Повідомлення

Перейти до розділу
15 вересня 09:36
Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік за реєстр. №8000 від 14.09.2022 посилання...
16 грудня 13:53
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" посилання...
27 серпня 15:12
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки /схвалена Кабінетом Міністрів України у 2021 році та подана з відповідними матеріалами/ та Постанова ВРУ від 15.07.2021 №1652-IX «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» докладніше
22 вересня 10:03
У Верховній Раді відбулося представлення законопроекту про Державний бюджет України на 2023 рік докладніше
20 вересня 17:23
Щодо представлення законопроекту про державний бюджет на 2023 рік докладніше
20 вересня 17:19
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
19 вересня 18:28
Щодо підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо використання коштів державного дорожнього фонду (реєстр. № 7669) докладніше
13 вересня 15:04
Юрій Арістов: Вже зовсім скоро побачимо проект бюджету на наступний рік докладніше
06 вересня 09:51
Комітет з питань бюджету інформує про поточний стан виконання державного бюджету за січень-серпень 2022 року докладніше
05 вересня 10:48
Щодо плану роботи Комітету з питань бюджету на восьму сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання докладніше
02 вересня 11:24
Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий 2022 року – вересень 2022 року) докладніше

Звіти про роботу Комітету

23 липня 2021, 12:25

Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року)

 

І. Протягом п’ятої сесії відбулося 21 засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет), на яких розглянуто 847 питань. При цьому 4 засідання Комітету проведено у режимі відеоконференції, зважаючи на норми пункту 4 розділу VIII Закону України «Про комітети Верховної Ради України» /щодо особливостей організації роботи комітетів впродовж карантину/.

За звітний період Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 21 законопроект (проект іншого акта), за якими Комітет визначений головним (крім того, щодо 2 законопроектів зазначено про недоцільність їх окремого розгляду у зв'язку з врахуванням їхніх положень в інших законопроектах та відповідно втратою актуальності), у т.ч.:

12 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» /за реєстр. №№ 4649, 5197, 5197-1, 5197-2, 5304, 5308, 5460, 5551, 5551-1, 5551-2, 5589, 5589-1/, з яких 4 законопроекти /за реєстр. №№ 5197-2, 5304, 5308, 5551-2/ підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях, крім того, щодо 2 законопроектів /за реєстр. № 5163 і № 5671/ зазначено про недоцільність їх окремого розгляду;

7 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу /за реєстр. №№ 4692, 5090, 5090-1, 5154, 5154-1, 5656 і 5656-1/, з яких 1 законопроект /за реєстр. № 5154/ підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях;

2 проекти постанов щодо окремих питань /перший – за реєстр. № 5612 і № 5765/.

Поряд з тим, у Комітеті здійснювалася робота щодо опрацювання усіх законопроектів, за якими Комітет визначений головним та які надійшли на розгляд Комітету, включаючи забезпечення отримання експертних висновків до таких законопроектів.

Верховною Радою під час звітного періоду /станом на 14.07.2021 р./ прийнято 4 закони та 1 постанову, попередній розгляд проектів яких здійснював Комітет, а саме:

4 закони щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» /від 15.04.2021 р. № 1393-IХ, від 29.04.2021 р. № 1434-IХ, від 17.06.2021 р. № 1558-IХ і № 1563-IХ/;

1 постанову про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» /від 18.06.2021 р. № 1567-IХ/.

ІІ. В рамках здійснення законопроектної функції у Комітеті під час п’ятої сесії виконано значний обсяг трудомісткої роботи при підготовки до другого читання 9 законопроектів, за якими Комітет визначений головним (у т.ч.: 5 – щодо змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 4 – щодо змін до Бюджетного кодексу), передусім в частині розгляду значної кількості поданих до них пропозицій народних депутатів. Зокрема Комітетом опрацьовано: 451 пропозицію до законопроекту за реєстр. № 4649 (положення якого втім в подальшому були враховані в законопроекті за реєстр. № 5308), 514 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 4692 (доопрацювання якого триває), 154 пропозиції до законопроекту за реєстр. № 5090 (доопрацювання якого триває), 18 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 5154, 26 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 5197-2, 663 пропозиції до законопроекту за реєстр. № 5304, 41 пропозицію до законопроекту за реєстр. № 5308, 35 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 5551-2. Станом на 14.07.2021 р. триває подання пропозицій до законопроекту за реєстр. № 5656 та їх опрацювання.

Особливістю законопроектної роботи Комітету у звітному періоду стало опрацювання Бюджетної декларації на 2022-2024 рік, схваленої Кабінетом Міністрів і поданої на розгляд Верховної Ради на початку червня п.р. відповідно до частин сьомої і восьмої статті 33 Бюджетного кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради України. Слід звернути увагу, що такий документ вперше подано, при цьому за змістом і формою він кардинально відрізняється від Основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік, що раніше розроблялися відповідно до чинних до 2019 р. законодавчих норм. За підсумками опрацювання цієї Декларації з урахуванням поданих пропозицій народних депутатів і комітетів Верховної Ради у Комітеті підготовлено проект Постанови Верховної Ради про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, в якому пропонується взяти до відома цю Декларацію та схвалити рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики (згідно з якими Кабінет Міністрів має опрацювати та вжити заходів з вирішення окремих питань при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2022 рік і складанні Бюджетної декларації на 2023-2025 роки). Цей проект постанови схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради (реєстр. № 5765 від 14.07.2021 р.). Верховною Радою 15.07.2021 р. розглянуто дане питання і прийнято відповідну постанову згідно з пропозицією Комітету.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітетом протягом п’ятої сесії здійснено експертизу 718 законопроектів щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за результатами чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 32 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

ІІІ. Щодо здійснення контрольної функції Комітету у звітному періоді слід зазначити таке.

Відповідно до частини першої статті 61 Бюджетного кодексу та частини п’ятої статті 161 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів наприкінці березня п.р. подав до Верховної Ради звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради, за результатами опрацювання звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома та надати відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2021 році та при формуванні проекту бюджету на 2022 рік. Цей проект постанови схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради (реєстр. № 5612 від 03.06.2021 р.), а також Комітет направив Кабінету Міністрів у вигляді рекомендацій Комітету доручення, передбачені у зазначеному проекті постанови. Верховною Радою 18.06.2021 р. розглянуто дане питання і прийнято відповідну постанову згідно з пропозицією Комітету.

У звітний період Комітет плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 20.07.2021 р. – 45 листів).

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет наприкінці червня п.р. розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому кварталі з відповідною інформацією щодо виконання державного бюджету у 2021 році, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали за звітний період. Під час розгляду такого питання за участю Рахункової палати та Міністерства фінансів було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету у 2021 році, у зв’язку з чим Комітет направив Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

Поряд з тим, Голова, інші члени Рахункової палати та її уповноважені представники запрошувалися та брали участь у майже всіх засіданнях Комітету і більшості засідань його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про Рахункову палату» Рахунковою палатою подано до Верховної Ради звіти Рахункової палати за 2019 рік і за 2020 рік наприкінці квітня 2020 р. і 2021 р відповідно. Керуючись статтею 232-2 Регламенту Верховної Ради України, за підсумками розгляду цих звітів Комітетом їх взято до відома, надано рекомендації Рахунковій палаті щодо підвищення ефективності її діяльності та поінформовано Верховну Раду.

Щодо погодження Комітетом рішень Кабінету Міністрів та інших органів влади у звітний період належить зазначити, що відповідно до:

1) частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного кодексу – Комітетом опрацьовано звернення головних розпорядників коштів державного бюджету щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, в результаті чого Комітетом погоджено 27 рішень Кабінету Міністрів (включаючи 3 рішення, які переважно передбачають розподіл/перерозподіл міжбюджетних трансфертів);

2) частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу – Комітет розглядав питання щодо розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та загалом погодив 20 рішень Кабінету Міністрів, а 1 рішення повернув на доопрацювання;

3) частини п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу – Комітет погодив 2 рішення Кабінету Міністрів щодо розподілу державного фонду регіонального розвитку на 2021 рік за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку;

4) частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу – Комітет погодив обсяги та напрями використання коштів за рахунок місцевого запозичення Одеської обласної ради у 2021 р. (згідно з листом Одеської облдержадміністрації);

5) частини другої статті 4 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» – Комітет погодив 3 рішення Кабінету Міністрів щодо перерозподілу витрат державного бюджету, передбачених для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій (включаючи 1 рішення, яке передбачає перерозподіл таких витрат згідно з частиною восьмою статті 23 Бюджетного кодексу);

6) пункту 16 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» – Комітет погодив 2 рішення Кабінету Міністрів щодо спрямування коштів, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону, на здійснення заходів із закупівлі нових трамваїв;

7) пункту 24 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» – Комітет погодив 7 рішень Кабінету Міністрів щодо спрямування коштів, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону, на здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками;

8) частини першої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» – Комітетом погоджено 9 рішень Кабінету Міністрів щодо розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами, пов’язаними з будівництвом (придбанням) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу окремих державних органів;

9) абзацу першого статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» – Комітет погодив 4 рішення Кабінету Міністрів щодо розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 3511380).

Забезпечуючи погодження вище перелічених рішень, Комітет з метою дотримання збалансованості показників бюджету і контролю за дотриманням бюджетного законодавства у кожному випадку здійснював аналіз відповідності таких рішень Бюджетному кодексу, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», проводив аналітичну оцінку виконання відповідних бюджетних програм чи реалізації відповідних норм та заслуховував головних розпорядників коштів державного бюджету щодо реалізації планів їх діяльності або використання відповідних витрат (з урахуванням позиції Міністерства фінансів і Рахункової палати) спочатку у підкомітетах, здійснюючи попереднє ретельне опрацювання питання, затим на своїх засіданнях. При цьому за підсумками розгляду ряду таких питань Комітетом надавалися Уряду відповідні рекомендації для забезпечення дотримання бюджетного законодавства та ефективного використання бюджетних коштів.

Щодо представництва членів Комітету у комісіях слід відмітити, що у звітний період народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (передбаченої статтею 33-1 Бюджетного кодексу), комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (передбаченої частиною третьою статті 24-1 Бюджетного кодексу), а також комісії для розгляду пропозицій та підготовки рекомендацій щодо розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами та за об’єктами (заходами) (передбаченої статтею 35 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»), комісіях для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260) (передбачених статтею 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).