Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №8 від 17 жовтня 2019 року

 

 

 

1815 година  м. Київ, вул. Банкова, 6-8

Засідання фактично розпочалося о 20 год. 00 хв.

Головує: Перший заступник Голови Комітету Крулько І.І.*

Присутні:

Члени Комітету: Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Лопушанський А.Я., Трухін О.М., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Дунаєв С.В. Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Кіссе А.І., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Урбанський А.І., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 28 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Арістов Ю.Ю., Борт В.П., Василенко Л.В., Забуранна Л.В., Пуртова А.А., Пушкаренко А.М.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Андросюк Н.В., Боброва Т.С., Больбат О.О., Войтенко Є.А., Кочергіна Н.В., Качан Т.В., Кочубей О.П., Криволап М.К., Луценко Н.В., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Симончук К.В., Стадник М.В., Климчук Д.І., Клочкова Т.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

Герус А.М. - народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Чайковський І.А. – народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

Шкураков В.О. – заступник Міністра фінансів України;

Тесленко О.І. – заступник директора Департаменту з питань бюджетної політики Рахункової палати.

*За дорученням Голови Комітету Арістова Ю.Ю. головує на засіданні Комітету з питань бюджету Перший заступник Голови Комітету Крулько І.І.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Щодо підготовки до першого читання законопроекту про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019), поданого Кабінетом Міністрів України /щодо додаткового розгляду окремих пропозицій/.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань бюджету Крулька І.І. щодо підготовки до першого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019 р.), поданого Кабінетом Міністрів України /щодо додаткового розгляду окремих пропозицій/.

Відмітили:

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 16 жовтня 2019 року (протокол № 7) розглянув питання щодо підготовки до першого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019 р.), поданого Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект/, та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік», підготовлений Комітетом, прийняти за основу та в цілому. Відповідно Комітет /листом від 16.10.2019 р. № 04-13/3-290 (187849)/ направив на розгляд Верховної Ради України таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту /далі – таблиця пропозицій/ та проект Бюджетних висновків Верховної Ради України (викладених у додатку до вищезазначеного проекту постанови за реєстр. № 2000-П від 17.10.2019 р.) /далі – проект Бюджетних висновків/. Відповідний проект постанови роздано народним депутатам – членам Комітету.

Разом з тим, виникла необхідність повернутися до додаткового розгляду окремих пропозицій у таблиці пропозицій та відповідного викладу стану врахування таких пропозицій у проекті Бюджетних висновків і таблиці пропозицій.

Головуючий на засіданні Комітету Перший заступник Голови Комітету Крулько І.І. озвучив напрацьовані зміни щодо стану врахування таких пропозицій у проекті Бюджетних висновків і таблиці пропозицій (зазначені зміни наведено у проекті листа Комітету, розданому народним депутатам – членам Комітету), а саме у проекті Бюджетних висновків:

1) пункт 1.22 частини першої після підпункту 1.22.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«1.22.__ виключити бюджетну програму «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» (код 1006090) з обсягом видатків розвитку за загальним фондом у сумі 600.835,7 тис. грн, здійснивши розподіл таких коштів за іншими бюджетними програмами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням пункту 1.11 частини першої та пункту 2.19 частини другої цих Бюджетних висновків»;

у зв’язку з цим підпункт 2.25.1 пункту 2.25 частини другої виключити;

при цьому пункт 2.19. частини другої доповнити словами «та належного забезпечення виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України на Службу безпеки України»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиції № 123, № 555 і № 556 будуть вважатися врахованими в іншій редакції/;

2) підпункт 2.5.4 пункту 2.5 частини другої виключити;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 423 буде вважатися відхиленою/

3) підпункт 1.22.2 пункту 1.22 частини першої викласти в такій редакції:

«1.22.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 227.822,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 204.938,7 тис. грн та видатки розвитку – на 22.883,9 тис. грн»;

у зв’язку з цим для дотримання збалансованості показників у проекті Бюджетних висновків у підпункті 1.20.4 пункту 1.20 частини першої цифри «1.391.568,6» замінити цифрами «1.571.547,7» /тобто відповідний показник збільшити на 179.979,1 тис. грн/;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 484 буде вважатися врахованою в іншій редакції/;

4) підпункт 1.22.11 пункту 1.22 частини першої викласти в такій редакції:

«1.22.11. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів вищої освіти» (код 2201140) на 400.000 тис. грн»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 728 буде вважатися врахованою в іншій редакції/;

5) пункт 1.22 частини першої після підпункту 1.22.17 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«1.22.__ збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (код 2404010) на 60.000 тис. грн (з них оплата праці – на 49.200 тис. грн) та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2404020) на 60.000 тис. грн»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиції № 916 і № 917 будуть вважатися врахованими, а пропозиція № 918 – врахованою частково/;

враховуючи наведене, Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України у разі прийняття проекту постанови за реєстр. № 2000-П при оформленні відповідної постанови на підпис Голові Верховної Ради України належить внести відповідні уточнення (у зв’язку з вищезазначеними змінами) та необхідні редакційні і техніко-юридичні правки.

В обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Крулько І.І., Гончаренко О.О., Лаба М.М., Люшняк М.В., Герман Д.В., заступник Міністра фінансів України Шкураков В.О., представник Рахункової палати Тесленко О.І., а також Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герус А.М. та секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Чайківський І.А.

За підсумками розгляду даного питання головуючий на засіданні Комітету Перший заступник Голови Комітету Крулько І.І. запропонував Комітету ухвалити таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про висновки та пропозиції до законопроекту за реєстр. № 2000-П прийняти за основу та в цілому з озвученими ним змінами згідно з розданим проектом листа Комітету. Така пропозиція була підтримана більшістю з присутніх на засіданні членів Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. № 2000-П від 17.10.2019 р.), підготовлений Комітетом, прийняти за основу та в цілому з такими змінами у проекті Бюджетних висновків (з відповідною зміною нумерації пунктів і підпунктів):

1) пункт 1.22 частини першої після підпункту 1.22.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«1.22.__ виключити бюджетну програму «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» (код 1006090) з обсягом видатків розвитку за загальним фондом у сумі 600.835,7 тис. грн, здійснивши розподіл таких коштів за іншими бюджетними програмами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням пункту 1.11 частини першої та пункту 2.19 частини другої цих Бюджетних висновків»;

у зв’язку з цим підпункт 2.25.1 пункту 2.25 частини другої виключити;

при цьому пункт 2.19. частини другої доповнити словами «та належного забезпечення виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України на Службу безпеки України»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиції № 123, № 555 і № 556 будуть вважатися врахованими в іншій редакції/;

2) підпункт 2.5.4 пункту 2.5 частини другої виключити;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 423 буде вважатися відхиленою/;

3) підпункт 1.22.2 пункту 1.22 частини першої викласти в такій редакції:

«1.22.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 227.822,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання – на 204.938,7 тис. грн та видатки розвитку – на 22.883,9 тис. грн»;

у зв’язку з цим для дотримання збалансованості показників у проекті Бюджетних висновків у підпункті 1.20.4 пункту 1.20 частини першої цифри «1.391.568,6» замінити цифрами «1.571.547,7» /тобто відповідний показник збільшити на 179.979,1 тис. грн/;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 484 буде вважатися врахованою в іншій редакції/;

4) підпункт 1.22.11 пункту 1.22 частини першої викласти в такій редакції:

«1.22.11. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів вищої освіти» (код 2201140) на 400.000 тис. грн»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиція № 728 буде вважатися врахованою в іншій редакції/;

5) пункт 1.22 частини першої після підпункту 1.22.17 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«1.22.__ збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (код 2404010) на 60.000 тис. грн (з них оплата праці – на 49.200 тис. грн) та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2404020) на 60.000 тис. грн»;

/відповідно у таблиці пропозицій пропозиції № 916 і № 917 будуть вважатися врахованими, а пропозиція № 918 – врахованою частково/.

Враховуючи наведене, Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України у разі прийняття проекту постанови за реєстр. № 2000-П при оформленні відповідної постанови на підпис Голові Верховної Ради України належить внести уточнення, пов’язані з даним рішенням Комітету, та необхідні редакційні і техніко-юридичні правки.

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утрималися» - 1, «не голосувало» - 9.

Перший заступник

Голови Комітету                                                        І.І. Крулько

Секретар Комітету                                                     В.В. Цабаль

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку