Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 5 грудня 2018 року розглянув проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо надходження та спрямування коштів від розподілу (продажу) часток щорічної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин) (реєстр. № 9064 від 06.09.2018), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є врегулювання питання щодо встановлення джерел формування спеціального фонду державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів, а також визначення напряму, за яким спрямовуватимуться кошти, отримані від розподілу (продажу) часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

Законопроектом за реєстр. № 9064 пропонується внести зміни та доповнення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі – Закон), які передбачають таке:

до джерел формування спеціального фонду державного бюджету у частині доходів включено кошти, отримані від розподілу (продажу) часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, та відповідні надходження до спеціального фонду державного бюджету відображено у додатку № 1 до Закону (додаток № 1 до законопроекту) за кодом 21080000  «Інші надходження», обсяг доходів за яким у законопроекті збільшено на 1 000 тис. гривень /зміни до абзацу другого статті 1 Закону та доповнення до статті 11 Закону, зміни до додатка № 1 до Закону/;

до видатків спеціального фонду державного бюджету віднесено видатки на проведення досліджень у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, розроблення та ведення баз даних щодо їх обігу, покриття таких видатків визначено здійснювати за рахунок вищевказаного джерела надходжень до спеціального фонду державного бюджету. З урахуванням зазначеного, змінами до додатка № 3 до Закону (додаток № 2 до законопроекту) збільшено на 1 000 тис. гривень обсяг бюджетних призначень (видатки розвитку) за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 2401530 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» (відповідальний виконавець бюджетної програми - Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України) /зміни до абзацу третього статті 1 Закону та доповнення до статті 14 Закону, зміни до додатка № 3 до Закону/.

Набрання чинності відповідного закону пропонується з дня, наступного за днем його опублікування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що даний законопроект розроблено Міністерством екології та природних ресурсів України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 274-р, яким продовжено реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин до 31 грудня 2018 року (розпочато такий пілотний проект з 1 жовтня 2017 року). Разом з цим, зазначається, що процедура розподілу на електронному аукціоні часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин визначена Тимчасовим порядком проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року № 756.

За поясненням розробника законопроекту, реалізація пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, потребує внесення відповідних змін до закону про державний бюджет, в частині надходжень до державного бюджету та спрямування коштів, отриманих від розподілу (продажу) часток щорічної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

Таким чином, запропоновані зміни до Закону дозволять спрямувати  кошти, отримані від розподілу (продажу) часток щорічної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, у обсязі 1 000 тис. грн на реалізацію заходів із проведення досліджень у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, розроблення та ведення баз даних щодо їх обігу, а також сприятимуть виконанню Україною міжнародних зобов’язань за Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Загалом законодавча пропозиція викладена збалансовано за показниками доходів і видатків спеціального фонду державного бюджету, визначено джерело покриття додаткових видатків спеціального фонду державного бюджету, що відповідає вимогам Бюджетного кодексу України щодо особливостей проведення видатків за спеціальним фондом державного бюджету. Таку ж позицію висловило Міністерство фінансів України у своєму висновку до цього законопроекту.

Слід нагадати, що згідно із положеннями частин третьої та восьмої статті 13, частини четвертої статті 23 та частини другої статті 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять витрати за спеціальним фондом бюджету виключно в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, тобто витрати спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення. Разом з цим, відповідно до частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України Казначейство на кінець бюджетного періоду зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Водночас необхідно зазначити, що у пояснювальній записці до законопроекту наведено лише обґрунтування необхідності законодавчого врегулювання питання надходжень до державного бюджету та спрямування коштів, отриманих від розподілу (продажу) часток щорічної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, проте не надано детальних розрахунків стосовно запропонованого обсягу змін до показників доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету, хоча частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагається подання до законопроекту фінансово-економічного обґрунтування (включаючи детальні розрахунки). Аналогічне зауваження наведено у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до законопроекту.

Зважаючи на сутність законодавчої пропозиції, викладеної у цьому законопроекті, його підготовка узгоджується із положеннями статті 52 Бюджетного кодексу України, згідно з пунктом 9 частини першої якої зміни до закону про державний бюджет можуть розглядатися у Верховній Раді України у разі зарахування до загального чи спеціального фонду встановленого законом нового виду доходу державного бюджету.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту загалом зазначає про відповідність положень законопроекту вимогам, визначеним  статтею 52 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до закону про державний бюджет, та в межах компетенції не заперечує щодо розгляду цього законопроекту Верховною Радою України.

Головне науково-експертне управлінням Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту за реєстр. № 9064 погоджуючись в цілому з суб’єктами права законодавчої ініціативи щодо необхідності належного фінансування передбачених проектом досліджень у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, розроблення та ведення баз даних щодо їх обігу, водночас, вважає за доцільне зазначити, що у доданих до проекту супровідних документах варто було б надати додаткову інформацію щодо потреби у коштах на здійснення планових досліджень з визначенням, принаймні, напрямів таких досліджень й створення баз даних та реальної можливості отримання додаткових неподаткових надходжень, зважаючи, зокрема, на закінчення поточного бюджетного періоду.

Крім того, належить звернути увагу, що Верховною Радою України можливий розгляд інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», якими також змінюватимуться бюджетні показники щодо доходів та видатків державного бюджету. Таким чином, для забезпечення збалансованості бюджету потребуватимуть уточнення показники державного бюджету у тексті та додатках до законопроекту відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» із урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту.

За висновком Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи законопроект за реєстр. № 9064 рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу.

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) зазначає, що законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного висновку Комітету з питань європейської інтеграції.

На даний час висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи) не надійшов.  

За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо надходження та спрямування коштів від розподілу (продажу) часток щорічної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин) (реєстр. № 9064 від 06.09.2018), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням необхідності уточнення підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у тексті законопроекту та додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» із урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту.

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. № 9064 належить внести до тексту та додатків до нього необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього законопроекту.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29