Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 17 січня 2019 року (протокол № 164) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», поданий Кабінетом Міністрів України, (реєстр. № 9476 від 16.01.2019 р.) та в межах відведеного часу щодо законопроекту зазначає таке.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту метою його прийняття визначено необхідність врегулювання у 2019 році відносин між державним бюджетом та окремими місцевими бюджетами з огляду на таке:

статтею 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон) передбачено, що у 2019 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами місцевих виборів, що відбулися у 2018 році;

на 2019 рік Законом встановлено відносини між державним бюджетом та 1449 місцевими бюджетами, з яких – 825 бюджетів об’єднаних територіальних громад, у тому числі бюджети 123 об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів у 2018 році (що згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 12.10.2018 р. № 156 (зі змінами) були призначені на 23 грудня 2018 року), а також враховано приєднання суміжних територіальних громад до визнаних спроможними 11 селищних та 13 сільських об’єднаних територіальних громад, де згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 12.10.2018 року № 157 (із змінами) було призначено додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад на 23 грудня 2018 року;

у зв’язку з прийняттям Закону України від 26.11.2018 р. № 2630-VIII «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» згідно з вимогами частини першої статті  19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та постанови Центральної виборчої комісії від 29.11.2018 р. №233 «Про деякі питання підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан» встановлено заборону на проведення місцевих виборів, що були призначені на 23 грудня 2018 року у Вінницькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях: перших у 45 об’єднаних територіальних громадах, додаткових – у 7 об’єднаних територіальних громадах;

водночас, через винесення Адміністративним судом міста Києва ухвали від 02.11.2018 р. № 640/18007/18 «Про забезпечення адміністративного позову» щодо призупинення дії рішення Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 22 грудня 2017 року № 02-20/VII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не відбулися 23 грудня 2018 року перші місцеві вибори у Черкаській об’єднаній територіальній громаді Дніпропетровської області.

Відтак, враховуючи, що у 2018 році місцеві ради зазначених вище об’єднаних територіальних громад не набули повноважень за результатами перших місцевих виборів, виникла необхідність у здійсненні перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету (освітньої та медичної субвенцій, базової та реверсної дотацій), передбачених Законом для відповідних бюджетів об’єднаних територіальних громад та відповідних районних бюджетів, з метою формування належного ресурсу для забезпечення видатків на утримання установ бюджетної сфери населених пунктів, що увійшли до складу новостворених об’єднаних територіальних громад.

Крім того, у законопроекті запропоновано уточнити обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів м. Покрова та м. Марганця у Дніпропетровській області, м. Бердянська у Запорізькій області, м. Коломиї в Івано-Франківській області, м. Лозової у Харківській області, м. Канева у Черкаській області, м. Ніжина у Чернігівській області, Красилівської міської об’єднаної територіальної громади у Хмельницькій області, виходячи з приєднання до територіальних громад цих міст суміжних сільських і селищних територіальних громад, що відбулося відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2018 році після подання Урядом законопроекту про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.

Разом з тим, у законопроекті не пропонується врегулювати питання щодо уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів за результатами визнання спроможною Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та відповідного приєднання до неї у 2018 році суміжних територіальних громад, що передбачено у пункті 15 Прикінцевих положень Закону.

Зважаючи на зазначене, в урядовому законопроекті за реєстр. №9476 за результатами проведених розрахунків та уточнення обсягів базової і реверсної дотацій, освітньої і медичної субвенцій для окремих місцевих бюджетів пропонується внести збалансовані зміни до показників державного бюджету на 2019 рік, а саме:

1) зменшити на 9 557,3 тис. грн доходи загального фонду державного бюджету за рахунок зменшення надходжень офіційних трансфертів «Реверсна дотація» (код 41010100);

2) зменшити на 13 426,3 тис. грн за загальним фондом державного бюджету видатки споживання за бюджетною програмою «Базова дотація» (код 3511050);

3) збільшити на 3 869 тис. грн за загальним фондом державного бюджету видатки споживання за бюджетною програмою «Стабілізаційна дотація» (код 3511110).

При цьому внаслідок здійснених перерахунків обсягів міжбюджетних трансфертів збільшено резерв коштів освітньої субвенції на 11 322,8 тис. грн. та зменшено резерв коштів медичної субвенції на 1 750 тис. гривень.

Загалом доходи та видатки загального фонду державного бюджету зменшено на 9 557,3 тис. грн та передбачено відповідні зміни до статті 1 та додатків № 1, № 3, № 6 та № 7 до Закону (згідно з додатками № 1, № 2, № 3 та № 4 до законопроекту).

При цьому слід звернути увагу, що з точки зору нормотворчої техніки додаток №6 до Закону (додаток № 3 до законопроекту) належить викласти в новій редакції (а не вносити до нього зміни), доповнивши підпункт 2 пункту 1 законопроекту словами і цифрами «виклавши додаток № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у новій редакції» з внесенням відповідних техніко-юридичних правок до додатку № 3 до законопроекту.

Водночас, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне обґрунтування з детальними розрахунками щодо змін бюджетних показників за відповідними міжбюджетними трансфертами, хоча згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статтею 27 Бюджетного кодексу України таке вимагається, на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту /лист від 17.01.2019 р. № 16/3-32/9476 (9917) додається на 1 арк./, підтримуючи його прийняття за результатами розгляду у першому читанні за основу.

Варто звернути увагу, що Комітет з питань бюджету ще наприкінці 2018 року з огляду на встановлену згідно з вимогами частини першої статті  19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборону на проведення місцевих виборів (що були призначені на 23 грудня 2018 року) звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням доручити Міністерству фінансів України спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внести пропозиції щодо врегулювання питання формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів у 2019 році до проведення перших місцевих виборів у вищезазначених об’єднаних територіальних громадах.

Оскільки розробником законопроекту за реєстр. № 9476 в Уряді є Міністерство фінансів України, відповідно до частини третьої статті 52 Бюджетного кодексу України для розгляду такого законопроекту у Верховній Раді України не вимагається експертний висновок Мінфіну. Міністерством фінансів України у пояснювальній записці до законопроекту звернуто увагу, що законопроект підготовлено відповідно до пункту 8 частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстр. № 9476 від 16.01.2019 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких техніко-юридичних пропозицій:

підпункт 2 пункту 1 законопроекту доповнити словами і цифрами «виклавши додаток № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у новій редакції» з внесенням відповідних техніко-юридичних правок до додатку № 3 до законопроекту.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29