Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 21-22 листопада 2018 року розглянув проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9000 від 19.11.2018 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України та пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 18 жовтня 2018 року № 2602-VIІІ «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік» Кабінет Міністрів України у двотижневий строк (не пізніше 3 листопада п.р.) мав подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2019 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – доопрацьований законопроект № 9000/.

Однак Урядом у встановлені строки не було подано доопрацьований законопроект № 9000. У зв’язку з цим від Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) в рамках реалізації контрольної функції було направлено звернення до Кабінету Міністрів України /лист від 05.11.2018 р. № 04-13/3-2019 (229834)/ з проханням терміново поінформувати з порушеного питання та прискорити подання такого законопроекту до Верховної Ради України. У відповідь Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) поінформувало /лист від 09.11.2018 р. № 04110-04-2/29206/, що оскільки законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків (реєстр. № 9085) 18.10.2018 р. за результатами голосування у Верховній Раді України був відхилений, Мінфіном проводяться консультації з Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо напрацювання спільних узгоджених позицій до норм, що не знайшли підтримки, за підсумками яких мають бути підготовлені зміни до Податкового кодексу України, а тому узгодження показників та підготовка до другого читання законопроекту про державний бюджет на 2019 рік проводитимуться після отримання результатів розгляду цим Комітетом відповідних змін.

Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований законопроект № 9000 на своєму засіданні 14 листопада п.р. та подав його на розгляд Парламенту 16 листопада п.р. (зареєстровано 19 листопада 2018 р., а публічно доступним в електронному вигляді такий законопроект став після завершення цього робочого дня).

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України Комітет після подання Кабінетом Міністрів України законопроекту про державний бюджет, підготовленого до другого читання, готує висновок щодо врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради України. При цьому пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Розкладом засідань Верховної Ради України на 20-23 листопада 2018 року, узгодженим Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп 19.11.2018 р., розгляд у другому читанні доопрацьованого законопроекту № 9000 передбачено у четвер, 22 листопада п.р. Отже, Комітет не має достатнього часу для проведення ретельного аналізу доопрацьованого законопроекту № 9000, включаючи стан врахування Бюджетних висновків.

Відтак, в межах реально відведеного часу щодо доопрацьованого законопроекту № 9000 належить зауважити таке.

Оперативна оцінка стану врахування Урядом Бюджетних висновків Верховної Ради України /далі – Бюджетні висновки/ у доопрацьованому законопроекті № 9000 свідчить про таке:

щодо розділу 1 (пропозиції): з 92 пропозицій (пунктів і підпунктів) враховано 65 пропозицій, враховано частково 5 пропозицій і не враховано 22 пропозицій;

щодо розділу 2 (доручення): з 99 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 26 доручень, враховано частково 7 доручень і не враховано 66 доручень.

На даний час у Верховній Раді України доопрацьовуються до другого читання законопроекти, які безпосередньо пов’язані з проектом державного бюджету на 2019 рік, а саме:

про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084), прийнятий 18 жовтня п.р. у І читанні за основу;

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (реєстр. № 9260), прийнятий 8 листопада п.р. у І читанні за основу.

Положення таких законопроектів враховані у доопрацьованому законопроекті № 9000 та показниках проекту зведеного бюджету на 2019 рік.

Отже, для дотримання збалансованості показників державного і місцевих бюджетів на 2019 рік необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження проекту державного бюджету на 2019 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень.

Загалом у доопрацьованому законопроекті № 9000 загальні показники проекту державного бюджету на 2019 рік змінено Урядом (порівняно із законопроектом, поданим на І читання) таким чином:

доходи збільшено на 17756,7 млн грн (або на 1,8%), у т.ч. за загальним фондом збільшено на 12360,6 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 5396,1 млн грн;

видатки збільшено на 17761,7 млн грн (або на 1,6%), у т.ч. за загальним фондом збільшено на 12360,6 млн грн та за спеціальним фондом збільшено на 5401,1 млн грн;

надання кредитів зменшено на 5 млн грн /за спеціальним фондом/.

Водночас, при доопрацюванні законопроекту № 9000 не змінено:

дефіцит (фінансування) державного бюджету;

боргові показники (обсяги державних запозичень і погашення державного боргу, граничні обсяги надання державних гарантій, державного і гарантованого державою боргу);

показники повернення кредитів до державного бюджету.

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення) та мінімальної заробітної плати у доопрацьованому законопроекті № 9000 також збережено на рівні, визначеному у законопроекті, поданому на І читання.

Поряд тим, Урядом під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2019 рік до ІІ читання не змінено прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2019 рік /схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546/, які враховуються при визначенні бюджетних показників.

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2019 рік у доопрацьованому законопроекті № 9000 зміни порівняно із законопроектом, поданим на І читання виходячи з обґрунтувань, відбулися, зокрема:

1) відповідно до Бюджетних висновків щодо:

податку на прибуток підприємств – збільшено за загальним фондом на 2920 млн грн, або на 3,2%;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – збільшено за загальним фондом на 8983,3 млн грн, або на 28,8% /переважно за рахунок підвищення ціни на природний газ відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 № 837 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»/;

коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – збільшено за загальним фондом на 2000 млн грн, або на 4,4%;

2) у зв’язку з прийняттям за основу урядового законопроекту щодо змін до Податкового кодексу України за реєстр. № 9260 (замість іншого урядового законопроекту за реєстр. № 9085 від 17.09.2018 р., який був системно пов’язаний з проектом державного бюджету на 2019 рік, але відхилений 18.10.2018 р. Верховною Радою України) щодо:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – збільшено загалом на 262,3 млн грн, або на 60,2%;

рентної плати за спеціальне використання води – зменшено загалом на 79,3 млн грн, або на 7,2%;

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – збільшено за загальним фондом на 186 млн грн, або на 5,4%;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти – збільшено за загальним фондом на 373,8 млн грн, або на 6,5%;

рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату – збільшено за загальним фондом на 159,2 млн грн, або на 6,6%;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – зменшено за загальним фондом на 214,1 млн грн, або на 7,6%;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – зменшено за загальним фондом на 3494 млн грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – зменшено за загальним фондом на 173 млн грн;

ПДВ з ввезених на територію України товарів – збільшено за загальним фондом на 314 млн грн;

3) у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 08.11.2018 р. у другому читанні та в цілому законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (реєстр. № 8487) та внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (реєстр. № 8488), Урядом запропоновано зараховувати у 2019 р. митні платежі, отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», до спеціального фонду державного бюджету та відповідно збільшено планові показники доходів спеціального фонду загалом на 1000 млрд грн, у т.ч. щодо:

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – збільшено на 221 млн грн;

ПДВ з ввезених на територію України товарів – передбачено у сумі 530 млн грн;

ввізного мита – збільшено на 249 млн грн.

4) у зв’язку з пропозицією Уряду зараховувати екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, до загального фонду державного бюджету у повному обсязі /згідно із статтею 10 доопрацьованого законопроекту № 9000/ та передбаченням у законопроекті за реєстр. № 9260 збільшення ставки такого податку – збільшено доходи загального фонду від екологічного податку на 1359,8 млн грн. Однак зазначена пропозиція не відповідає пункту 4-1 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України (згідно з яким 55% екологічного податку зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів);

5) за деякими іншими доходами, зокрема, щодо:

інших надходжень (код 24060300) – передбачено за спеціальним фондом у сумі 2820 млн грн. Згідно з пунктом 11 статті 11 доопрацьованого законопроекту № 9000 – це надходження від іноземних суб’єктів господарювання та організацій за окремими договорами, проте не конкретизовано, про які іноземні суб’єкти господарювання та організації і окремі договори йдеться, що призведе до юридичної невизначеності правової норми;

власних надходжень бюджетних установ – збільшено за спеціальним фондом на 1370 млн грн, або на 4,2% (з них відповідно до Бюджетних висновків збільшено на 200 млн грн щодо Національної академії аграрних наук України).

Щодо видатків проекту державного бюджету на 2019 рік у доопрацьованому законопроекті № 9000 за загальним фондом збільшено видатки споживання – на 3310,7 млн грн, або на 0,4% (з них на оплату праці – на 1035,8 млн грн, або на 0,6%) та видатки розвитку – на 9050 млн грн, або на 11,2%. При цьому, за спеціальним фондом збільшено видатки споживання на 2152,5 млн грн, або на 4,2% та видатки розвитку – на 3248,6 млн грн, або на 6,5%.

Насамперед, за рахунок збільшення доходів проекту державного бюджету та перерозподілу окремих видатків проекту державного бюджету з урахуванням Бюджетних висновків та відповідно до нових пропозицій Уряду додаткові видатки за загальним фондом передбачені, як зазначено у пояснювальній записці до доопрацьованого законопроекту № 9000, зокрема:

1) на трансферти місцевим бюджетам, з яких:

базову дотацію збільшено на 33,7 млн грн та реверсну дотацію збільшено на 36,7 млн грн;

додаткову дотацію на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича Київської області збільшено на 20 млн грн;

медичну субвенцію збільшено на 190,9 млн грн (збільшено цільові видатки для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на цукровий та нецукровий діабет);

субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, збільшено на 200 млн грн (або на 38,63%);

субвенцію на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад збільшено на 200 млн грн (або на 10,5%);

передбачено субвенції на:

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 4900,5 млн грн /переважно за рахунок зменшення видатків на державний фонд регіонального розвитку на 3,3 млрд грн/;

- реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, у сумі 1500 млн грн;

- здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності у сумі 579,7 млн грн;

- будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових басейнів у сумі 200 млн грн;

- будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту у сумі 200 млн грн;

- створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у сумі 150 млн грн;

- фінансування проектів транскордонного співробітництва у сумі 10 млн грн;

2) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету:

на функціонування Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді – 1000 млн грн;

Міністерству оборони України на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України – 1.000 млн грн та на капітальний ремонт (реконструкцію) освітніх та медичних закладів, придбання медичного обладнання – 45 млн грн;

на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру – 626 млн грн;

на відшкодування витрат ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, – 500 млн грн;

на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя – 476,2 млн грн;

на оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти – 472,8 млн грн (крім видатків, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів);

апарату Міністерства внутрішніх справ України на 401,6 млн грн, у т.ч. на: оплату праці (з нарахуваннями) – 250 млн грн, капітальні видатки – 32,8 млн грн, забезпечення поточної діяльності органів і установ – 118,8 млн грн;

Держслужбі з надзвичайних ситуацій на 386,7 млн грн, у т.ч. на: матеріально-технічне забезпечення – 268,7 млн грн, комунальні послуги – 28 млн грн, будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу – 90 млн грн;

на лікування громадян України за кордоном – 300 млн грн;

на медичне обслуговування працівників Національної академії наук України – 280 млн грн;

на діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України – 240 млн грн;

на здійснення природоохоронних заходів – 237,6 млн грн;

на діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України – 233 млн грн;

на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України – 207,4 млн грн;

на проектування та будівництво аеропорту "Придніпров’я" у місті Солоне Дніпропетровської області – 200 млн грн;

на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України – 179,8 млн грн, у т.ч. на: оплату праці – 49,4 млн грн, капітальні видатки – 125,7 млн грн, забезпечення поточної діяльності – 4,7 млн грн;

Службі безпеки України на грошове забезпечення – 150 млн грн;

на реабілітацію дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу – 111,2 млн грн;

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України на забезпечення розвідувальної діяльності – 100 млн грн;

Управлінню державної охорони України на грошове забезпечення – 100 млн грн;

Генеральної прокуратури України на капітальні видатки – 100 млн грн;

на реалізацію державного інвестиційного проекту "Реалізація державного інвестиційного проекту "Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" – 100 млн грн;

на функціонування Державного реєстру виборців – 97,4 млн грн;

на реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України – 92,2 млн грн;

на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту – 90 млн грн;

на здійснення правосуддя Верховним Судом – 85,7 млн грн;

на здійснення капітального ремонту адмінбудівлі, у якій розміщується Національна служба здоров’я України, – 80 млн грн;

на фінансову підтримку забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України, – 79,7 млн грн;

на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України – 79 млн грн;

на здійснення управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – 70 млн грн;

на збереження природно-заповідного фонду – 67,7 млн грн;

на експлуатацію державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами – 60 млн грн;

на забезпечення конституційної юрисдикції в Україні – 56,4 млн грн;

утримання Агентства з управління державним боргом – 50 млн грн;

на надання фінансової підтримки кримськотатарському каналу "АТР Т", зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, закладів культури і охорони здоров'я, реконструкції мереж водопостачання, будівництва та реконструкції шкіл в місцях компактного проживання депортованих осіб – 45 млн грн;

на забезпечення діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду – 42 млн грн;

на парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини – 31,7 млн грн;

Службі зовнішньої розвідки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців – 30 млн грн;

на створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі – 29,3 млн грн;

на керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів – 26,6 млн грн, у т.ч. на: оплату праці – 13,5 млн грн, капітальні видатки – 5,1 млн грн, забезпечення поточної діяльності – 8 млн грн;

на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом – 23,9 млн грн;

на проведення спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді та покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд – 20 млн грн;

на створення та функціонування кол-центрів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та стосовно дітей, а також протидії торгівлі людьми для екстреного реагування на випадки насильства та торгівлі людьми – 20 млн грн;

на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області – 20 млн грн;

на фінансову підтримку газети "Урядовий кур’єр" – 13,5 млн грн;

на здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій – 10,5 млн грн;

на здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду – 7,2 млн грн;

на забезпечення засад функціонування незалежної судової влади – 7,1 млн грн.

Слід зауважити, що Кабінетом Міністрів України 14 листопада п.р. прийнято рішення про утворення Державної служби України у справах ветеранів як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом на базі ліквідованої Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, проте зазначене не відображено у доопрацьованому законопроекті № 9000. Разом з тим, у складі видатків Мінфіну передбачені видатки новому відповідальному виконавцю бюджетних програм - Агентству з управління державним боргом, однак на даний час немає відповідного рішення Уряду щодо утворення такого органу, визначення його статусу та повноважень, що не відповідає принципам бюджетної системи, визначеним статтею 7 Бюджетного кодексу України.

У доопрацьованому законопроекті № 9000 порівняно із законопроектом, поданим на І читання, збільшено спеціальний фонд проекту державного бюджету на 2019 рік (питома вага планових показників спеціального фонду у структурі доопрацьованого проекту становитиме за надходженнями і витратами 8,6% порівняно з 8,3% у проекті від 15.09.2018 р.) внаслідок, насамперед, включення до спецфонду:

1) надходжень від іноземних суб’єктів господарювання та організацій за окремими договорами (2820 млн грн) із спрямуванням на поповнення статутного капіталу уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі (згідно з пунктом 11 статті 11 та пунктом 19 статті 14);

2) митних платежів (ПДВ, акцизного податку, ввізного мита), отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (1000 млн грн), із спрямуванням на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, а понадпланових таких надходжень – на індексацію пенсій (згідно з пунктом 9 статті 11, пунктом 17 статті 14 та пунктом 11 Прикінцевих положень). Однак такі положення не узгоджуються із нормами Бюджетного кодексу України щодо створення державного дорожнього фонду (а саме статтею 24-2, пунктами 2 і 3 частини третьої статті 29, пунктом 2-1 частини четвертої статті 30 і пунктом 41 розділу VI);

3) 26% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, зокрема деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (288 млн грн), із спрямуванням на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді (згідно з пунктами 7 і 8 статті 11 та пунктом 16 статті 14).

Окремо належить зауважити, що у доопрацьованому законопроекті № 9000 /пункт 10 статті 11 та пункт 18 статті 14/ порівняно з проектом від 15.09.2018 р. передбачено нове положення щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету до 10% суми перевиконання загального обсягу митних платежів, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, за рішенням Уряду із спрямуванням на забезпечення функціонування контролюючих органів (органів доходів і зборів), у т.ч. на оплату праці посадових осіб і працівників. Таке положення не повною мірою відповідатиме одному з головних принципів бюджетної системи України, а саме принципу її єдності, яка забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності /пункт 1 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України/. Бюджетним кодексом України визначені загальні умови фінансового забезпечення органів державної влади, які не містять виключень щодо бюджетного забезпечення окремих з них. При цьому, відповідно до визначених цим Кодексом засад бюджетної методології, зокрема, в частині розподілу бюджету на загальний та спеціальний фонди, особливостей формування та використання коштів спеціального фонду бюджету, загальноприйнятою практикою є здійснення за загальним фондом державного бюджету видатків, які пов’язані з виконанням функцій держави та які мають постійний і обов’язковий характер, до яких слід віднести і видатки на оплату праці працівників державних органів, а не за спеціальним фондом державного бюджету, як це пропонується положеннями доопрацьованого законопроекту № 9000. Крім того, запропонована залежність деяких видатків на функціонування контролюючих органів від стану надходження митних платежів є певним видом комерціалізації цих органів, що може привести до створення корупційних схем.

Загалом необхідно відмітити, що запропоноване законопроектом збільшення джерел спеціального фонду державного бюджету не узгоджується із здійсненими заходами щодо оптимізації спеціального фонду бюджетів. Водночас, варто звернути увагу, що проведення видатків за спеціальним фондом державного бюджету буде залежати від стану виконання відповідних надходжень, зважаючи на визначені частиною третьою статті 13, частиною четвертою статті 23, частиною другою статті 48 Бюджетного кодексу України особливості здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету (а саме взяття бюджетних зобов’язань і проведення видатків за спеціальним фондом бюджету здійснюються виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету).

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин варто відмітити, що відповідно до Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті № 9000 порівняно із законопроектом, поданим на І читання:

встановлено додатково показники міжбюджетних трансфертів (базової і реверсної дотацій, медичної та освітньої субвенцій) для 147 об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів у 2018 році, а також уточнено показники окремих місцевих бюджетів з урахуванням приєднання до визнаних спроможними територіальних громад міст, селищ, сіл суміжних сільських і селищних територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (загалом таких бюджетів 163);

зменшено окремі трансферти місцевим бюджетам, а саме:

– освітню субвенцію на 1356,2 млн грн /переважно за рахунок зменшення нерозподілених видатків у загальному обсязі цієї субвенції/;

– субвенцію спеціального фонду на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2979 млн грн (або на 16,9%) у зв’язку із запропонованою Урядом зміною визначеного статтею 24-2 Бюджетного кодексу України механізму розподілу коштів державного дорожнього фонду (що передбачено статтею 28 доопрацьованого законопроекту № 9000);

– субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (код 2511220, а у проекті від 15.09.2018 р. – код 3511150) на 20 млрд грн /до 35,1 млрд грн/ із передбаченням у такій сумі видатків Мінсоцполітики за новою бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі» (код 2501230). Отже, загальний обсяг видатків проекту державного бюджету на зазначену мету не збільшено, хоча з 01.11.2018 р. підвищено ціни на природний газ, що створює ризики недостатності таких коштів для надання у повному обсязі пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, при доопрацюванні законопроекту № 9000 до ІІ читання виключено статтю 22 і додаток № 10 щодо передачі на утримання з місцевих бюджетів вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, та передбачено відповідні видатки у проекті державного бюджету, а також доручення Уряду з проводу врегулювання питання щодо подальшого функціонування таких закладів (пункт 12 Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту № 9000).

До доопрацьованого законопроекту № 9000 не надано належних фінансово-економічних обґрунтувань (включаючи відповідні розрахунки) щодо його нових положень і показників, які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків, а також порівняльних таблиць щодо відхилень положень і показників доопрацьованого законопроекту № 9000 (включаючи додатки до нього) відносно законопроекту, поданого на І читання, що унеможливлює у стислі строки проведення ґрунтовного аналізу такого документу.

Необхідно зауважити, що доопрацьований законопроект № 9000 містить певні неточності та неузгодженості щодо окремих положень, що потребує внесення необхідних техніко-юридичних та редакційних правок.

Крім того, слід зазначити, що з часу подання Урядом доопрацьованого законопроекту № 9000 (з 19.11.2018 р.) до Комітету надійшли додаткові пропозиції народних депутатів України до цього законопроекту. При цьому, згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту Верховної Ради України пропозиції народних депутатів, комітетів до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Комітет разом з уповноваженими представниками Мінфіну і Рахункової палати належно опрацював дане питання, включаючи розгляд зазначених пропозицій до доопрацьованого законопроекту за реєстр. № 9000, а також невраховані або частково враховані Урядом Бюджетні висновки.

За підсумками розгляду питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

І. Рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 19.11.2018 р.) після прийняття в цілому пов’язаних з ним законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084) та про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (реєстр. № 9260).

ІІ. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 19.11.2018 р.), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України та викладених у листі-поданні Комітету.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29