Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

 

 

 

Протокол засідання №9 від 18 жовтня 2019 року

 

 

 

1030 година  м. Київ, вул. Грушевського, 5, зала № 5

Головує: Голова Комітету Арістов Ю.Ю.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Трухін О.М., Цабаль В.В., Батенко Т.І., Борт В.П., Герман Д.В., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Дунаєв С.В. Забуранна Л.В., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Кіссе А.І., Лаба М.М., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Молоток І.Ф., Пуртова А.А., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Урбанський А.І., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 29 народних депутатів.

Відсутні:

Члени Комітету: Лопушанський А.Я., Василенко Л.В., Гнатенко В.С., Пасічний О.С., Пушкаренко А.М.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л.Я., Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Андросюк Н.В., Боброва Т.С., Больбат О.О., Войтенко Є.А., Кочергіна Н.В., Качан Т.В., Кочубей О.П., Криволап М.К., Луценко Н.В., Пунда О.Б., Климчук Д.І., Клочкова Т.В.

Список запрошених та осіб, які взяли участь в обговоренні питань

відповідно до компетенції:

від Кабінету Міністрів України

Гончарук О.В. – Прем’єр-міністр України;

 

від Міністерства фінансів України

Джигир Ю.А. – заступник Міністра – в.о. Міністра /відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.10.2019 № 139-к/;

Шкураков В.О. – заступник Міністра;

Пліс Г.В. – заступник Міністра;

Лозицький В.П. – директор Департаменту державного бюджету;

від Рахункової палати

Пацкан В.В. – Голова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 2283 від 17.10.2019 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

СЛУХАЛИ:

Інформацію про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2283 від 17.10.2019 р.).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ зранку 18 жовтня 2019 року надійшов на розгляд урядовий проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» за реєстр. № 2283 від 17.10.2019 р. /далі – законопроект/ (копію законопроекту роздано народним депутатам України – членам Комітету).

Згідно з пояснювальною запискою законопроект розроблено Міністерством фінансів України з метою забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету.

Загалом законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 4, 6, 11, 13, 14, 22, 27, 30 і 34 та пунктів 3, 18 і 19 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон), доповнити Закон новими статтями 36 і 37 і новим пунктом 24 Прикінцевих положень та внести зміни до додатків №№ 1, 2, 3, 4, 7 і 9 до Закону, внаслідок чого передбачається змінити загальні показники державного бюджету на 2019 рік:

зменшити доходи на 20.379,2 млн грн, у т.ч. за загальним фондом – на 20.107 млн грн, за спеціальним фондом – на 272,2 млн грн;

збільшити фінансування за спеціальним фондом на 1145 млн грн та відповідно на цю суму граничного обсягу дефіциту державного бюджету;

зменшити видатки на 20.658,8 млн грн, у т.ч. за загальним фондом зменшити на 21.984,7 млн грн, за спеціальним фондом збільшити на 1325,9 млн грн;

збільшити надання кредитів на 1.427,7 млн грн.

У пояснювальній записці зазначено, що законопроектом передбачається, збільшити видатки на вирішення пріоритетних та першочергових завдань (за рахунок зменшення інших видатків), насамперед, на:

збалансування фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання – 1.000 млн грн;

здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань – 1.677,7 млн грн;

національну безпеку і оборону – 1.361,9 млн грн;

фінансове забезпечення державою необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заходів (резервний фонд) – 500 млн грн.

У пояснювальній записці до законопроекту наведено інформацію та пояснення лише щодо окремих напрямів збільшення/зменшення показників державного бюджету у запропонованих обсягах, проте не надано розрахунків щодо змін бюджетних показників та належних обґрунтувань до таких змін та змін до текстових статей законопроекту, хоча частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагається подання до законопроекту фінансово-економічного обґрунтування (включаючи детальні розрахунки).

Оскільки розробником законопроекту за реєстр. № 2283 в Уряді є Міністерство фінансів України, відповідно до частини третьої статті 52 Бюджетного кодексу України для розгляду законопроекту у Верховній Раді України не вимагається експертний висновок Мінфіну.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту /лист від 18.10.2019 р. № 16/3-589/2283 (189406), копію якого роздано народним депутатам – членам Комітету/, проаналізувавши законопроект у стислий термін, не заперечуючи в цілому проти прийняття пропозицій законопроекту, водночас висловлює щодо нього зауваження, зокрема, щодо відсутності розрахунків  та належних пояснень.

На час розгляду у Комітеті висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України з Європейським Союзом (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

З доповіддю щодо законопроекту виступили Прем’єр-міністр України Гончарук О.В. та в.о. Міністра фінансів України Джигир Ю.А.

В обговоренні даного питання брали участь народні депутати України – члени Комітету Арістов Ю.Ю., Крулько І.І., Люшняк М.В., Лаба М.М., Молоток І.Ф., Дунаєв С.В., Северин С.С., Прем’єр-міністр України Гончарук О.В., в.о. Міністра фінансів України Джигир Ю.А., Голова Рахункової палати Пацкан В.В.

При цьому під час розгляду даного питання народними депутатами України – членами Комітету зазначено про необхідність додаткового опрацювання законопроекту, зважаючи на наявність у ньому значного обсягу змін до положень і показників Закону.

 

За підсумками розгляду даного питання Голова Комітету Арістов Ю.Ю. поставив на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручивши Комітету доопрацювати зазначений законопроект до другого читання за скороченою процедурою. Така пропозиція була підтримана більшістю з присутніх на засіданні членів Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2283 від 17.10.2019 р.), за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручивши Комітету доопрацювати зазначений законопроект до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій, скоротивши строк їх подання наполовину.

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утрималися» - 1, «не голосували» - 1.

Голова Комітету                                                        Ю.Ю. Арістов

Секретар Комітету                                                     В.В. Цабаль

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку