Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 10 липня 2019 року (протокол № 177) розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (реєстр. № 10307 від 17.05.2019), поданий народним депутатом України Бондарем М.Л.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту закону є забезпечення належної державної фінансової підтримки державних вугледобувних підприємств, які знаходяться у кризовому стані, на потреби реструктуризації шахт, проведення їх технічного переоснащення та забезпечення сталої і в повному обсязі виплати заробітної плати шахтарям і невідкладного погашення наявної заборгованості за нею.

Законопроектом запропоновані зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон) щодо видатків загального фонду державного бюджету, згідно із якими:

збільшено шляхом внесення змін до додатка № 3 до Закону за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (код 1101590) /головний розпорядник коштів державного бюджету – Міністерство енергетики та вугільної промисловості/ обсяг видатків розвитку на 5 337 000 тис. грн,

відповідні зміни щодо збільшення загального обсягу видатків державного бюджету, у тому числі за загальним фондом, запропоновано до статті 1 Закону.

Згідно із чинною редакцією Закону за зазначеною бюджетною програмою затверджено за загальним фондом бюджетні призначення (видатки розвитку) у обсязі 1 630 000 тис. гривень. В свою чергу, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 80, зі змінами від 05.06.2019 № 478, від 26.06.2019 № 542 та від 05.07.2019 № 570), кошти за цією бюджетною програмою мають бути спрямовані на: здійснення заходів з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств (у сумі 383 613,6 тис. грн); оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати; повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерговугіллю з резервного фонду державного бюджету для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі; оплату видатків за договорами постачання електричної енергії у сумі 100 млн. гривень.

Відтак, з часу реєстрації у Верховній Раді України законопроекту за реєстр. № 10307 Урядом додатково спрямовано 616 386,4 тис. грн для вирішення невідкладних завдань у вугільній галузі (а саме, на оплату спожитої електроенергії, виплату заробітної плати та погашення заборгованості за нею) за рахунок відповідного зменшення обсягу коштів, які передбачалось направити на технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств.

Водночас, керуючись частиною восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 222-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2019 рік» встановлено в межах загального обсягу видатків державного бюджету, передбачених Міненерговугіллю у загальному фонді державного бюджету на 2019 рік, здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено обсяг видатків розвитку за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на 316 000 тис. грн (за рахунок зменшення на таку ж суму цих видатків за бюджетною програмою 1101070 «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств»).

Крім того, необхідно зазначити, що Урядом з початку року Міненерговугіллю виділено кошти з резервного фонду державного бюджету на державну підтримку вугільної галузі загалом у сумі 800 млн грн.

Таким чином, загалом на державну підтримку вугільної галузі у державному бюджеті на 2019 рік (включаючи обсяг витрат за бюджетними програмами 1101590, 1101700, 1101710) передбачено 2 746 000 тис. грн, а з урахуванням запропонованих у законопроекті змін витрати на таку мету становитимуть 8 083 000 тис. грн.

Варто наголосити, що у законопроекті не визначено джерело покриття додаткових видатків державного бюджету у обсязі 5 337 000 тис грн, що матиме наслідком розбалансування показників державного бюджету за показниками надходжень та витрат державного бюджету і є власне порушенням статті 95 Конституції України щодо збалансованості бюджету України та недотримання принципів збалансованості (повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період) і обґрунтованості (бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил) бюджетної системи України, визначених статтею 7 Кодексу. Таку ж позицію висловило Міністерство фінансів України.

Реалізація пропозицій проекту, без визначення конкретного джерела покриття додаткових видатків, своїм наслідком матиме зростання граничного обсягу дефіциту державного бюджету та державного боргу, при цьому, відповідні зміни до статей 1, 5 Закону, а також до додатка № 2 до Закону в частині коригування відповідних показників проектом не передбачені, на чому також наголошено Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України у експертному висновку до цього законопроекту.

Також зазначений законопроект підготовлено з порушенням вимог частини першої статті 27 Кодексу та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно із якими до законопроекту, який передбачає збільшення витрат бюджету, належить подати пропозиції щодо джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, а також належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо встановлення видатків державного бюджету у запропонованих обсягах. Про це також наголошено у експертному висновку Міністерства фінансів України, а також рекомендовано Міненерговугіллю забезпечити ефективне управління державними вугледобувними підприємствами для їх виведення на беззбитковий рівень.

Щодо надходжень державного бюджету у поточному році слід зазначити наступне. Так, до загального фонду за січень-травень 2019 року надійшло доходів в обсязі 376 710,3 млн. грн, що становить 97,4% плану на звітний період (недоотримано 10 246,8 млн. грн) та 40,6% річного плану. Проте, від приватизації державного майна за п’ять місяців поточного року до загального фонду надійшло лише 216,8 млн грн (3,5% плану на цей період) при затвердженому річному плановому показнику 17 100 млн гривень. Поряд з цим, державні запозичення на фінансування загального фонду державного бюджету за п’ять місяців 2019 року здійснені в обсязі 182 177,3 млн грн, що становить 44,8% уточненого річного обсягу та 82% плану на звітний період. Така ситуація у поточному році свідчить про досить напружене виконання затверджених показників державного бюджету щодо надходжень.

Поряд з тим, слід зауважити, що законодавча пропозиція не узгоджується із положеннями статті 52 Кодексу, якою визначено вичерпний перелік підстав для внесення змін до закону про Державний бюджет України і який не містить позиції, яка б відповідала запропонованим змінам до бюджетних показників.

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України  для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту необхідно отримати відповідний експертний висновок Уряду, зокрема, щодо реальної можливості та наслідків здійснення передбачених у проекті видатків.

За експертним висновком Міністерства фінансів України законопроект за реєстр. № 10307 не підтримується, як такий, що не забезпечений джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету.

Крім того, у матеріалах до законопроекту відсутня інформація щодо отримання Міненерговугілля рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги про надання такої допомоги вугледобувним підприємствам за рахунок коштів державного бюджету, що передбачено положеннями Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Разом з тим, слід зазначити, що законопроект підготовлено з недотриманням правил підготовки законопроектів щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України, насамперед, щодо дотримання збалансованості показників державного бюджету, поряд з цим він містить помилки і неточності.

Слід зазначити, що до Комітету з питань бюджету надійшло звернення від автора законопроекту, народного депутата України Бондара М.Л. з поправкою до внесеного ним законопроекту, якою запропоновано збільшити видатки на реструктуризацію вугільної галузі лише на 1 млрд грн, при цьому зменшити видатки державного фонду регіонального розвитку на таку ж суму. Тобто, така пропозиція визначає джерело покриття додаткових видатків державного бюджету і є збалансованою.

Міністерством фінансів України зазначено про те, що з урахуванням прийнятого 5 липня 2019 року рішення Уряду щодо внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, нерозподілений залишок за загальним фондом державного бюджету за коштами державного фонду регіонального розвитку становить 630,0 млн гривень, а за інформацією Мінрегіону - 583,9 млн.грн.

Зважаючи на зазначене, народним депутатом України Бондарем М.Л. додатково надано пропозицію щодо збалансування додаткових видатків на вугільну галузь у сумі 1 млрд. гривень, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 500 млн. гривень та загальнодержавних витрат на реформу державного управління у сумі 500 млн. гривень.

Поряд з цим, до Комітету з питань бюджету надійшло ряд пропозицій щодо вирішення у 2019 році ряду питань щодо бюджетного забезпечення деяких головних розпорядників коштів державного бюджету, при цьому окремі з цих пропозицій не визначають джерело покриття додаткових видатків або запропоноване джерело не є реалістичним до виконання. За наслідками розгляду таких пропозицій Комітетом з питань бюджету окремі з них визначились підтримати.

Міністерством фінансів України не висловлено заперечень щодо додаткової пропозиції народного депутата України Бондара М.Л. та підтриманих Комітетом з питань бюджету окремих пропозицій щодо внесення змін до державного бюджету на 2019 рік.

На час розгляду законопроекту висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) до Комітету з питань бюджету не надійшли.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (реєстр. № 10307 від 17.05.2019), поданий народним депутатом України Бондарем М.Л., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, викладених у листі - висновку до цього законопроекту.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29