Щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік (реєстр. № 5502)

Комітет з питань бюджету 07 грудня 2016 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. № 5502 від 07.12.2016 р.), внесений народними депутатами України Кривенком В.М. та Амельченком В.В.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є забезпечення фінансовими ресурсами надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Загалом законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (далі – Закон) та додатків № 1, № 3 і № 7 до Закону, внаслідок чого передбачається збільшити доходи і видатки державного бюджету (разом та за загальним фондом) на 4360 млн грн.

Законопроектом пропонується збільшити на 4360 млн грн. субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі – субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) з розподілом між місцевими бюджетами.

Для збалансування бюджетних показників внаслідок збільшення вказаних видатків у законопроекті передбачається збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 4360 млн грн, у т.ч. за такими видами доходів:

– частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (код 21010000), – на 2050 млн грн;

– збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (код 24140000) – на 2310 млн грн.

Щодо законопроекту належить зауважити таке.

1. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що аналіз стану фактичного споживання житлово-комунальних послуг свідчить про значне зростання обсягу витрат на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, як наслідок, передбаченого у державному бюджеті обсягу відповідної субвенції недостатньо для відшкодування витрат надавачам послуг. Однак, до законопроекту не надано розрахунків щодо обсягів збільшення такої субвенції, хоча частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагається подання до законопроекту фінансово-економічного обґрунтування (включаючи детальні розрахунки), про що також зазначає Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ) і зауважує, що не надано розрахунки необхідного обсягу та розподілу відповідної додаткової субвенції в розрізі регіонів, а також інформації щодо того, чому для окремих регіонів таке збільшення не передбачене зовсім, а для окремих регіонів обсяг субвенції зменшується.

У Висновку Рахункової палати про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2016 рік за дев’ять місяців відмічено, що унаслідок підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та збільшення кількості домогосподарств, які через низьку платоспроможність отримали субсидії, значно зросли видатки державного бюджету за субвенціями місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій окремим категоріям громадян. При цьому, зауважено, що порядок надання субсидій не стимулює до економії енергоресурсів, що створює ризики додаткових витрат державного бюджету. Так, порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (зі змінами), згідно з яким субсидії призначаються з урахуванням запроваджених соціальних норм житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, норм забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом, не стимулює одержувачів до економії енергоресурсів і призводить до нарощування їх споживання. Зокрема, за інформацією НАК «Нафтогаз України», середній обсяг використаного природного газу впродовж опалювального сезону (з 01.10.2015 до 30.04.2016) в домогосподарствах, які отримували субсидії, більший, ніж у несубсидіантів, на 30,2% – у багатоквартирних будинках і на 72,8% – в індивідуальних будинках.

Згідно із оперативними даними Казначейства України за 11 місяців 2016 р. з державного бюджету перераховано вказану субвенцію у сумі 35232 млн грн, що становить 99,6% плану на звітний період та 87,5% бюджетних призначень.

2. Щодо запропонованого законопроектом збільшення доходів державного бюджету належить відмітити, що відповідно частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України такі зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у разі перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15% відповідно до частини першої статті 53 цього Кодексу.

За висновками Рахункової палати щодо виконання державного бюджету за підсумками трьох кварталів 2016 року враховані у розписі державного бюджету на січень-вересень 2016 року показники надходжень державного бюджету за відповідний період виконано не в повному обсязі, а також за оцінкою Рахункової палати в умовах повільнішого зростання реального ВВП, ніж враховано при затвердженні державного бюджету, збільшило ризик ненадходження запланованих на рік доходів.

Згідно із оперативними даними Казначейства України за січень-листопад 2016 року до загального фонду державного бюджету надійшло:

частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, - у сумі 11680,8 млн грн, що становить 104,9% або більше на 544,8 млн грн річного плану (11136 млн грн);

зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій - у сумі 4760 млн грн, що становить 152,2% або більше 1632,4 млн грн річного плану (3127,6 млн грн).

При цьому, порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду зросли лише на 11,9% при плановому річному зростанні на 13,4% /уточнений план на 2016 р. до факту за 2015 р./.

3. У додатках № 1 і № 2 до законопроекту (щодо змін до додатків № 1 і № 3 до Закону) у підсумкових показниках не враховані зміни щодо доходів і видатків державного бюджету, внесених Законом України від 17.11.2016 р. № 1760-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо підтримки космічної галузі України», яким за загальним фондом державного бюджету збільшено видатки розвитку для Державного космічного агентства на 400 млн грн, які передбачені за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію» (код 6381040), та на вказану суму збільшено планові показники доходів від податку на прибуток підприємств. Відтак, у разі прийняття законопроекту потрібно обов’язково уточнити показники щодо доходів і видатків державного бюджету відповідно до змін, внесених Законом України від 17.11.2016 р. № 1760-VIII, з метою забезпечення узгодженості правових норм та збалансованості державного бюджету. ГНЕУ також звертає увагу на необхідність уточнення показників доходів та видатків державного бюджету України у законопроекті з огляду на те, що чинні показники, які пропонується замінити, не відповідають показникам, визначеним у відповідних положеннях чинного Закону.

Поряд з тим, найближчим часом Верховною Радою України можливий розгляд інших законопроектів щодо внесення змін до Закону, якими також передбачаються зміни бюджетних показників. Насамперед, мова йде про урядовий законопроект за реєстр. № 5482, яким зокрема, пропонується також збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (на 2451,6 млн грн) з внесенням відповідних змін до додатків № 3 і № 7 до Закону. Таким чином, за умови прийняття законопроектів за реєстр. № 5482 і № 5502 загальний обсяг субвенції збільшиться до рівня 47080,6 млн грн.

Відтак, у разі прийняття інших законопроектів до розгляду законопроекту за реєстр. № 5502 потребуватимуть уточнення бюджетні показники у статті 1 та додатках до законопроекту з метою забезпечення узгодженості правових норм та збалансованості державного бюджету.

Загалом ГНЕУ у своєму висновку надає зауваження до положень законопроекту та звертає увагу на необхідність надання експертного висновку на внесений законопроект Кабінету Міністрів України, зокрема, як в частині обґрунтованості показників додаткових доходів бюджету, так і в частині обсягів та розподілу відповідної субвенції між регіонами України.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що підтримує законопроект та його реалізація (у разі прийняття) буде забезпечена фінансовими ресурсами.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. № 5502 від 07.12.2016 р.), внесений народними депутатами України В.М. Кривенком та В.В. Амельченком, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету, викладених у листі-висновку Комітету.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29