Щодо законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України

 

У Комітеті з питань бюджету на засіданні 16 листопада 2016 року розглянуто проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. 5333 від 01.11.2016).

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту закону є врегулювання питань, пов’язаних із фінансовою підтримкою телерадіокомпаній, які функціонували на території  Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR Т», на оплату послуг супутникового зв’язку та частини заборгованості за такі послуги, що утворилася з лютого 2014 року, оренду та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права за рахунок коштів державного бюджету.

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується доповнити пункт 16 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) новим абзацом та установити, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього Кодексу, що Кабінет Міністрів України може визначати у 2016 році напрямки використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Пунктом 16 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу установлено, що на період дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» норми цього Кодексу, що поширюються на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, застосовуються в особливому порядку.

Зокрема, нормами статті 5 вказаного Закону задекларовано, що Україна зобов’язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Слід відмітити, що відповідно до пункту 11 частини першої статті 87 Кодексу до видатків, що здійснюються з державного бюджету, належать видатки на програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних інформаційних агентств.

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» державні телерадіоорганізації  - це телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і засновані органами державної влади. При цьому встановлено, що фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів державного бюджету здійснюється тільки через державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством.

В той же час, виходячи з вимог статті 19 зазначеного Закону джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, іншої передбаченої законодавством і статутними документами комерційної діяльності, кредити, інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних організацій. При цьому, забороняється будь-яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади. Допускається оплата за рахунок бюджетних коштів інформаційних послуг, наданих телерадіоорганізаціями органам влади та управління згідно із законодавством України.

Поряд з цим, відповідно до статей 16, 18, 25, 26 Господарського кодексу України державна підтримка суб’єктів господарювання може здійснюватися за умов недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, при цьому органам державної влади, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

Згідно із Державним реєстром телерадіоорганізацій України, ведення якого забезпечує Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та відомості якого є доступними на офіційному веб-сайті Національної ради, відповідну ліцензію на мовлення телевізійного каналу ATR Т надано Товариству з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ». Ліцензію надано для передачі телевізійних програм у м. Сімферополі (міськрада) та Сімферопольському районі, а формат програм визначено як «інформаційно-розважальний, фільмопоказ». Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  Телевізійна компанія «АТЛАНТ-СВ» є товариством з обмеженою відповідальністю та здійснює свою діяльність у місті Києві.

Проте, пояснювальна записка не містить інформації, яка б свідчила про надання Телевізійною компанією «АТЛАНТ-СВ» інформаційних послуг органам влади, і взагалі детальної інформації щодо діяльності телеканалу, зокрема, змістовного наповнення телевізійних програм та передбачуваної території розповсюдження програм.

За інформацією, викладеною у пояснювальні записці до законопроекту, реалізація проекту закону здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України» (код 2501120), головним розпорядником коштів якої є Міністерство соціальної політики України. Насамперед, виконання бюджетної програми 2501120 спрямовано на реалізацію Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».

Не зважаючи на відсутність законодавчих підстав, постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 303 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, що затверджений постановою Уряду від 09.06.2011 № 647, та доповнено нормою, згідно з якою кошти за відповідною бюджетною програмою можуть спрямовуватися на надання фінансової підтримки ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» для телеканалу з логотипом «ATR T» на оплату послуг супутникового зв’язку та частини заборгованості за такі послуги, що утворилися з лютого 2014 року, оренду та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень, оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.

При цьому, паспорт вказаної бюджетної програми на 2016 рік до цього часу у встановленому порядку не затверджено, хоча відповідно до вимог частини восьмої статті 20 Кодексу паспорт бюджетної програми має бути затверджено протягом 45 днів з дня набрання чинності закону про Державний бюджет України.

Довідково: в Державному бюджеті України на 2016 рік видатки за бюджетною програмою 2501120 передбачені у обсязі 60,3 млн. гривень.  Відповідно до звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-вересень 2016 року видатки за цією бюджетною програмою не проводились.

З огляду на мету підготовки проекту закону, особливості діяльності телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та враховуючи вимоги Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» пропонується конкретизувати виклад законодавчої пропозиції, а саме абзац другий пункту 1 проекту закону доповнити словами «і надають інформаційні послуги».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  у своєму експертному висновку висловлює до зазначеного законопроекту окремі зауваження та пропозиції, зокрема, звертає увагу на відсутність у супровідних до проекту закону документах належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та інформації щодо обсягу коштів, необхідних для врегулювання питань, пов’язаних із фінансовою підтримкою телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наявності вільних коштів за бюджетною програмою стосовно забезпечення розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5333 від 01.11.2016), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням наступної пропозиції: абзац другий пункту 1 законопроекту доповнити словами «і надають інформаційні послуги».

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29