Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Протокол засідання №164 від 09 серпня 2023 року

16  год. 30 хв.  м. Київ, вул. Банкова, 6-8, кімн. 510

(у режимі відеоконференції)

 

Головує: Голова Комітету Підласа Р.А.

Присутні:

Члени Комітету: Крулько І.І., Гевко В.Л., Копанчук О.Є., Цабаль В.В., Бакунець П.А., Батенко Т.І., Герман Д.В., Гнатенко В.С., Гончаренко О.О., Драбовський А.Г., Задорожній М.М., Заремський М.В., Каптєлов Р.В., Качний О.С., Кіссе А.І., Кузбит Ю.М., Кунаєв А.Ю., Лаба М.М., Молоток І.Ф., Пасічний О.С., Поляк В.М., Пуртова А.А., Саламаха О.І., Северин С.С., Тістик Р.Я., Фролов П.В., Шпак Л.О.

Всього присутніх – 28 народних депутатів України.

Відсутні:

Члени Комітету: Лопушанський А.Я., Борт В.П., Дунаєв С.В., Забуранна Л.В., Лунченко В.В., Люшняк М.В., Пузійчук А.В., Урбанський А.І.

Присутні:

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Фещук С.Л., Бурякова Т.С., Войтенко Є.А., Кочубей О.П., Луценко Н.В., Новацька О.В., Пунда О.Б., Симончук К.В., Шпак В.П., Рощенко С.В., Сторожук О.В.

Запрошені:

Улютін Д.В. – перший заступник Міністра фінансів України;

Найєм Мустафа-Масі – Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;

Майснер А.В. – т. в. п. Голови Рахункової палати.

 

Відкриваючи засідання, Голова Комітету Підласа Р.А. поінформувала народних депутатів України – членів Комітету, що на її звернення більше половини членів Комітету надали згоду на проведення 9 серпня п.р. засідання Комітету у режимі відеоконференції.

Затим, після реєстрації присутності членів Комітету в умовах віддаленого приєднання до участі у цьому засіданні і затвердження порядку денного, члени Комітету перейшли до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 823).

2. Різне.

– Інформація про здійснення Рахунковою палатою у 2023 році аудитів ефективності щодо надання Україні фінансової (бюджетної) підтримки США.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Найєма Мустафи-Масі про погодження виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 823).

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ надійшло звернення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України /далі – Агентство відновлення/ від 08.08.2023 № 2181/1/08-01/15 (копія якого надана народним депутатам України – членам Комітету) щодо погодження виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії /далі – фонд ліквідації/ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 823 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» /далі – постанова КМУ № 823/.

I. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» /далі – постанова КМУ № 382/ затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації /далі – Порядок № 382/, реалізація якого за пропозицією Мінінфраструктури і Агентства відновлення має тривати протягом 2023-2025 років.

Порядком № 382 визначено процедуру реалізації експериментального проекту, що спрямований на відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, за переліком згідно з додатком до цього Порядку, а саме:

селище Бородянка Бородянської територіальної громади Київської області; село Мощун Гостомельської територіальної громади Київської області; село Посад-Покровське Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області; місто Тростянець Тростянецької територіальної громади Сумської області; село Циркуни Циркунівської територіальної громади Харківської області; село Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівської області.

При цьому Порядком № 382 встановлено, зокрема, таке:

1) відновлення населених пунктів включає виготовлення проектної документації (проектно-кошторисної документації), нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, поточний ремонт і придбання товарів;

2) для реалізації експериментального проекту:

облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) та органи місцевого самоврядування здійснюють в установленому законодавством порядку заходи з відведення земельних ділянок (у разі необхідності);

облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) за пропозиціями органів місцевого самоврядування формують переліки об’єктів незалежно від форми власності, які підлягають відновленню, виходячи з пріоритетності задоволення першочергових потреб населення;

3) до переліків об’єктів додається інформація про кожен об’єкт (опис об’єкта, звіт за результатами його обстеження (у разі наявності), відомості щодо доцільності і можливості відновлення об’єкта, наявності вихідних даних та проектної документації, експертний звіт за результатами експертизи проектної документації (у разі наявності), а також інформація про можливість фінансового забезпечення відновлення об’єкта за рахунок інших, ніж державний бюджет, джерел, та очікувану вартість робіт). Відомості про пошкоджені/зруйновані об’єкти, включені до переліків об’єктів, повинні бути внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а з моменту офіційного початку роботи Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури – також до зазначеної системи;

4) сформовані переліки об’єктів разом з додатками облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) подають Агентству відновлення, яке у десятиденний строк з дня надходження переліку об’єктів розглядає питання щодо доцільності, ефективності, взаємоузгодженості, пріоритетності відновлення об’єктів, зазначених у переліку, виходячи з необхідності задоволення першочергових потреб населення, та затверджує його або у разі наявності зауважень повертає для доопрацювання відповідній облдержадміністрації (обласній військовій адміністрації).

Поряд з тим, постановою КМУ № 382 встановлено, що фінансове забезпечення експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів фонду ліквідації та інших не заборонених законодавством джерел.

Крім того, Постановою КМУ № 382 встановлено, що під час реалізації експериментального проекту не застосовуються:

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»;

положення пунктів 3, 6 – 11 Порядку використання коштів фонду ліквідації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118 (із змінами), згідно з якими встановлені умови виділення коштів з фонду ліквідації, порядок подання та розгляду відповідних звернень органів влади і прийняття рішень Уряду з такого питання.

II. Щодо формування та використання коштів фонду ліквідації.

1. Відповідно до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (із змінами, внесеними Законом України від 24.02.2023 № 2953-IX) /далі  Закон/ з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, у складі спеціального фонду державного бюджету створено фонд ліквідації, кошти якого передбачено спрямовувати на:

1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту та військових об’єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо)), захисних споруд цивільного захисту та військових об’єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо);

2) будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;

3) нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

4) розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

5) будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об’єктів критичної інфраструктури;

6) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

7) компенсацію за знищений/пошкоджений об’єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові);

8) відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинки дачні та садові) та громадського призначення;

9) нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та експертизу проектної документації на будівництво таких об’єктів.

У виняткових випадках кошти фонду ліквідації можуть спрямовуватися на забезпечення потреб сектору оборони.

2. Згідно з цією статтею Закону рішення про виділення коштів з фонду ліквідації приймаються Кабінетом Міністрів України (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) за погодженням з Комітетом (як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/).

3. Згідно із Законом джерелами формування коштів фонду ліквідації /пункт 16 статті 14 Закону/ визначені такі надходження спеціального фонду державного бюджету:

кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» і Закону України «Про санкції» /пункт 8 статті 11 Закону/, плановий обсяг яких у Законі не визначений;

50 відсотків коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» /пункт 9 статті 11 Закону/, плановий обсяг яких визначений у сумі 35.500 млн грн.

4. На 2023 рік бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету встановлені Мінінфраструктури, як головному розпоряднику коштів державного бюджету, за загальнодержавними видатками та кредитуванням за бюджетною програмою «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії» (код 3121430) у обсязі 35.500 млн гривень.

5. За даними звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-червень 2023 року надходження для формування фонду ліквідації фактично становили:

кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – 35.934,2 млн грн (на 434,2 млн грн, або на 1,2%, більше затвердженого показника);

кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», – 8.811,1 млн грн (плановий обсяг таких надходжень не визначений);

кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України «Про санкції», – 114,1 млн грн (плановий обсяг таких надходжень не визначений);

курсова різниця – 6,29 млн грн (плановий обсяг таких надходжень не визначений).

Крім того, у грудні 2022 року до спеціального фонду державного бюджету надійшли кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», у сумі 17.000,7 млн грн (такі надходження у 2022 році були визначені джерелом формування фонду ліквідації). Проте рішення Уряду щодо використання цих коштів у 2022 році не було прийняте, тому згідно з частиною другою статті 57 Кодексу такі кошти збережені на рахунку спеціального фонду державного бюджету і можуть використовуватися у 2023 році для покриття відповідних витрат з урахуванням їх цільового призначення.

Таким чином, за січень-червень 2023 року до фонду ліквідації надійшло 61.866,4 млн гривень.

Зважаючи на прийняті Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з фонду ліквідації /постанови КМУ від 16.05.2023 № 493 у сумі 4,4 млрд грн, від 06.06.2023 № 566 у сумі 1,5 млрд грн, від 16.06.2023 № 609 у сумі 0,98 млрд грн, від 19.06.2023 № 617 у сумі 10,04 млрд грн, від 07.07.2023 № 696 у сумі 0,34 млрд грн, від 25.07.2023 № 770 у сумі 3,6 млрд грн та розпорядження КМУ від 16.06.2023 № 534-р у сумі 6,6 млрд грн, від 24.06.2023 № 557-р у сумі 0,2 млрд грн/, згідно з якими з фонду ліквідації передбачено виділити загалом 27,7 млрд грн, на час прийняття постанови КМУ № 823 залишок нерозподілених коштів фонду ліквідації становив 34,2 млрд грн. З урахуванням постанови КМУ № 823 залишок нерозподілених коштів фонду ліквідації становить 30,9 млрд гривень.

III. Постановою КМУ № 823 (копія якої надана народним депутатам України – членам Комітету) серед іншого передбачено:

1) виділити Агентству відновлення з фонду ліквідації за рахунок джерела, визначеного пунктом 9 статті 11 Закону /кошти, що перераховуються до державного бюджету Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України»/, на безповоротній основі 3.350.117,005 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та визначити Агентство відновлення головним розпорядником коштів державного бюджету і відповідальним виконавцем за новою бюджетною програмою /пункт 1 постанови КМУ № 823;

2) затвердити перелік проектів для відновлення населених пунктів, що додається /пункт 2 постанови КМУ № 823/;

3) установити, що кошти /пункт 3 постанови КМУ № 823/:

– спрямовуються на:

будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту та військових об’єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо), захисних споруд цивільного захисту та військових об’єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо);

будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для реконструкції, капітального ремонту об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об’єктів;

використовуються відповідно до Порядку № 382;

4) внести до Порядку № 382 такі зміни: у пункті 8 слова «нового будівництва» в усіх відмінках замінити словами (у тому числі нового будівництва); у додатку до постанови слова «Селище Бородянка» замінити словами «Селище міського типу Бородянка» /пункт 4 постанови КМУ № 823/;

5) доручити забезпечити /пункт 5 постанови КМУ № 823/:

Агентству відновлення – погодження з Комітетом виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 постанови КМУ № 823;

Мінфіну визначення коду та назви нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після зазначеного погодження;

6) передбачити набрання чинності абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 3 постанови КМУ № 823 (спрямування коштів з фонду ліквідації на розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для реконструкції, капітального ремонту об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України) одночасно з набранням чинності законом щодо внесення відповідних змін до статті 29 Закону /пункт 6 постанови КМУ № 823/.

Згідно з додатком до постанови КМУ № 823 Урядом здійснено розподіл відповідних коштів за 32 проектами на суму 3.350.117,005 тис. грн для таких населених пунктів:

селище міського типу Бородянка Бородянської територіальної громади Київської області – у сумі 1.775.821,13 тис. грн (або 53% виділеного обсягу) на 9 проектів;

місто Тростянець Тростянецької територіальної громади Сумської області – у сумі 663.297,875 тис. грн (або 19,8% виділеного обсягу) на 4 проекти;

село Циркуни Циркунівської територіальної громади Харківської області – у сумі 76.440 тис. грн (або 2,3% виділеного обсягу) на 4 проекти;

село Посад-Покровське Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області – у сумі 646.558 тис. грн (або 19,3% виділеного обсягу) на 9 проектів;

село Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівської області – у сумі 188.000 тис. грн (або 5,6% виділеного обсягу) на 6 проектів.

Слід звернути увагу, що у переліку населених пунктів, які беруть участь в експерименті згідно з постановою КМУ № 382, визначено також село Мощун Гостомельської територіальної громади Київської області, однак постановою КМУ № 823 кошти з фонду ліквідації на зазначене село не виділено.

Крім того, у зверненні Агентства відновлення до Комітету не наведено відповідної інформації (матеріалів, розрахунків, обґрунтувань) щодо зазначеного розподілу коштів, хоча у Порядку № 382 передбачено надання обласними державними адміністраціями (обласними військовими адміністраціями) відповідної інформації при підготовці пропозицій щодо формування переліку об’єктів, які підлягають відновленню в рамках реалізації  експериментального проекту.

IV. Використання коштів фонду ліквідації, який створено у складі спеціального фонду державного бюджету, належить здійснювати з урахуванням таких вимог Кодексу:

- відповідно до частини третьої статті 13 Кодексу видатки спеціального фонду бюджету здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету;

- згідно із положеннями частини восьмої статті 13, частини четвертої статті 23 та частини другої статті 48 Кодексу розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та провадять витрати за спеціальним фондом бюджету виключно в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;

- відповідно до частини другої статті 57 Кодексу Казначейство на кінець бюджетного періоду зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

V. Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Підласа Р.А., Задорожній М.М., Молоток І.Ф., Кунаєв А.Ю., Цабаль В.В., Герман Д.В., Копанчук О.Є., Гончаренко О.О., Шпак Л.О., Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Найєм М-М. та т.в.п. Голови Рахункової палати Майснер А.В.

У ході обговорення народним депутатом України Германом Д.В. ініційовано питання про надання Кабінету Міністрів України протокольного доручення щодо залучення народних депутатів України – членів Комітету до участі в роботі Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників та підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів фонду ліквідації.

Крім того, народним депутатом України Копанчук О.Є. запропоновано перенести розгляд питання щодо погодження виділення коштів з фонду ліквідації відповідно до постанови КМУ № 823 на чергове засідання Комітету.

Підсумовуючи обговорення даного питання, Голова Комітету Підласа Р.А. поставила на голосування у порядку черговості надходження такі пропозиції:

народного депутата України Германа Д.В. – щодо протокольного доручення Кабінету Міністрів України розглянути можливість залучити народних депутатів України – членів Комітету до участі в роботі Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників та підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів фонду ліквідації (утвореної постановою КМУ від 25.04.2023 № 412). За результатами голосування така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні на час голосування народних депутатів України – членів Комітету /«за» – 23, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» – 1 (на час голосування на засіданні були присутні 24 народні депутати України – члени Комітету)/;

народного депутата України Копанчук О.Є. – щодо перенесення на чергове засідання Комітету розгляду питання про погодження виділення коштів з фонду ліквідації відповідно до постанови КМУ № 823. За результатами голосування така пропозиція були підтримана більшістю присутніх на засіданні на час голосування народних депутатів України – членів Комітету /«за» – 22, «проти» – 1, «утрималися» – 0, «не голосували» – 1 (на час голосування на засіданні були присутні 24 народні депутати України – члени Комітету)/.

2. Слухали:

Інформацію т.в.п. Голови Рахункової палати Майснера А.В. про здійснення Рахунковою палатою у 2023 році аудитів ефективності щодо надання Україні фінансової (бюджетної) підтримки США.

Відмітили:

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) надійшла інформація Рахункової палати про здійснення нею у 2023 році аудитів ефективності щодо надання Україні фінансової (бюджетної) підтримки США /лист Рахункової палати від 08.08.2023 № 25-1810 надано народним депутатам України – членам Комітету/, а саме:

1) аудит на тему: «Пряма бюджетна підтримка Уряду США для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни» – стосується: виплат заробітної плати вчителям, працівникам вищих навчальних закладів, допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримки підприємців, які втратили дохід, та житлових субсидій домогосподарствам;

2) аудит на тему: «Фінансова підтримка США для стресостійкості української системи медичних послуг у період повномасштабного російського військового вторгнення» – спрямований на дослідження здійснених за рахунок прямої бюджетної підтримки виплат заробітної плати медичним працівникам.

У відповідному листі також вказано, що:

Рахункова палата у 2023 році значно активізувала співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з офісом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Проект зміцнення спроможності Рахункової палати». За сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та співпраці з представниками Центру досконалого аудиту (САЕ) Офісу урядової підзвітності США (GAO) у липні 2023 року організовано підготовку 25 аудиторів Рахункової палати у м. Краків, Республіка Польщі для проведення двох зазначених аудитів ефективності прямої бюджетної підтримки США для України;

важливим чинником збереження та зміцнення довіри до України з боку міжнародних партнерів, зокрема США, в частині надання фінансової допомоги є оперативне реагування Кабінету Міністрів України, розпорядників бюджетних коштів на ідентифіковані аудитами ризики, їх нівелювання та врегулювання проблемних питань, таке реагування має бути забезпечене вже під час проведення зазначених контрольних заходів, при цьому саме динаміка і якість змін, а не обсяги та зміст встановлених порушень будуть оцінюватися на підставі відповідних аудиторських звітів.

Завершуючи представлення даного питання, т.в.п. Голови Рахункової палати Майснер А.В. звернув увагу, що результати зазначених аудитів ефективності матимуть важливе значення для надання Україні подальшої міжнародної фінансової підтримки.

Загалом у представленні та обговоренні даного питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету Підласа Р.А, Фролов П.В., т.в.п. Голови Рахункової палати Майснер А.В.


Голова Комітету                                       Роксолана ПІДЛАСА

Секретар Комітету                        Володимир ЦАБАЛЬ
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку