Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України  щодо державного підприємства «Антонов» (реєстр. № 5245).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 19 жовтня 2016 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України  щодо державного підприємства «Антонов» (реєстр. № 5245 від 06.10.2016 р.), поданий народними депутатами України Кривенком В.М., Кривошеєю Г.Г., Єфімовим М.В., Розенблатом Б.С.

Законопроектом пропонується доповнення пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі  Кодекс) щодо незастосування положень частини тринадцятої статті 17 Кодексу в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства «Антонов» перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» у 2009 році під державні гарантії. Крім того, пропонується встановити, що сума пені та інших штрафних санкцій, нарахованих внаслідок невиконання відповідних зобов'язань державним підприємством «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та державним підприємством «Антонов» на реструктуризовану суму заборгованості, списується.

Згідно з частиною тринадцятою статті 17 Кодексу забороняється реструктуризація заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, за кредитами з бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості, на строк не більше трьох років на підставі договору, укладеного між таким суб’єктом господарювання, інвестором та органом доходів і зборів. При цьому сума пені, нарахована внаслідок невиконання позичальником таких зобов’язань на реструктуризовану суму заборгованості, списується.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є створення умов для поліпшення фінансового стану суб'єкта літакобудування, звільнення його від надмірного боргового навантаження, яке може призвести до банкрутства ДП "АНТОНОВ", стабілізації виробництва в галузі літакобудування, забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, стимулювання виробництва вітчизняної авіаційної техніки та оборонної продукції, вирішення питань з імпортозаміщення комплектуючих виробів та систем при створенні та виробництві військово-транспортної авіаційної техніки, що пов'язано з інтересами обороноздатності та безпеки держави.

Насамперед, належить зауважити, що законопроект є системно пов’язаним і похідним від поданого тими ж авторами законопроекту «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «АНТОНОВ» (реєстр. № 5244 від 06.10.2016 р.), яким пропонується реструктуризувати заборгованість ДП «Антонов”, як правонаступника ДП «КиАЗ «Авіант», перед державою за виконання зобов’язань за облігаціями, що випущені ДП «КиАЗ «Авіант» у 2009 році під державні гарантії, на таких умовах:

ДП «АНТОНОВ» погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років починаючи з I кварталу 2017  р.;

на суму заборгованості не нараховуються пеня та інші штрафні санкції, а а вже нараховані пені та інші штрафні санкції списуються.

При цьому, за інформацією на офіційному сайті Верховної Ради України Комітет з питань промислової політики та підприємництва (який є головним з опрацювання законопроекту за реєстр. № 5244) ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за реєстр. № 5244 з окремими правками у першому читанні за основу та в цілому як закон з необхідним техніко-юридичним опрацюванням.

Отже, рішення щодо законопроекту за реєстр. № 5245 має прийматися за результатами розгляду законопроекту за реєстр. № 5244, адже в разі неприйняття останнього розгляд поданого законопроекту втрачає сенс, на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. № 476-р «Про заходи щодо фінансового оздоровлення Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант» було випущено облігації ДП «КиАЗ «Авіант» на загальну суму 858 млн грн т.ч. 515 млн грн для погашення кредиторської заборгованості перед банками та 343 млн для добудови літаків, і виплату купонного (відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням облігаціями усіх серій) з метою забезпечення видатків на виробничу діяльність зазначеного  підприємства та формування ресурсної бази, зокрема погашення кредиторської заборгованості перед банками, у тому числі покриття наданих банками гарантій, у рамках реалізації інвестиційних проектів з будівництва літаків на період 2009-2015 років, в т.ч. із сплати власникам облігацій сум відсотків, нарахованих на облігації відповідно до умов їх випуску, в забезпечення виконання зобов'язань, за якими надаються державні гарантії.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 758-р «Про реорганізацію державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант» ДП «КиАЗ  Авіант» було реорганізовано шляхом його приєднання до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова» (на теперішній час - ДП «Антонов»), до якого перейшли всі зобов'язання ДП «КиАЗ «Авіант».

Згідно із звітом про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, станом на 1 липня 2016 року сума простроченої заборгованості перед державою за кредитами ДП ВО «Південмаш» ім.О.М. Макарова становила 167,1 млн грн (сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість  - 22,4 млн грн) та КиАЗ «Авіант» (ДП «Антонов») – 706 млн грн (сума заборгованості за пенею, нарахованою на прострочену заборгованість, - 546,2 млн грн). Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту загальна заборгованість ДП «Антонов» перед бюджетом на 01.08.2016 р. становить 1271,813 млн грн, у т.ч.: сума основного боргу - 706,030 млн грн, розмір нарахованої пені за невиконання зобов'язань - 565,783 млн грн.

За висновком Міністерства фінансів України законопроект не впливає на дохідну та/або видаткову частину бюджету та виконання закону про державний бюджет у поточному році. Проте, станом на 01.10.2016 р. прострочена заборгованість ДП «Антонов» перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов’язань за облігаціями підприємства, становить 1308 млн грн, у т.ч. нарахованої пені у сумі 601,97 млн грн (за даними обліку Мінфіну). Таким чином, Мінфін вважає, що прийняття законопроекту може призвести до втрати потенційних надходжень у сумі 601,97 млн грн.

Натомість у фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроекту вказано, що його прийняття дозволяє збалансувати інтереси держави та провідного літакобудівного підприємства України, не потребує додаткових видатків з бюджетів і призведе до сплати до державного бюджету протягом 10 років 706,030 млн грн, а неприйняття законопроекту може призвести до зупинення діяльності та банкрутства ДП "Антонов" та втрати надходжень до бюджетів у вигляді податків і зборів у 2016-2020 роках загальною сумою 3625,9 млн грн.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку, погоджуючись у цілому з наведеними аргументами на користь прийняття внесеної законодавчої пропозиції, водночас вважає, що було б логічним отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо можливості та наслідків запровадження пропозицій законопроекту, враховуючи вимоги відповідних положень п. 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Бюджетного кодексу України, згідно з якими розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України державного бюджету віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України вважає, що законопроект може бути розглянуто Верховною Радою України.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до пункту 3-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо державного підприємства «Антонов» (реєстр. № 5245 від 06.10.2016 р.), поданий народними депутатами України Кривенком В.М., Кривошеєю Г.Г., Єфімовим М.В., Розенблатом Б.С., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон після прийняття в цілому проекту Закону України про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «АНТОНОВ» (реєстр. №5244 від 06.10.2016 р.) з внесенням необхідних редакційних та техніко-юридичних правок.

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 5245 при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29