Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 5 лютого 2024 року затвердив звіт про основні підсумки роботи Комітету у період десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, відмітивши у цьому звіті таке.

Протягом десятої сесії (з 05.09.2023 по 05.02.2024) відбулося 15 засідань Комітету, на яких розглянуто 399 питань. При цьому засідання Комітету переважно проводилися у режимі відеоконференції (відповідно до пункту 4 розділу VIII Закону України "Про комітети Верховної Ради України").

Верховною Радою під час звітного періоду прийнято 3 закони та 3 постанови, попередній розгляд проектів яких та/або оформлення яких здійснював Комітет, а саме:

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і борони та вирішення першочергових питань" /від 06.10.2023 № 3415–ІХ/;

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України" /від 08.11.2023 № 3428–ІХ/;

Постанову Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік" /від 19.10.2023 № 3421–IX/;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік /від 09.11.2023 № 3460–IХ/;

Постанову Верховної Ради України "Про призначення на посади членів Рахункової палати" /від 21.12.2023 № 3529–IX/;

Постанову Верховної Ради України "Про призначення Піщанської О.С. на посаду Голови Рахункової палати" /від 10.01.2024 № 3538–IX/.

За звітний період Комітетом підготовлено на розгляд Верховної Ради 10 законопроектів (включаючи проекти постанов), за якими Комітет визначено головним, крім того, щодо 27 законопроектів зазначено про втрату їх актуальності та/або про доцільність їх зняття з розгляду з інших причин, у т.ч.:

2 законопроекти про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" /реєстр. № 10038 і № 10038-1/, з них 1 законопроект /реєстр. № 10038/ підготовлено до розгляду у І і ІІ читаннях, крім того, щодо 8 законопроектів /реєстр. №№ 8383, 9251, 9437, 9526, 9527, 9577, 9618, 9675/ зазначено про втрату їх актуальності та/або про доцільність їх зняття з розгляду з інших причин у зв’язку з завершенням бюджетного періоду 2023 року;

5 законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України /реєстр. №№ 9387, 10037, 10037-1, 10037-2, 10037-3/, з них 1 законопроект /реєстр. № 10037/ підготовлено до розгляду у І, ІІ і повторному ІІ читаннях, додатково розглянуто підготовку 1 законопроекту /реєстр. № 9387/ до ІІ читання, крім того, щодо 19 законопроектів /реєстр. №№ 4103, 6472, 5220, 5319, 5363, 5635, 5635-1, 5693, 6117, 6468, 6503, 6566, 7388, 8085, 9297, 9565, 9646, 10047, 10065/ зазначено про втрату їх актуальності у зв’язку з врегулюванням відповідних питань в інших законопроектах та/або про доцільність їх зняття з розгляду з інших причин;

законопроект про Державний бюджет України на 2024 рік /реєстр. № 10000/ (далі – законопроект № 10000), який підготовлено до представлення, розгляду у І і ІІ читаннях за спеціальною процедурою, визначеною главою 27 Регламенту Верховної Ради України;

2 проекти постанов: про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати /реєстр. № 9663/, про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік /реєстр. № 10000/П/.

Поряд з тим, у Комітеті здійснювалася робота щодо опрацювання усіх законопроектів, за якими Комітет визначений головним та які надійшли на розгляд Комітету, включаючи забезпечення отримання експертних висновків до таких законопроектів.

Головним пріоритетом у законопроектній роботі Комітету під час десятої сесії було забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Кабінетом Міністрів України своєчасно подано законопроект № 10000, 19 вересня 2023 року відбулося його представлення на засіданні Комітету, 20 вересня 2023 року – на пленарному засіданні Верховної Ради України. З метою збалансованого розгляду законопроекту № 10000 у Комітеті за участю уповноважених представників Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) та Рахункової палати опрацьовано пропозиції народних депутатів України і комітетів Верховної Ради України до законопроекту № 10000 (згруповані у кількості 1620 пропозицій) та висновки Рахункової палати. За результатами проведеної роботи Комітетом підготовлено проект постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік" (реєстр. № 10000/П) та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 10000 (з висновками Комітету щодо кожної пропозиції). Верховною Радою 19 жовтня 2023 року прийнято зазначений проект постанови за реєстр. № 10000/П (схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради України – постанова № 3421–IХ), що вважається прийняттям законопроекту № 10000 у першому читанні. На виконання цього рішення Кабінет Міністрів України 2 листопада 2023 року подав доопрацьований до другого читання законопроект № 10000, за підсумками опрацювання якого (включаючи стан врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України) Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді: прийняти доопрацьований законопроект № 10000 у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, погоджених з Мінфіном. Верховна Рада 9 листопада 2023 року прийняла Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Поряд з тим, в рамках здійснення законопроектної функції у Комітеті під час звітного періоду виконано значний обсяг трудомісткої роботи при підготовці до другого читання 2 законопроектів, за якими Комітет визначений головним (у т.ч.: реєстр. № 10037 – щодо змін до Бюджетного кодексу України, реєстр. № 10038 – щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"), передусім в частині розгляду значної кількості поданих до них пропозицій народних депутатів України. Зокрема Комітетом опрацьовано: 1641 пропозицію до законопроекту за реєстр. № 10037, 1032 пропозиції до законопроекту за реєстр. № 10038.

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітетом протягом десятої сесії здійснено експертизу 358 законопроектів щодо впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за результатами чого надано відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 7 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

Щодо здійснення контрольної і організаційної функцій Комітету у звітному періоді слід зазначити таке.

У звітний період відповідно до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Комітетом розглянуто 11 рішень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, як наслідок, погоджено 10 відповідних рішень і не погоджено 1 відповідне рішення /постанову КМУ від 05.12.2023 № 1277/. Крім того, до Комітету надійшло на погодження ще одне рішення Уряду /розпорядження КМУ від 27.12.2023 № 1204-р/, яке Комітетом не розглядалося у зв’язку із закінченням бюджетного періоду 2023 року.

Разом з тим, згідно з підпунктом 1 пункту 22 розділу VІ Бюджетного кодексу України в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються деякі законодавчі норми щодо погодження з Комітетом рішень Кабінету Міністрів України, зокрема: стаття 23 Бюджетного кодексу України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень; частина шоста статті 108 Бюджетного кодексу України про розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами; відповідні норми закону про державний бюджет (у 2023 році йшлося про норми статей 4 і 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"). Тому протягом десятої сесії (в умовах воєнного стану, введеного в Україні з 24.02.2022) прийняті Кабінетом Міністрів України рішення з відповідних питань не потребували погодження з Комітетом.

У звітний період Комітет співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 01.02.2024 – 32 листи). Поряд з тим, члени Рахункової палати, її уповноважені представники запрошувалися та брали участь у засіданнях Комітету і його підкомітетів. Зі свого боку Рахунковою палатою регулярно надсилалися запрошення на її засідання та члени Комітету мали можливість брати участь у таких засіданнях.

Відповідно до вимог статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України та Закону України "Про Рахункову палату" у Комітеті під час десятої сесії проведено заходи двох конкурсів на зайняття посад членів Рахункової палати:

з 15 вересня 2023 року оголошено повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (оскільки 6 вересня 2023 року Верховною Радою України не призначено членів Рахункової палати), проведено заходи щодо нього (включаючи співбесіди з кандидатами на посади), узагальнено результати повторного конкурсу та 20 грудня 2023 року ухвалено рішення Комітету з висновками щодо кожного з 27 кандидатів на посади, яке подано на розгляд Верховної Ради України. За результатами розгляду даного питання на пленарному засіданні Верховною Радою України 21 грудня 2023 року призначено Клименка К.О., Ключку С.С., Піщанську О.С., Пушко-Цибуляк Є.М. на посади членів Рахункової палати /постанова Верховної Ради України від 21.12.2023 № 3529–ІХ/;

з 15 вересня 2023 року оголошено конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року, та проведено окремі заходи щодо нього, включаючи: приймання і опрацювання документів кандидатів, направлення документів кандидатів на спеціальну перевірку, забезпечення підготовки і розміщення інформації про 46 кандидатів на офіційних сайтах Верховної Ради України і Комітету.

Поряд з тим, у вересні 2023 року Комітетом розглянуто проект постанови Верховної Ради України про звільнення Огня Ц.Г. з посади члена Рахункової палати /реєстр. № 9663/ та надано Верховній Раді України відповідний висновок.

Крім того, у грудні 2023 року Комітетом розглянуто подання Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. про призначення Піщанської О.С. на посаду Голови Рахункової палати та надано Верховній Раді України відповідний висновок. За результатами розгляду даного питання на пленарному засіданні Верховною Радою України 10 січня 2024 року призначено члена Рахункової палати Піщанську О.С. Головою Рахункової палати /постанова Верховної Ради України від 10.01.2024 № 3538–ІХ/.

У звітному періоді забезпечувалося висвітлення діяльності Комітету шляхом регулярного оновлення інформації на офіційному сайті Комітету, на сторінці Комітету у мережі Facebook, а також на створеному під час десятої сесії Youtube-каналі Комітету (на якому, серед іншого, 13, 14 і 15 грудня 2023 року забезпечено пряму трансляція проведених у Комітеті співбесід з кандидатами на посади членів Рахункової палати). Крім того, за звітний період у Комітеті підготовлено інформативні-аналітичні матеріали, які також розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України /станом на 01.02.2024 – 34 матеріали/.

У Комітеті регулярно здійснювалося опрацювання звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

05 лютого 2024 16:03
05 вересня 2023 11:41
07 лютого 2023 11:37
02 вересня 2022 11:24
28 січня 2022 16:19
23 липня 2021 12:25
01 лютого 2021 10:43
20 липня 2020 12:24
22 січня 2020 14:28
18 липня 2019 10:00