Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 7 лютого 2023 року затвердив звіт про основні підсумки роботи Комітету у період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, відмітивши у цьому звіті таке.

І. Протягом восьмої сесії відбулося 11 засідань Комітету, на яких розглянуто 349 питань. При цьому більшість засідань Комітету проведено у режимі відеоконференції (відповідно до пункту 4 розділу VIII Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

Верховною Радою під час звітного періоду прийнято 5 законів та постанову, попередній розгляд проектів яких здійснював Комітет, а саме:

3 закони щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /від 21.09.2022 № 2619-ІХ, від 18.10.2022 № 2675-ІХ, від 19.10.2022 № 2700-ІХ/;

закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України /від 03.11.2022 № 2709-ІХ/;

постанову про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік /від 07.10.2022 № 2666-IX/;

закон про Державний бюджет України на 2023 рік /від 03.11.2022 № 2710-IХ/.

За звітний період Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 8 законопроектів (включаючи проекти постанов), за якими Комітет визначено головним та переважна більшість яких прийнята Верховною Радою, у т.ч.:

3 законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /за реєстр. №№ 7669, 8027, 8126/, з них 2 законопроекти /за реєстр. №№ 7669, 8027/ підготовлено до розгляду також у ІІ читанні і для усунення неузгодженостей згідно із статтею 131 Регламенту Верховної Ради України;

законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України /за реєстр. № 8035/, який підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях;

законопроект про Державний бюджет України на 2023 рік /за реєстр. № 8000/, який підготовлено до представлення, розгляду у І і ІІ читаннях за спеціальною процедурою, визначеною главою 27 Регламенту Верховної Ради України;

законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» /за реєстр. № 8399/, який підготовлено до розгляду у І читанні;

проекти постанов щодо Бюджетних висновків /за реєстр. № 8000/П/ та щодо звільнення Пацкана В.В. з посади Голови Рахункової палати /за реєстр. № 8129/.

Поряд з тим, у Комітеті здійснювалася робота щодо опрацювання усіх законопроектів, за якими Комітет визначений головним та які надійшли на розгляд Комітету, включаючи забезпечення отримання експертних висновків до таких законопроектів.

ІІ. Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету під час восьмої сесії було забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Кабінетом Міністрів своєчасно подано законопроект про державний бюджет на 2023 рік (далі – законопроект № 8000), 20 вересня 2022 р. відбулося його представлення спочатку на засіданні Комітету, затим (21 вересня 2022 р.) – на пленарному засіданні Верховної Ради. З метою збалансованого розгляду законопроекту № 8000 у Комітеті за участю уповноважених представників Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) та Рахункової палати опрацьовано пропозиції народних депутатів України і комітетів Верховної Ради до законопроекту № 8000 (згруповані у кількості 1270 пропозицій) та висновки Рахункової палати. За результатами проведеної роботи Комітетом підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік» (реєстр. № 8000/П) та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 8000 (з висновками Комітету щодо кожної пропозиції). Верховною Радою 7 жовтня 2022 р. прийнято зазначений проект постанови за реєстр. № 8000/П (схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради – постанова № 2666-IХ), що вважається прийняттям законопроекту № 8000 у першому читанні. На виконання цього рішення Кабінет Міністрів 31 жовтня 2022 р. подав доопрацьований до другого читання законопроект № 8000, за підсумками опрацювання якого (включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради) Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді: прийняти доопрацьований законопроект № 8000 у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, погоджених з Мінфіном. Верховна Рада 3 листопада 2022 р. прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Поряд з тим, в рамках здійснення законопроектної функції у Комітеті під час звітного періоду виконано значний обсяг трудомісткої роботи при підготовці до другого читання 3 законопроектів, за якими Комітет визначений головним (у т.ч.: 2 – щодо змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 1 – щодо змін до Бюджетного кодексу України), передусім в частині розгляду значної кількості поданих до них пропозицій народних депутатів. Зокрема Комітетом опрацьовано: 1199 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 7669, 195 пропозицій до законопроекту за реєстр. № 8027, 434 пропозиції до законопроекту за реєстр. № 8035.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу та статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітетом протягом восьмої сесії здійснено експертизу 320 законопроектів щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за результатами чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 19 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

ІІІ. Щодо здійснення контрольної і організаційної функцій Комітету у звітному періоді слід зазначити таке.

Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та статтею 109 Бюджетного кодексу, Комітет на своєму засіданні 2 листопада 2022 р. за участю Рахункової палати та Мінфіну розглянув Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2022 рік у першому півріччі разом з відповідною інформацією щодо поточного виконання державного бюджету, підготовленою секретаріатом Комітету, що містила аналітичні матеріали за звітний період. За підсумками розгляду такого питання Комітет направив Уряду рекомендації, спрямовані на покращення поточного виконання бюджету.

У звітний період Комітет співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 01.02.2023 – 26 листів). Поряд з тим, Голова, інші члени Рахункової палати, її уповноважені представники запрошувалися та брали участь у засіданнях Комітету і його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Відповідно до вимог статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про Рахункову палату» у Комітеті під час восьмої сесії проведено заходи двох конкурсів на зайняття посади члена Рахункової палати:

узагальнено результати конкурсу, оголошеного у вересні 2020 р., та 1 грудня 2022 р. ухвалено рішення Комітету, подане на розгляд Верховної Ради з висновками щодо кожного з 9 кандидатів на відповідну посаду. За результатами розгляду даного питання на пленарному засіданні Верховною Радою 1 грудня 2022 р. не було призначено члена Рахункової палати;

на початку грудня 2022 р. оголошено повторний конкурс, проведено попередні заходи щодо нього (включаючи співбесіди з кандидатами на посаду), узагальнено результати повторного конкурсу та 12 грудня 2022 р. ухвалено рішення Комітету, подане на розгляд Верховної Ради з висновками щодо кожного з 4 кандидатів на відповідну посаду. За результатами розгляду даного питання на пленарному засіданні Верховною Радою 13 грудня 2022 р. призначено Пліса Г.В. на посаду члена Рахункової палати /постанова Верховної Ради України від 13.12.2022 № 2841-ІХ/.

Згідно з підпунктом 1 пункту 22 розділу VІ Бюджетного кодексу України в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються деякі законодавчі норми щодо погодження з Комітетом рішень Кабінету Міністрів України, а саме: стаття 23 цього Кодексу про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень; частина шоста статті 108 цього Кодексу про розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами; відповідні норми закону про державний бюджет. Тому протягом восьмої сесії (в умовах воєнного стану, введеного в Україні з 24.02.2022) прийняті Кабінетом Міністрів України рішення з відповідних питань не потребували погодження з Комітетом.

У звітному періоді забезпечувалося висвітлення діяльності Комітету шляхом регулярного оновлення інформації на офіційному сайті Комітету. Крім того, за звітний період у Комітеті підготовлено інформативні-аналітичні матеріали, які додатково розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України /станом на 01.02.2023 – 46 матеріалів/.

У Комітеті регулярно здійснювалося опрацювання звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

05 лютого 2024 16:03
05 вересня 2023 11:41
07 лютого 2023 11:37
02 вересня 2022 11:24
28 січня 2022 16:19
23 липня 2021 12:25
01 лютого 2021 10:43
20 липня 2020 12:24
22 січня 2020 14:28
18 липня 2019 10:00