Законопроектом шляхом внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон) пропонується змінити найменування бюджетної програми 2505030 «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (головним розпорядником коштів за якою є Міністерство соціальної політики України, а відповідальним виконавцем – Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції) та викласти її в наступній редакції:

«Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат».

Тобто, із урахуванням запропонованих змін кошти державного бюджету надаватимуться на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) незалежно від статусу таких громадських об’єднань, що на думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України сприятиме ефективному партнерству між громадськими об’єднаннями ветеранів та державою, а також втіленню міжнародного досвіду, який передбачає рівність можливостей для всіх учасників такого процесу.

Зміни, запропоновані до Закону, зумовлені змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України Законом України від 22.11.2018 № 2621-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Так, відповідно до чинної редакції положень підпункту «в» пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України кошти державного бюджету спрямовуються на державну підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів).

Отже, з огляду на сутність положень законопроекту, пропонується без зміни обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 2505030 на 2019 рік привести найменування цієї бюджетної програми у відповідність до вказаних вимог Бюджетного кодексу України.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, запропоновані зміни також узгоджуватимуться із положеннями частини другої статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та частини першої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання», відповідно до яких на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів мають право громадські об’єднання (ветеранські організації) незалежно від їх статусу.

Слід відмітити, що використання коштів за бюджетною програмою 2505030 здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 (зі змінами) «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів». Зокрема, відповідно до положень вказаного Порядку бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) - за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049.

Довідково: за даними звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень 2019 року видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 2505030  фактично проведено у обсязі 397,8 тис. грн., що становить 1,8% річного плану (визначено у обсязі 22,5 млн. грн.) та 20,8% плану на звітний період.

Водночас, необхідно зазначити, що до Комітету з питань бюджету Міністерство соціальної політики України направило свої пропозиції до даного законопроекту, в яких відмічає про підтримку законопроекту за реєстр. № 10003 за умови доопрацювання з огляду на те, що внесення запропонованих змін потребує узгодження зі статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якою передбачено надання ветеранським організаціям фінансової підтримки на статутну діяльність, водночас вказує на відповідність законодавчої пропозиції положенням підпункту «в» пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України.  Проте, відповідних конкретних пропозицій, які необхідно врахувати у цьому законопроекті, Міністерством не надано, що позбавляє Комітет можливості їх врахувати.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, яку висловлено у його численних рішеннях (зокрема, рішення від 9 липня 2007 № 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 № 10-рп/2008), законом про державний бюджет не можна вносити зміни до інших законів, у разі необхідності, мають використовуватися окремі закони.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що не заперечує необхідності надання належної бюджетної фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на реалізацію соціально значущих загальнодержавних програм (проектів, заходів), водночас зауважує на тому, що для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок Уряду, зважаючи на положення пункту 6 статті 116 Конституції України і статті 42 Бюджетного кодексу України, згідно з якими розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що його реалізація не потребуватиме вишукання додаткових коштів з державного бюджету, з позиції Міністерства законопроект підтримується.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів (реєстр. № 10003 від 05.02.2019), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю. та іншими, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29