Щодо розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків на виготовлення продукції оборонного призначення (реєстр. № 5417).

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні                        7 грудня 2016 року розглянув проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків на виготовлення продукції оборонного призначення (реєстр. № 5417 від 17.11.2016), поданий народним депутатом України Кривенком В.М.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту Закону є створення підстав для  фінансового забезпечення у 2016 році із загального фонду державного бюджету виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у тому числі підготовки виробництва ракетного озброєння.

Необхідно зауважити, що відповідно до підпункту 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.09.2016 р. «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2016 році», введеного в дію Указом Президента України 29.09.2016 р. № 422/2016, Уряду доручено забезпечити у 2016 році фінансування із загального фонду державного бюджету виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у тому числі підготовки виробництва ракетного озброєння, шляхом перерозподілу видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень Державному космічному агентству в обсязі 300 млн грн, Мінекономрозвитку в обсязі 263 млн гривень.

Запропонованим законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» пропонується встановити за загальним фондом державного бюджету на 2016 рік обсяг бюджетних призначень для Державного космічного агентства України за бюджетною програмою 6381210 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення» у сумі 145 000 тис. грн /видатки розвитку/ за рахунок зменшення видатків, передбачених Міністерству охорони здоров’я України за бюджетними програмами  2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» - на 75 000 тис. грн /видатки розвитку/ та 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту раку»  - на 70 000 тис. грн /видатки розвитку/.

Законодавча пропозиція викладена збалансовано, тобто не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується в межах загального обсягу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету здійснити перерозподіл видатків між окремими головними розпорядниками коштів державного бюджету та деякими бюджетними програмами, про що також зазначено у експертному висновку Міністерства фінансів України.

 Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2016 рік бюджетні призначення за бюджетною програмою 6381210 передбачені лише за спеціальним фондом у сумі 925,8 млн гривень. Такі видатки відповідно до пункту 6 статті 11 та пункту 14 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мають здійснюватися за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за даними звіту Казначейства про виконання державного бюджету за січень-жовтень 2016 року за бюджетною програмою 6381210 видатки не проводились, а зазначені вище надходження становили 163,2 тис. грн, або 0,021% при річному плані 7 747 млн грн).

Водночас, за даними звіту Казначейства про виконання державного бюджету за січень-жовтень 2016 року за бюджетною програмою 2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» фактично видатки проведено у обсязі 41,4 млн грн, або 10,5 % річного плану, а за бюджетною програмою 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту раку»  видатки взагалі не проводились.

Необхідно відмітити, що в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України в матеріалах до законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо встановлення додаткових видатків державного бюджету у запропонованих обсягах, а також стосовно соціально-економічних наслідків впровадження запропонованих змін до бюджетних показників, а саме щодо зменшення видатків на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та на реконструкцію і розширення Національного інституту раку. Щодо зазначеного також відмічено у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до цього законопроекту.

Також належить зауважити, що відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження Кабінетом Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності таким Законом, про що інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Проте, на даний час, порядок використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою 6381210 ще не затверджено.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту надає окремі зауваження до законопроекту та зазначає, що за змістом відповідних положень  пункту 6  статті 116 Конституції України  та  статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, та вважає, що було б логічним отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо наслідків та можливостей реалізації пропозицій проекту.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що законопроект може бути розглянутий за умови його доопрацювання з урахуванням рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (далі - Комісія) від 17.10.2016 р., відповідно до якого за результатами моніторингу стану розробки та реалізації державних інвестиційних проектів за 9 місяців 2016 року запропоновано здійснити перерозподіл коштів за окремими державними інвестиційними проектами, загалом, на 175,3 млн. гривень, зокрема, зменшивши обсяг видатків, передбачених для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» на 83 млн. грн та для реконструкції і розширення Національного інституту раку – на 76,5 млн. грн.

В той же час, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у своєму висновку зазначає, що пунктом 1 розділу 7 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 50 з метою забезпечення безперервності будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» відповідальним центральним органам виконавчої влади доручено підготувати проект змін до нормативно-правових актів Уряду щодо надання можливості авансування будівництва даного об’єкту в розмірі 100 відсотків на 6 місяців, а також відзначає, що видатки за бюджетною програмою 2301810 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»» будуть використані Міністерством охорони здоров’я України в повному обсязі.

Поряд з тим, Мінекономрозвитку у своєму висновку зазначає, що відповідно до рішення Комісії від 29.11.2016 визнано, що вибірка коштів для виконання державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 і Голосіївському районі м. Києва» становитиме на 76,5 млн. грн. менше від запланованого обсягу. Відтак, Мінекономрозвитку не заперечує щодо спрямування вивільнених коштів за бюджетною програмою 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» на бюджетну програму 6381210 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення», за умови, що зазначене не матиме негативних наслідків для розвитку сфери охорони здоров’я.

Слід зауважити, що відповідно до рішення Комісії від 29.11.2016 щодо виконання державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» визначились, враховуючи необхідність завершення будівельних робіт до 1 квітня 2017 року та введення діагностичного корпусу в експлуатацію до 1 липня 2017 року, обсяг державних капітальних вкладень залишити на рівні видатків, передбачених у державному бюджеті на 2016 рік, а саме у обсязі 395 млн. гривень (тобто, рішення Комісії від 17.10.2016 з цього питання було переглянуто).

Отже, відповідно до висновків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України до зазначеного законопроекту, запропоновані джерела покриття додаткових видатків для Державного космічного агентства не є реалістичними до виконання у повній мірі і підтверджена лише можливість зменшення видатків за бюджетною програмою 2301850 «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» на 76 500 тис. гривень.

Відповідно, виходячи із необхідності збалансування законодавчої пропозиції, обсяг додаткових видатків розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 6381210 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення» може бути визначено лише у сумі 76 500 тис. гривень.

У зв’язку із цим, у додатку до законопроекту за реєстр. №5417 необхідно: виключити рядок за кодом 2301810, визначити обсяг видатків за загальним фондом державного бюджету за кодом 6381210 у обсязі 76 500 тис. гривень та зменшення за бюджетною програмою 2301850 у обсязі 76 500 тис. гривень (замість 70 000 тис. гривень, як запропоновано за законодавчою пропозицією, тобто у рядку за кодом 2301850 видатки розвитку додатково зменшити на 6 500 тис. гривень). Крім того, потрібно відкоригувати підсумкові показники по Міністерству охорони здоров’я (коди 2300000, 2301000, 2301850) та Державному космічному агентству (коди 6380000, 6381000 і 6381210).

Також слід зазначити, що до Комітету з питань бюджету надійшли пропозиції народного депутата України Кривенка В.М. щодо уточнення назви даного законопроекту та доповнення його окремим положення, а саме пропонується:

 назву законопроекту у його тексті та додатку викласти у такій редакції: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків на виготовлення продукції оборонного призначення»;

розділ І законопроекту викласти у такій редакції:

«Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 54) такі зміни:

1. У статті 33 слова та цифри ««Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 6381210)» виключити. /цією статтею Закону встановлена вимога щодо здійснення розподілу коштів за зазначеною бюджетною програмою за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом з питань бюджету/.

2. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» відповідно до додатку до цього Закону.».

Крім того, слід зауважити, що додаток до законопроекту містить певні редакційні неточності відносно бюджетної методології, так потребує уточнення виклад найменувань показників у заголовках граф таблиці, зокрема, у графі 1 необхідно зазначити «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету» (замість КПКВК), у графі 2 – «Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету» (замість КФКВ).

Поряд з тим, слід звернути увагу, що законопроект за реєстр. №5417 не враховує змін, внесених до показників видатків державного бюджету, зокрема,  Законом України від 17.11.2016 №1760-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо підтримки космічної галузі України» /збільшено видатки розвитку Державного космічного агентства України на 400 000 тис. гривень за новою бюджетною програмою 6381040 «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію»/.

Крім того, належить звернути увагу, що Верховною Радою України можливий розгляд інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», якими також змінюватимуться бюджетні показники щодо видатків державного бюджету. Таким чином, для забезпечення збалансованості бюджету потребуватимуть уточнення показники державного бюджету у додатку до законопроекту відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та з урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення видатків на виготовлення продукції оборонного призначення (реєстр. № 5417 від 17.11.2016), поданого народним депутатом України Кривенком В.М., Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, пов’язаних з уточненням обсягів додаткових видатків та джерел їх покриття, необхідністю внесення редакційних та техніко-юридичних уточнень та збалансування бюджетних показників. 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29