Верховною Радою України 18 жовтня 2018 року прийнято за основу урядові законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 8044 від 15.02.2018 р.) та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (реєстр. № 8043 від 15.02.2018 р.) з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати зазначені законопроекти з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, об’єднавши такі законопроекти в один законопроект, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні /Постанова Верховної Ради України від 18.10.2018 р. № 2600-VIII/.

Належить звернути увагу, що під час попередньої підготовки Комітетом законопроектів за реєстр. № 8044 і № 8043 для розгляду Верховною Радою України у першому читанні до Комітету надійшли висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Асоціації міст України, Інституту суспільно-економічних досліджень, в яких висловлено змістовні зауваження і пропозиції до законопроектів. За наслідками попереднього опрацювання зазначених законопроектів, аналізу отриманих висновків до них у рішенні Комітету щодо законопроектів за реєстр. № 8044 і № 8043 і відповідному висновку Комітету викладено узагальнені зауваження та відмічено, що значна частина положень цих законопроектів потребує ретельного опрацювання як з позиції законодавства, так і з позиції оцінки наслідків їх прийняття, а відтак законопроекти за реєстр. № 8044 і № 8043 потребують подальшого конструктивного обговорення і доопрацювання з метою врахування відповідних зауважень і пропозицій та врегулювання порушених питань.

Після прийняття за основу зазначених законопроектів до Комітету відповідно до статтею 116 Регламенту Верховної Ради України надійшла значна кількість пропозицій народних депутатів України, які згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 152. При цьому, більшість з поданих пропозицій спрямовано на врегулювання питань, порушених під час підготовки законопроектів за реєстр. № 8044 і № 8043 для розгляду у першому читанні.

Комітетом за участю представників Міністерства фінансів України та експертів опрацьовано подані пропозиції та запропоновано в остаточній редакції даного законопроекту підтримати 106 пропозицій, зокрема, щодо таких питань:

удосконалити нову редакцію статті 33 Кодексу щодо Бюджетної декларації, передбачивши безпосередньо в цій статті надання визначення такого документу, його статусу та терміну дії, систематизацію та упорядкування процедур складання і складових частин Бюджетної декларації, подання до Верховної Ради України разом з Бюджетною декларацією фінансово-економічного обґрунтування (конкретизувавши його зміст);

уточнити запропоновані Урядом зміни до Регламенту Верховної Ради України, насамперед, конкретизувавши спеціальну процедуру розгляду Верховною Радою України Бюджетної декларації в частині прийняття рішення щодо даного питання;

забезпечити обов’язковість оприлюднення Мінфіном Бюджетної декларації разом з відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами;

застосовувати у Кодексі терміни «граничні показники видатків та надання кредитів», «цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету», «прогноз місцевого бюджету» та «публічні послуги» (замість запропонованих Урядом відповідно термінів «стелі видатків та надання кредитів», «цілі головних розпорядників коштів державного бюджету», «місцевий фінансовий план» та «державні послуги»), що має сприяти однозначному трактуванню змісту таких термінів та поширенню їх застосування у законодавстві України;

удосконалити редакцію запропонованої Урядом нової статті 75-1 Кодексу щодо складання прогнозу місцевого бюджету, передбачивши безпосередньо в цій статті надання визначення такого документу, систематизацію та упорядкування процедур складання і складових частин прогнозу місцевого бюджету, подання до відповідної місцевої ради разом з прогнозом місцевого бюджету фінансово-економічного обґрунтування, а також передбачивши визначення Мінфіном організаційно-методологічних засад складання такого документу (включаючи його типову форму);

передбачити застосування змін до статті 75 і нової статті 75-1 Кодексу щодо прогнозу місцевого бюджету з 1 січня 2020 року, а у 2019 році унормувати питання щодо складання прогнозів місцевих бюджетів на 2021 і 2022 роки в частині змісту таких прогнозів та порядку їх складання аналогічно до норм, встановлених частиною четвертою статті 21 Кодексу;

конкретизувати положення щодо проведення оглядів витрат державного бюджету та результатів оцінки ефективності бюджетних програм;

передбачити з метою забезпечення узгодженості правових норм зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національний банк України», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про асоціації органів місцевого самоврядування», пов’язані із положеннями законопроекту за реєстр. № 8044 та необхідні для належної реалізації таких положень;

уточнити визначення окремих термінів у статті 2 Кодексу (виключивши при цьому ряд запропонованих Урядом нових термінів, які не мають широкого застосування у Кодексі та/або значення яких не містить чіткої юридичної визначеності).

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України об’єднаний законопроект за реєстр. № 8044 прийняти у другому читанні та в цілому як закон (з урахуванням підтриманих пропозицій) у остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту.
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29