання» належить замінити словами «ремонт і утримання» у відповідних відмінках;

3) у законопроекті пропонується визначити дату набрання чинності законом – з дня, наступного за днем його опублікування. Однак, за таких умов реалізація прийнятого закону до завершення бюджетного періоду поточного року вбачається нереалістичною, оскільки:

Бюджетна декларація на 2020-2022 роки не прийнята, отже не визначено обсяг коштів державного дорожнього фонду (за напрямами, визначеними частиною третьою статті 24-2 Кодексу), як це має бути здійснено згідно з вимогами законопроекту для укладання відповідних договорів (контрактів) і взяття зобов’язань;

з набранням чинності відповідного закону потребуватиме затвердження на 2019 рік центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства, переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (такий перелік згідно з чинними нормами Кодексу затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 130-р). Довідково: За даними звіту Казначейства про виконання державного бюджету за січень-серпень 2019 року рівень виконання видатків за бюджетною програмою “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” (код 3111020) становив 55,6% бюджетних призначень.

З огляду на зазначене, належить встановити дату набрання чинності відповідним законом – з 1 січня 2020 року, а термін виконання Урядом доручень згідно з підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту – протягом трьох місяців з дня опублікування закону.

Разом з тим належить відмітити, що відповідно до вимог статті 96 Конституції України та частини першої статті 3 Кодексу бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Згідно із статтею 95 Конституції України та частиною другою статті 4 Кодексу виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Зважаючи на такі конституційні вимоги, Кодексом регламентовано, що розпорядники бюджетних коштів мають повноваження на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, що надаються відповідно до бюджетного призначення.

Незважаючи, що витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень, є ризики з практичної реалізації запропонованих положень, коли взяті розпорядниками бюджетних коштів бюджетні зобов’язання можуть виявитися незабезпеченими фактичними надходженнями у спеціальному фонді бюджету та зважаючи, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років. Поряд з тим, прогнозні показники, визначені в Бюджетній декларації, можуть відрізнятися від відповідних бюджетних призначень, встановлених у законі про Державний бюджет України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) за результатами розгляду законопроекту висловлює деякі зауваження, зокрема такі:

потребує належного обґрунтування, яким чином має бути забезпечена реалізація припису проекту щодо взяття розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань в межах середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг в частині коштів державного дорожнього фонду, визначених у Бюджетній декларації (зміни до статті 2 та статті 48 Кодексу). Адже за чинним приписом абзацу першого частини другої статті 48 Кодексу розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Фактичні ж показники надходжень до державного дорожнього фонду можуть відрізнятися від показників, визначених у Бюджетній декларації;

певною мірою дискусійним виглядає ототожнення поняття «середньострокове зобов’язання», яке, вочевидь, передбачає значно довший період, аніж 1 рік, з виконанням цього зобов’язання «протягом поточного бюджетного періоду» (новий пункт 47-1 частини першої статті 2 Кодексу);

доцільно замінити назву «центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства» (під яким, вочевидь, слід розуміти Міністерство інфраструктури України) на «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (див. Положення про Міністерство інфраструктури України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 р.).

Загалом ГНЕУ /лист від 09.09.2019 р. № 16/3-422/1064(154263), копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/ вважає, що виходячи з вимог відповідних положень пункту 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Кодексу, за якими забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України належить до повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття рішення щодо законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Міністерство фінансів України /лист від 06.09.2019 р. № 06040-02-3/22466, копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/ зазначає, що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів і буде здійснюватися в межах коштів державного дорожнього фонду, а законопроект може бути розглянутий Верховною Радою України.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи законопроекту № 1064 /лист від 11.09.2019 р. № 04-12/17-69/2(157464), копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету// зазначив, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури у висновку до законопроекту /лист від 09.09.2019 р. № 04-31/14-33/155381, копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/ пропонує законопроект за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому.

Крім того, до Комітету надійшло звернення народних депутатів України /лист від 30.09.2019 р. № 255/09/028, копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/ з проханням врахувати у законопроекті № 1064 ряд пропозицій, насамперед:

викласти абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту /щодо зміни частини п’ятої статті 24-2 Кодексу/ у новій редакції, передбачивши, що формування переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення має здійснюватися на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з урахуванням рішень такої комісії відповідний перелік об’єктів буде затверджуватися Урядом;

доповнити розділ І законопроекту пунктом 6, виклавши частину третю статті 103-1 Кодексу у новій редакції /щодо формування і затвердження відповідного переліку об’єктів, які забезпечуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах/.

На час розгляду у Комітеті експертний висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом /щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції/ щодо законопроекту не надійшов.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Трухін О.М., Кузбит Ю.М., Молоток І.Ф.

Від Рахункової палати не було висловлено коментарів та зауважень щодо законопроекту № 1064.

Голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Кузбит Ю.М. поінформував, зокрема, про узгодження із співавтором законопроекту та Мінфіном пропозиції щодо врегулювання питання порядку формування та затвердження переліків об’єктів за рахунок коштів державного дорожнього фонду і вніс пропозицію ухвалити рішення Комітету згідно з проектом ухвали (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету), а саме: рекомендувати Верховній Раді законопроект № 1064 прийняти за основу і в цілому як закон із врахуванням пропозицій Комітету (про які було озвучено).

Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Кузбитом Ю.М. пропозицію. Така пропозиція була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 1064 (доопрацьований) від 06.09.2019 року), поданий народними депутатами України Кубраковим О.М., Корявченковим Ю.В., Павловським П.І., прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій:

1) у назві законопроекту слова "загального користування" виключити;

2) в абзаці другому пункту 1, в абзаці другому пункту 4 та в абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слова "ремонти та експлуатаційне утримання" замінити словами "ремонт і утримання;

3) абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:

"5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для формування переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі поданих пропозицій центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та народними депутатами України здійснює оцінку відповідності таких об'єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відбір об’єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.

За результатами здійснення оцінки відповідності таких об’єктів вимогам законодавства та пріоритетам, визначеним у Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, з урахуванням рішень відповідної комісії, подає Кабінету Міністрів України для затвердження рекомендований перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів";

4) доповнити розділ І законопроекту пунктом 6 такого змісту:

«6) частину третю статті 103-1 викласти у такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, утворює комісію для оцінки та відбору об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Комісія на підставі поданих пропозицій Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та народними депутатами України здійснює оцінку відповідності таких об’єктів вимогам законодавства та відбір об’єктів на конкурсних засадах у межах відповідних бюджетних призначень.

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів, сформований з урахуванням рішення відповідної комісії, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства»;

7) у пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова "з дня, наступного за днем його опублікування" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2020 року";

8) у підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова "з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами "з дня опублікування цього Закону".

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. № 1064 у разі його прийняття належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього законопроекту.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію в.о. начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської обласної державної адміністрації Чумака А.М. про погодження Переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганської області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та її залишку станом на 01.01.2019 р. (згідно з листами Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 20.09.2019 р. № 1/9-4459 та
№ 1/9-4960).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшли звернення Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо погодження:

уточненого Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганської області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2019 році згідно з листом від 20.09.2019 р. № 1/9-4459 (далі – уточнений Перелік об’єктів) /копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/;

уточненого Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганської області за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році згідно з листом від 20.09.2019 р. № 1/9-4960 (далі – уточнений Перелік об’єктів за рахунок залишку субвенції) /копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету/.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон), як виняток з положень частини третьої статті 103-1 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів за рахунок відповідної субвенції затверджується відповідною обласною державною адміністрацією, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з Державним агентством автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) та з подальшим погодженням з Комітетом.

Згідно із статтями 24-2 та 103-1 Кодексу, починаючи з 2018 року, у складі спеціального фонду державного бюджету передбачаються кошти державного дорожнього фонду, що серед іншого спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (з них не менше 5 відсотків коштів /починаючи з 2019 року/ – на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд) у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та розподіляються з урахуванням, зокрема, такого:

90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету, а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності /починаючи з 2019 року/, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

На виконання статті 24-2 Кодексу та статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 (із змінами згідно з постановою від 17.01.2018 № 112, від 06.03.2019 № 216 та від 10.07.2019 № 622) затверджено Порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду, згідно з яким, зокрема, визначено що:

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (включаючи виконання проектно-вишукувальних робіт), у тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», здійснюється у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

субвенція, передбачена для відповідного обласного бюджету, спрямовується за такими напрямами:

не менше 70 відсотків – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

не більше 10 відсотків – на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності;

не більше 20 відсотків – на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

розподіл субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюється відповідно до методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, яка затверджується спільним наказом Мінінфраструктури і Мінфіну /спільний наказ Мінінфраструктури і Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019 (зі змінами)/.

Законом у складі загальнодержавних видатків та кредитування Укравтодору за спеціальним фондом державного бюджету затверджено видатки за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» у сумі 14 675 202,8 тис. грн, з них видатки споживання – 9 843 437,8 тис. грн (67,1% загального обсягу), видатки розвитку – 4 831765 тис. грн (32,9% загального обсягу).

Відповідно до частини четвертої статті 103-1 Кодексу субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція) перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання субвенції.

У додатку № 7 до Закону затверджено розподіл субвенції між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва, з них обласному бюджету Луганської області передбачено субвенцію у сумі 439 924,7 тис. гривень.

З огляду на вимоги статті 25 Закону Комітет на засіданні 15 травня 2019 року погодив затверджений Луганською облдержадміністрацією Перелік об’єктів на суму 326 830,9 тис. грн (74,3% загального обсягу субвенції).

Згідно із затвердженим Луганською облдержадміністрацією та поданим до Комітету листом від 20.09.2019 року уточненим Переліком об’єктів здійснено розподіл субвенції на суму 234 164,13 тис. грн (53,2% загального обсягу субвенції) за такими напрямами:

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 58 300 тис. грн (3 об’єкти);

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 77 561 тис. грн (8 об’єктів);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 98 303,13 тис. грн (5 об’єктів).

На відміну від попереднього в уточненому Переліку об’єктів внесено зміни щодо:

капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вилучено 1 об’єкт (штучна споруда) на суму 4 250 тис. грн та збільшено обсяг по 3 об’єктах на суму 2 300 тис. грн (з них 2 об’єкти (штучні споруди) – 1 200 тис. грн);

капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (зменшено обсяг по 3 об’єктах на суму 12 502 тис. грн, вилучено 1 об’єкт на суму 1 499 тис. грн і збільшено обсяг по 5 об’єктах на суму 15 951 тис. грн;

поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (зменшено обсяг по 4 об’єктах на суму 122 100 тис. грн і спрямовано на 1 об’єкт поточного середнього ремонту на суму 29 433,23 тис. грн та на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання на суму 92 666,77 тис. гривень.

Крім того, у надісланих Луганською облдержадміністрацією супровідних матеріалах вказано, що у загальному обсязі субвенції (439 924,7 тис. грн):

на роботи щодо штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення передбачено 21 996,2 тис. грн (капітальний ремонт – 11 900 тис. грн, поточний середній ремонт – 2 179,6 тис. грн, експлуатаційне утримання – 7 916,6 тис. грн), або 5% загального обсягу субвенції;

на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено 205 760,57 тис. грн, або 46,8% загального обсягу субвенції.

Варто відмітити, що за звітними даними Казначейства:

- у 2018 році до спеціального фонду обласного бюджету Луганської області перераховано з державного бюджету субвенцію у повному обсязі – 352 620,4 тис. грн, використано – у сумі 226 819,2 тис. грн, або 64,3%. Залишок відповідних коштів станом на 1 січня 2019 року становить 125 801,2 тис. гривень;

- у січні-серпні 2019 року до спеціального фонду обласного бюджету Луганській області перераховано субвенцію у сумі 288 798,5 тис. грн, касові видатки за цей період становили 185 924,9 тис. грн, або 64,4% наданого обсягу. Таким чином, станом на 1 вересня 2019 року наявний ресурс таких коштів (з урахуванням залишку на 01.01.2019 р.) становить 228 674,7 тис. гривень.

При цьому Луганською облдержадміністрацією здійснено розподіл залишку субвенції станом на 01.01.2019 року, спрямування яких на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності та поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення у сумі 48 409,3 тис. грн (38,5% загального обсягу субвенції), погоджено Комітетом 10.07.2019 року.

Згідно із поданим Луганською облдержадміністрацією уточненим Переліком об’єктів за рахунок залишку субвенції (на таку ж суму) здійснено розподіл за такими напрямами:

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 4 630,28 тис. грн (4 об’єкти);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 43 779,02 тис грн (10 об’єктів).

На відміну від попереднього в уточненому Переліку об’єктів за рахунок залишку субвенції здійснено перерозподіл між об’єктами поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення, а саме зменшено обсяг по 2 об’єктах (у т.ч. 1 об’єкт вилучено) на суму 10 000 тис. грн та збільшено на таку суму обсяг коштів за 2 іншими об’єктами.

Крім того, на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення спрямовано 77 391,9 тис. грн, або 61,5% загального обсягу субвенції (у т.ч. штучні споруди 8 200 тис. грн, або 6,5%).

Слід зауважити, що матеріали, надані Луганською облдержадміністрацією до Комітету, не містять фінансово-економічного обґрунтування щодо формування уточненого Переліку об’єктів та уточненого Переліку об’єктів за рахунок залишку субвенції.

За інформацією Луганської облдержадміністрації уточнений Перелік об’єктів та уточнений Перелік об’єктів за рахунок залишку субвенції погоджено Укравтодором (копії листів-погодження від 17.09.2019 р.
№ 4975/1/5.1-6-1041/08 та № 4974/1/5.1-6-1042/08 роздані народним депутатам України – членам Комітету)
.

Належить звернути увагу, що відповідно до вимог Кодексу в частині використання коштів спеціального фонду бюджету визначено таке:

– платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету /частина восьма статті 13/;

– витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина четверта статті 23/;

– розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету /частина друга статті 48/;

– на кінець бюджетного періоду Казначейство зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення /частина друга статті 57 та частина дев’ята статті 78/.

Таким чином, використання субвенції має здійснюватися виключно в межах та за рахунок відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Від Укравтодору та Рахункової палати не було висловлено заперечень і зауважень щодо уточнених Переліків об’єктів, що розглядаються.

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Саламаха О.І. вніс пропозицію: погодити уточнений Перелік об’єктів щодо автомобільних доріг у Луганській області, що здійснюються у 2019 році за рахунок відповідної субвенції, та уточнений Перелік об’єктів за рахунок її залишку на початок року, подані листами Луганської облдержадміністрації від 20 вересня 2019 року, з дотриманням вимог Кодексу щодо використання коштів спеціального фонду бюджету. (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Саламахою О.І. пропозицію. Така пропозиція була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», погодити (з урахуванням необхідності дотримання вимог частини восьмої статті 13, частини четвертої статті 23, частини другої статті 48, частини другої статті 57 і частини дев’ятої статті 78 Бюджетного кодексу України):

1) уточнений Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганської області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на суму 234 164,13 тис. грн, поданий листом Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 20.09.2019 р. № 1/9-4459;

2) уточнений Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Луганської області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок залишку відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 р. на суму 48 409,3 тис. грн, поданий листом Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 20.09.2019 р. № 1/9-4960.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Міністра фінансів України Шкуракова В.О. про погодження зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2019 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 675-р /розглянуто після пункту 4 порядку денного/.

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшло звернення Міністерства фінансів України від 16.09.2019 р. № 12030-06-2/23137 (копія звернення роздана народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2019 році, що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р.
 № 675-р «Про збільшення у 2019 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування» (далі – розпорядження КМУ № 675-р).

Згідно з частиною четвертою статті 15 Бюджетного кодексу України у разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом, збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

Пунктом 1 розпорядження КМУ № 675-р встановлено збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
(далі – Закон), за кодом класифікації фінансування бюджету 601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів» на 9.117.630 тис. грн у зв’язку із зменшенням обсягу джерел фінансування загального фонду державного бюджету за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 «Запозичення» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

Пунктом 2 розпорядження КМУ № 675-р доручено Міністерству фінансів забезпечити погодження такої зміни обсягів джерел фінансування з Комітетом та внесення після такого погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Однак у вказаному зверненні Міністерства фінансів не наведено пояснень і фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо визначеної розпорядженням КМУ № 675-р зміни обсягів джерел фінансування.

Поряд з тим, потрібно зауважити про техніко-юридичні неточності формулювання норми пункту 1 розпорядження КМУ № 675-р, згідно з якою визначено збільшити обсяг джерел фінансування загального фонду державного бюджету, встановлений Законом за кодом 601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів», хоча у Законі (а саме у додатку № 2 «Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік») не передбачено показників за вказаним кодом. 
На Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України «Урядовий портал» щодо розпорядження КМУ № 675-р вказано, що такий перерозподіл джерел фінансування державного бюджету дозволить зменшити фінансове навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), покращить його фінансові показники, інвестиційну привабливість банківського сектору та забезпечить неборгове фінансування державного бюджету на суму 9,1 млрд грн.
З цього приводу слід відмітити, що Постановою КМУ від 18.07.2018 р. № 559 «Про здійснення дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» установлено: 1) погодити здійснення дострокового погашення Фондом векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), випуск яких здійснено для надання кредитів у 2014-2016 роках на тих самих умовах; 2) Міністерству фінансів разом з Фондом за умови його фінансової спроможності забезпечити здійснення зазначених заходів. За інформацією на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України «Урядовий портал» це дозволить Фонду достроково погасити частину заборгованості перед державним бюджетом (включаючи відсотки за векселями), зменшити фінансове навантаження, покращити його фінансові показники та інвестиційну привабливість банківського сектору.
Належить звернути увагу, що протягом 2014-2016 років з державного бюджету забезпечено надання кредитів Фонду загалом на суму майже 59,56 млрд грн шляхом випуску ОВДП в обмін на векселі, видані Фондом на тих самих умовах, а саме:
у 2014 р. відповідно до статті 23-1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» – на суму майже 10,12 млрд грн за ставкою 12,5% річних на термін до 15 років /постанова КМУ від 17.09.2014 р. № 456/;
у 2015 р. відповідно до статті 17 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» – на суму 41,5 млрд грн за ставкою 12% річних на термін до 20 років /постанови КМУ від 04.04.2015 р. № 156 і від 08.09.2015 р. № 701/;
у 2016 р. відповідно до статті 17 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» - на суму 7,94 млрд грн за ставкою 10% річних на термін до 15 років /постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1003/.
При цьому у 2017-2019 рр. (станом на 01.09.2019 р.) такі операції не проводилися за наявності у відповідних законах про державний бюджет права Уряду їх здійснювати.
У 2018 р. аналогічне рішення щодо зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету /у частині збільшення обсягу джерел фінансування за кодом 601100 та зменшення обсягу джерел фінансування за кодом 401000 на суму 5,5 млрд грн для дострокового погашення векселів, виданих Фондом в обмін на ОВДП/ було прийнято Урядом (розпорядження КМУ від 18.07.2018 р. № 501-р) і погоджено Комітетом, а фактично Фондом здійснено дострокове погашення векселів у сумі 1 млрд грн.
Разом з тим, у попередніх роках /2012, 2013, 2014, 2017 і 2018 рр./ рішення Уряду щодо зміни обсягів джерел фінансування загального фонду державного бюджету (крім згаданого розпорядження КМУ від 18.07.2018 р. № 501-р) стосувалися навпаки збільшення державних запозичень за рахунок зменшення надходжень від приватизації державного майна і відповідно призводили до збільшення державного боргу.
Згідно із звітними даними Казначейства за 8 місяців 2019 р. щодо фінансування загального фонду державного бюджету:
– державні запозичення (код 401000) здійснені у сумі 318,77 млрд грн, що становить 98,2% затвердженого Законом річного плану (324,76 млрд грн) та 78,3% річного уточненого плану (406,9 млрд грн);
– надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів  (код 601120) становили 9,1 млрд грн при тому, що Законом не визначено відповідний плановий показник (за вказаним кодом відображено операції щодо дострокового погашення векселів, виданих Фондом в обмін на ОВДП);
– надходження від приватизації державного майна становили 0,37 млрд грн, або лише 2,2% затвердженого Законом річного плану (17,1 млрд грн).

Виходячи з наведеного, варто зауважити, що вказаний показник за кодом 601120 не є борговим джерелом фінансування державного бюджету, а відображає виконання зобов’язань перед державним бюджетом, а відтак відповідні кошти можуть надходити до загального фонду державного бюджету незалежно від наявності чи уточнення відповідного планового показника (про що свідчать звітні дані Казначейства). Крім того, наразі вбачається нелогічним зменшення плану державних запозичень (хоча зазначене сприятиме зменшенню приросту державного боргу) з огляду на ймовірність його подальшого збільшення до кінця 2019 р. у зв’язку з невиконанням плану надходжень від приватизації державного майна (як це було у 2018 р.).

В обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Трухін О.М., Лунченко В.В. та заступник Міністра фінансів України Шкураков В.О.

Голова підкомітету з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу Комітету Лунченко В.В. запропонував Комітету прийняти рішення згідно з підготовленим у відповідному підкомітеті проектом ухвали (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету), а саме: погодити визначену пунктом 1 розпорядження КМУ № 675-р зміну обсягів джерел фінансування загального фонду державного бюджету у 2019 році у сумі 9,1 млрд гривень.

Головуючий на засіданні Комітету заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Лунченком В.В. пропозицію, яка була одноголосно підтримана присутніми на засіданні народними депутатами України – членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України, погодити визначену пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 675-р зміну обсягів джерел фінансування загального фонду державного бюджету у 2019 році шляхом передбачення обсягу джерел за кодом класифікації фінансування бюджету 601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів» у сумі 9.117.630 тис. гривень у зв’язку із зменшенням на таку суму обсягу джерел за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 «Запозичення» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

Голосували: «за» – одноголосно.

4. Про погодження перерозподілів видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету, розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

4.1. СЛУХАЛИ:

Інформацію першого заступника Міністра охорони здоров’я України Семиволоса А.В. про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 406-р).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшло звернення Міністерства охорони здоров’я України від 03.09.2019 № 12-06/39844/2-19 (копію листа роздано народним депутатам України – членам Комітету) щодо повторного розгляду та погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р.
№ 406-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік».

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
(далі – Кодекс). Згідно із зазначеними вимогами Кодексу перерозподіл видатків державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення за бюджетною програмою 2308010 «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» (відповідальний виконавець бюджетних
програм – Національна служба здоров’я України)
обсягу видатків споживання на суму 14 200 тис. грн (з них на оплату праці – 10 000 тис. грн, на комунальні послуги та енергоносії – 2 000 тис. грн);

збільшення за бюджетною програмою 2301010 «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» обсягу видатків споживання на 13 832 тис. грн (з них на оплату праці – 5 600 тис. грн, на комунальні послуги та енергоносії – 279,2 тис. грн) та встановлення видатків розвитку у сумі 368 тис. гривень /у державному бюджеті на 2019 рік за цією бюджетною програмою видатки розвитку не встановлено/.

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного перерозподілу видатків з Комітетом забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Довідково: за даними звітності Казначейства про виконання державного бюджету за січень-липень 2019 року видатки по загальному фонду фактично проведено за бюджетними програмами:

2301010 – у обсязі 58 076,8 тис. грн, що становить 46,7% уточненого річного плану (визначено у обсязі – 124 390,5 тис. грн) та 78% плану на звітний період;

2308010 – у обсязі 59 288,2 тис. грн, що становить 19,3% річного плану (визначено у обсязі – 307 311,4 тис. грн) та 42,4% плану на звітний період.

З приводу запропонованого перерозподілу видатків державного бюджету необхідно звернути увагу, що відповідно до вимог частини одинадцятої статті 23 Кодексу забороняється без внесення змін до закону про Державний бюджет України збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та на видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Слід зазначити, що з цього питання Міністерство охорони здоров’я України вже зверталось до Комітету (під час роботи Верховної Ради України VІІІ скликання) листами від 14.06.2019 № 12-03/40/15661 та від 01.07.2019 № 12-03/45/17004.

Зазначене питання розглядалося Комітетом 19 червня 2019 року та 10 липня 2019 року.

Під час розгляду зазначеного питання на засіданні Комітету 19 червня 2019 року було прийнято рішення про перенесення його розгляду на чергове засідання Комітету через відсутність належних обґрунтувань та пояснень і направлено звернення до Міністерства охорони здоров’я з приводу додаткового надання ґрунтовних фінансово-економічних обґрунтувань необхідності та доцільності здійснення такого перерозподілу видатків державного бюджету, включаючи детальні розрахунки щодо запропонованого обсягу зменшення/збільшення видатків (у тому числі за напрямами).

Міністерством охорони здоров’я листом від 01.07.2019
№ 12-03/45/17004 було надано додаткові матеріали, проте, у них були відсутні деталізована інформація (включаючи розрахунки) щодо потреби у видатках на оплату праці у розрізі категорій посад (з урахуванням її складових) та відомості стосовно середньомісячного розміру заробітної плати фахівців Міністерства станом на даний час та який складеться з урахуванням додаткових коштів, що будуть спрямовані на оплату праці, відповідно до розпорядження Уряду від 12.06.2019 р. № 406-р (6 832 тис. грн із нарахуваннями на оплату праці).

За наслідками опрацювання додаткових матеріалів Міністерства охорони здоров’я, Комітет на своєму засіданні 10 липня 2019 року прийняв рішення: перерозподіл видатків державного бюджету, визначений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 406-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік», направити на доопрацювання.

Кабінет Міністрів України відповідно до висновку Комітету доручив Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству фінансів України у разі необхідності внести узгоджені пропозиції (копія доручення роздана народним депутатам України – членам Комітету).

Проте, на виконання такого доручення узгоджених пропозицій від зазначених міністерств до Кабінету Міністрів України внесено не було, натомість Міністерство охорони здоров’я в черговий раз звернулося до Комітету з цього питання.

За поясненнями Міністерства охорони здоров’я України покриття витрат на вищевказані заходи запропоновано здійснити за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою 2308010 «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» у зв’язку із відсутністю створених міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров’я України, як структурних підрозділів апарату, станом на 20 травня 2019 року, тобто кошти, передбачені на їх діяльність на цей період, не використано.

Поряд з цим, у матеріалах Міністерства зазначається, що за бюджетною програмою 2301010 потреба у видатках споживання протягом останніх років забезпечувалась орієнтовно на рівні 30-40 відсотків від потреби, а потреба у видатках розвитку не забезпечувалась взагалі.

Водночас відмічено, що необхідність збільшення видатків за бюджетною програмою 2301010 зумовлена, насамперед, недостатнім обсягом доведених граничних видатків на оплату праці, що створює додаткові труднощі для результативного виконання завдань та функцій працівниками апарату Міністерства, відтак, здійснення запропонованого перерозподілу дозволить збільшити надбавку за інтенсивність праці працівникам апарату Міністерства.

У поданих розрахунках зазначено, що середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного працівника (без фахівців з питань реформ) на даний час становить 20 999,93 гривень, збільшення фонду заробітної плати відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 406-р (на 6 832 тис. грн у тому числі на оплату праці на 5 600 тис. грн) дозволить забезпечити підвищення надбавки за інтенсивність праці працівникам апарату Міністерства (за виключенням керівництва та фахівців з питань реформ) у середньомісячному розмірі на 5 511,51 гривень, відтак, середньомісячний розмір заробітної плати з урахуванням змін в розрахунку на одного працівника (без фахівців з питань реформ) становитиме 26 511,44 гривень (довідково: у попередніх матеріалах Міністерства зазначалося, що здійснення запропонованого перерозподілу видатків державного бюджету дозволить збільшити надбавку за інтенсивність праці працівникам апарату Міністерства (за виключенням керівництва та фахівців з питань реформ) в середньомісячному розмірі на 3 689,06 гривень у розрахунку на одного співробітника).

Крім того, відповідно до наданих розрахунків, додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у сумі 279,2 тис. грн), придбання господарських та канцелярських товарів і комплектуючих до комп’ютерної техніки (у сумі 904,3 тис. грн), оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування комп’ютерної техніки, утримання та обслуговування приміщень, здійснення поточного ремонту покрівлі будівель та приміщень та інші послуги (у сумі 5 516,5 тис. грн), оплату відряджень (у сумі 300 тис. грн).

За рахунок видатків розвитку (у сумі 368 тис. грн) передбачається придбання професійних миючих пилосмоків (у сумі 210 тис. грн), пропускної системи (турнікету) з встановленням та налагодженням (у сумі 110 тис. грн), шредеру для знищення паперу (у сумі 40 тис. грн) та велосипедної стоянки (у сумі 8 тис. гривень).

Ознайомившись із розрахунками, наданими у додаткових матеріалах, слід звернути увагу на таке:

- розрахунок витрат на придбання господарських товарів (мішки для сміття, порошок для чищення, дезинфікуючі засоби тощо), канцелярських товарів (ручки, олівці, клей, фарби, степлери, папки, маркери тощо), утримання та обслуговування приміщень (прибирання, чищення, дезинфікування, чергування відповідальних за технічний стан мереж, санітарно-технічних приладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення тощо) обраховано у розрахунку на шість місяців, проте до завершення поточного бюджетного періоду лишається три місяці;

- з огляду на обсяг коштів, передбачених на утримання та обслуговування приміщень Міністерства, не надано пояснень щодо площі таких приміщень та у який спосіб здійснюються відповідні роботи (найманими працівниками чи спеціалізованою компанією);

- не обґрунтовано додатковий обсяг коштів на проведення поточного ремонту покрівлі адміністративних будівель (1 млн грн), послуги з поточного ремонту приміщення, вхідної групи та відновлення огорожі (700 тис. грн), послуги зі створення системи для захисту від снігу та льоду для дахів і жолобів (200 тис. грн), послуги з побудови, створення бездротової системи доступу до мережі інтернет зі встановленням обладнання (600 тис. грн);

- розрахунок додаткових коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема, на водопостачання та водовідведення, постачання електричної енергії, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів подано у розрахунку на вісім місяців, водночас у матеріалах не зазначається про наявність кредиторської заборгованості за такі спожиті послуги;

- необґрунтовано потребу у коштах, які пропонується спрямувати на  придбання професійних миючих пилосмоків (у сумі 210 тис. грн – шість пилосмоків по 35 тис. грн), шредеру для знищення паперу (у сумі 40 тис. грн за один прилад), пропускної системи (турнікету) з встановленням та налагодженням (у сумі 110 тис. грн) та велосипедної стоянки (у сумі 8 тис. гривень).

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Забуранна Л.В., звернувши увагу на вимоги частини одинадцятої статті 23 Кодексу та зазначивши, що додатково подані Міністерством охорони здоров’я матеріали, як і попередні, не містять належних пояснень і обґрунтувань, внесла пропозицію направити розпорядження Уряду від 12.06.2019 № 406-р на доопрацювання (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Забуранною Л.В. пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні членів Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду перерозподіл видатків державного бюджету, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 406-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік», направити на доопрацювання.

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 1, «не голосували» - 1.

4.2. СЛУХАЛИ:

Інформацію тимчасово виконуючого обов’язки Державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України Касіяника А.В. про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 615-р).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі – Комітет) надійшло звернення Міністерства розвитку громад та територій України від 12.09.2019 № 7/19.6/14555-19 (копію листа роздано народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 615-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019 рік».

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
(далі – Кодекс). Згідно із зазначеною вимогою Кодексу перерозподіл видатків державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

Пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 615-р встановлено здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 2 000 тис. гривень;

встановлення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою 2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2 000 тис. гривень /у державному бюджеті на 2019 рік за вказаною бюджетною програмою видатки розвитку не передбачено/.

Міністерству фінансів України доручено забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після погодження зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету з Комітетом.

Слід зазначити, що згідно зі звітом Казначейства про виконання державного бюджету за підсумками січня-серпня поточного року проведено видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетними програмами:

2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» в обсязі 4 496,9 тис. грн, що становить 98,5% плану на звітний період та 65,6% річного плану (6 850 тис. грн);

2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» в обсязі 29 138,1 тис. грн, що становить 84,2% плану на звітний період та 57,8% річного плану (50 400 тис. грн).

Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано на Міністерство розвитку громад та територій України.

За поясненнями, наведеними у листі Міністерства розвитку громад та територій України, зазначений перерозподіл видатків дозволить провести необхідні ремонтні роботи, пов’язані зі зміною місця розташування Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Держмолодьжитло) та Іпотечного центру у м. Києві та Київській області Держмолодьжитла
(далі – Іпотечний центр Держмолодьжитла) /будівля, у якій на даний час розміщуються ці установи, передана до сфери управління Державної судової адміністрації відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 1064-р (копія роздана народним депутатам України – членам Комітету)/. Проте, в матеріалах міністерства відсутня інформація щодо будівлі, де планується розміщення Держмолодьжитла та Іпотечного центру Держмолодьжитла, а також відсутні будь-які документи (дефектні акти), що підтверджують необхідність проведення ремонту. При цьому зазначається, що у зв’язку із достроковим погашенням кредитів позичальниками, а також наданням соціальних пільг військовослужбовцям, резервістам та військовозобов’язаним за бюджетною програмою
 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» обліковується залишок невикористаних бюджетних асигнувань /згідно зі звітом Казначейства про виконання державного бюджету за підсумками січня-серпня поточного року обсяг невикористаних бюджетних асигнувань становить 5 461,9 тис. грн/.

З огляду на сутність перерозподілу видатків державного бюджету, встановленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 615-р, слід звернути увагу на таке:

- видатки загального фонду, зокрема на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, відповідно до статті 55 Кодексу віднесено до захищених видатків, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень;

- пунктом 24 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 зі змінами), встановлено забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів;

- Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою, засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 727 Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України доручено затвердити Статут Фонду, що врегульовано наказом вказаного міністерства від 16.08.2019 № 191 (копію роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Згідно зі Статутом кошти Фонду формуються, зокрема, за рахунок: бюджетних коштів, передбачених на підтримку житлового будівництва шляхом надання довгострокових кредитів; коштів, що надходять від погашення кредиту і сплати відсотків за користування ним; власних коштів фізичних та юридичних осіб, коштів замовників, громадських організацій, кредитних спілок, банків, позабюджетних коштів; благодійних внесків фізичних та юридичних осіб; бюджетних коштів, передбачених на часткову компенсацію; небюджетних коштів, отриманих за надані послуги; коштів, що передані засновником до статутного капіталу Фонду; доходів від провадження фінансово-господарської діяльності. Згідно Статуту доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для проведення видатків на утримання Фонду, реалізації мети (предмету діяльності, цілей та завдань) та напрямів діяльності;

-       у державному бюджеті на 2019 рік для надання державної підтримки молодіжного житлового будівництва передбачено, зокрема такі бюджетні програми, виконання яких забезпечується Фондом:

    2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (бюджетні призначення за загальним фондом визначено у обсязі 6 850 тис. грн (видатки споживання) /згідно зі звітом Казначейства про виконання державного бюджету за підсумками січня-серпня поточного року проведено видатки в обсязі 4 496,9 тис. грн, або 98,5% плану на звітний період та 65,6% річного плану/);

    2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (бюджетні призначення за загальним фондом визначено у обсязі 27 000 тис. грн (видатки споживання) /відповідно проведено видатки в обсязі 17 083,5 тис. грн, або 89,9% плану на звітний період та 63,3% річного плану/);

    2751420 «Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом» (бюджетні призначення за спеціальним фондом визначено у обсязі 29 000 тис. грн (видатки розвитку) /видатки – не проведено/. Джерелом формування коштів спеціального фонду за цією бюджетною програмою, з урахуванням вимог пункту 2 частини третьої статті 30 Кодексу, є повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня (бюджетна програма 2751360) (згідно зі звітом Казначейства про виконання державного бюджету за підсумками січня-серпня поточного року повернуто вказаних кредитів у обсязі 17 698,6 тис. грн, або 61% плану на рік (29 000 тис. грн));

-       завданням бюджетної програми 2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву», обсяг видатків за якою пропонується збільшити шляхом перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 615-р, є обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках, що визначено у паспорті цієї бюджетної програми на 2019 рік (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.02.2019 № 32, копію якого роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Слід зауважити, що звернення Міністерства розвитку громад та територій України до Комітету щодо зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету не містить відповідних фінансово-економічних розрахунків та обґрунтувань щодо обсягу такого перерозподілу (зокрема, щодо доцільності та соціальних наслідків зменшення видатків на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також стосовно законодавчих підстав надання державної підтримки Фонду на заходи, пов’язані виключно із його утриманням), хоча це передбачено пунктом 7 Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 (зі змінами).

Від Рахункової палати не було висловлено зауважень і пропозиції щодо перерозподілу видатків державного бюджету, що розглядається.

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Забуранна Л.В. поінформувала, що головним розпорядником були надані ґрунтовні пояснення щодо доцільності здійснення такого перерозподіу, і внесла пропозицію підтримати таке рішення Комітету, а саме: погодити встановлений розпорядженням Уряду від 14 серпня 2019 року № 615-р перерозподіл видатків державного бюджету (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Головуючий на засіданні заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Забуранною Л.В. пропозицію. Така пропозиція була одноголосно підтримана присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, погодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, здійснення перерозподілу видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 2 000 тис. гривень та встановлення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою 2751370 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2 000 тис. гривень, як це визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019
№ 615-р.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Міністра культури, молоді та спорту України Яреми О.Й. про погодження змін до розподілу між місцевими бюджетами у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 816).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(далі
 – Комітет) надійшло звернення Міністерства молоді та спорту України (далі  Мінмолодьспорт) від 10.09.2019 р. № 920/11/19 (копія якого роздана народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження змін до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 572 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 816 (далі  постанова Уряду № 816).

Питання погодження Комітетом розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами унормовано у частині шостій статті 108 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
(далі
  Закон) у складі загальнодержавних видатків та кредитування Мінмолодьспорту за загальним фондом за бюджетною програмою 3411210 передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів
(далі – субвенція) у сумі 200 000 тис. грн (видатки розвитку) без розподілу між місцевими бюджетами у додатку №
 7 до Закону.

Порядок та умови надання у 2019 році субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 297 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів» (із змінами згідно з постановою від 05.07.2019 № 572).

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами у затвердженому на 2019 рік обсязі здійснено постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 572, таким чином:

бюджету м. Маріуполя – 30 000 тис. грн, бюджету Баштанської міської об’єднаної міської територіальної громади – 30 000 тис. грн, бюджету м. Мелітополя – 30 000 тис. грн, бюджету м. Коломиї – 30 000 тис. грн, бюджету м. Вінниці – 20 000 тис. грн, обласному бюджету Львівської області – 20 000 тис. грн, бюджету м. Новодністровська – 10 000 тис. грн, бюджету м. Монастирища – 10 000 тис. грн, районному бюджету Чорнобаївського району – 10 000 тис. грн, бюджету Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади – 10 000 тис. гривень.

При погодженні Комітетом такого розподілу було зауважено про можливі ускладнення при наданні субвенції бюджету м. Монастирища, оскільки такий бюджет не має відносин з державним бюджетом. Зважаючи на вимоги бюджетного законодавства, субвенцію належало передати з державного бюджету районному бюджету Монастирищенського району, з якого мають бути проведені видатки за призначенням (для м. Монастирища – капітальний ремонт спортивного басейну).

Постановою Уряду № 816 внесено зміни у додаток до постанови Уряду від 05.07.2019 № 572 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів», згідно з якими:

у графі «Код бюджету» цифри «23312301000» змінено цифрами «23312200000»;

у графі «Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці» слова Бюджет м. Монастирища змінено словами «Районний бюджет Монастирищенського району (для м. Монастирища)».

Відтак, зміна місцевого бюджету дозволить використати до завершення бюджетного періоду 2019 року субвенцію на заплановану мету.

Від Рахункової палати не було висловлено заперечень і зауважень щодо змін до розподілу субвенції між місцевими бюджетами, що розглядається.

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Саламаха О.І. вніс пропозицію погодити зміни до розподілу між місцевими бюджетами субвенції шляхом зміни назви місцевого бюджету відповідно до постанови Уряду № 816 (проект ухвали роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Головуючий на засіданні Комітету заступник Голови Комітету Трухін О.М. поставив на голосування внесену головою підкомітету Саламахою О.І. пропозицію. Така пропозиція була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Керуючись вимогами частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, погодити зміни до розподілу між місцевими бюджетами у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів (щодо зміни назви та коду місцевого бюджету) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 816 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 572».

Голосували: «за» - одноголосно.

5. Різне.

Після розгляду питань порядку денного голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Забуранна Л.В. поінформувала членів Комітету, що в ході попереднього розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік, а саме заслуховування головних розпорядників коштів державного бюджету, було зокрема з’ясовано, що видатки сектору національної безпеки і оборони України переважно визначені на рівні 2019 року і не враховують реальних потреб суб’єктів цього сектору (зокрема, щодо грошового, матеріально-технічного забезпечення, заходів спеціального призначення). Разом з тим, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачені нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону у обсязі 28 млрд гривень.

Зважаючи на зазначене, голова підкомітету Забуранна Л.В. запропонувала звернутися до Ради національної безпеки і оборони та рекомендувати розглянути на засіданні РНБО питання щодо показників проекту державного бюджету на 2020 рік по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, та здійснити розподіл нерозподілених коштів між суб’єктами сектору безпеки і оборони з урахуванням їх реальних потреб, насамперед щодо збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців (проект звернення роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Пропозиція голови підкомітету Забуранної Л.В. була підтримана одноголосно присутніми на засіданні членами Комітету.

Голосували: «за» - одноголосно.

Завершив засідання Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Голова Комітету                                                        Ю.Ю. Арістов

Секретар Комітету                                                     В.В. Цабаль

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку