Щодо розгляду законопроекту про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 9026)

Законопроектом шляхом внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі – Закон) пропонується змінити найменування бюджетної програми «Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей» (код 1601020), головним розпорядником коштів за якою є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, та викласти її в наступній редакції:

«Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавлених особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка».

З огляду на сутність положень законопроекту, пропонується без зміни обсягу бюджетних призначень за вказаною бюджетною програмою розширити напрями спрямування коштів, які належатиме реалізовувати за рахунок та в межах коштів, визначених у державному бюджеті на 2018 рік за цією бюджетною програмою.

Таким чином, пропонується додатково за вказаною бюджетною програмою здійснювати заходи, пов’язані із наданням соціальної реабілітації, правової допомоги, медичних та соціальних послуг особам, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, відшкодуванням витрат для їх відвідування, а також виплатою державних стипендій імені Левка Лук’яненка.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його метою є приведення найменування бюджетної програми 1601020 у відповідність до положень Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Указу Президента України від 25.07.2018 № 216/2018 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей», а також з метою належного забезпечення виплат особам, позбавленим особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях.

Необхідно зазначити, що вказаним Указом Президента України від 25.07.2018 № 216/2018 визначено низку доручень Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо невідкладного опрацювання питання можливості використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2018 рік, на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі на виплату державних стипендій імені Левка Лук'яненка, відшкодування витрат, пов'язаних із відвідуванням осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, надання таким особам та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг. При цьому, цим Указом Президента України Уряду постановлено заснувати державні стипендії імені Левка Лук’яненка для підтримки осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, та членів сімей зазначених осіб, а також передбачено доручення передбачати під час підготовки проектів закону про державний бюджет на відповідний рік видатки на виплату цих державних стипендій.

Слід зазначити, що заходи за бюджетною програмою 1601020 належить здійснювати відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 328 (із змінами згідно з постановою Уряду від 26.07.2018 № 593) Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, яким передбачено спрямування коштів на:

забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів вказаних осіб;

здійснення виплати одноразової грошової допомоги таким особам відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 38 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи».

За даними звітності Казначейства України про виконання державного бюджету за січень-серпень 2018 року видатки по загальному фонду за бюджетною програмою 1601020  фактично проведено у обсязі 7 млн. грн., що становить 7,2% річного плану (визначено у обсязі 96,7 млн. грн.) та 15,1% плану на звітний період.

Відповідно до фінансово-економічного обґрунтування, наведеного у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація даного проекту закону не потребує додаткових витрат державного бюджету.

В той же час, зважаючи на те, що нова редакція найменування бюджетної програми 1601020 передбачає розширення переліку заходів, на які мають спрямовуватися кошти, передбачені за цією бюджетною програмою у державному бюджеті на 2018 рік, та беручи до уваги надані Указом Президента України від 25.07.2018 № 216/2018 доручення Уряду, положення проекту закону за реєстр. № 9026 можуть потребувати виділення у поточному році додаткових коштів державного бюджету для забезпечення реалізації його положень. Про це також наголошено у експертному висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

З огляду на вказане, з урахуванням вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб’єкту права законодавчої ініціативи до проекту закону належить надати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), зокрема щодо можливості забезпечення за рахунок передбаченого у державному бюджеті на 2018 рік обсягу видатків за бюджетною програмою 1601020 всіх запропонованих проектом закону напрямів спрямування коштів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що погоджується з необхідністю належного фінансового вирішення передбачених проектом закону важливих соціальних заходів, а також зауважує на тому, що для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок Уряду, зважаючи на положення пункту 6 статті 116 Конституції України і статті 42 Бюджетного кодексу України, згідно з якими розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що його реалізація не вплине на дохідну та видаткову частини державного бюджету і буде здійснюватися в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на 2018 рік за бюджетною програмою 1601020, з позиції Міністерства законопроект може бути прийнятий.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 9026 від 30.08.2018), поданий народним депутатом України Геращенко І.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29