Законопроектом пропонується в абзаці третьому пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) щодо експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві (далі – експеримент) виключити друге і третє речення, а саме: «У разі отримання обласними бюджетами та бюджетом міста Києва в цілому по Україні за рахунок експерименту коштів в обсязі менше 1,5 млрд гривень протягом першого кварталу, 3 млрд гривень - першого півріччя, 4,5 млрд гривень - дев’яти місяців та 6 млрд гривень - за 2018 рік (на останній банківський день), здійснюється поквартальна компенсація з державного дорожнього фонду за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 цього Кодексу, з урахуванням сум компенсацій, наданих протягом попередніх кварталів поточного бюджетного періоду (наростаючим підсумком з початку року). Суми компенсації розподіляються пропорційно до суми перевиконання за звітний квартал на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, а у разі відсутності таких перевиконань сума компенсації переноситься на наступний квартал» (тобто пропонується скасувати поквартальну компенсацію місцевим бюджетам з державного дорожнього фонду).

Належить зазначити, що такі положення включено до пункту 33 розділу VI Кодексу Законом України від 07.12.2017 р. № 2233-VIII та діють з 1 січня 2018 року.

Загалом пунктом 33 розділу VI Кодексу визначено, що:

експеримент діє з 1 вересня 2015 року до 1 січня 2019 року;

перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською держадміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету;

для реалізації таких заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50% такого перевиконання зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів;

надається поквартальна компенсація місцевим бюджетам з державного дорожнього фонду у разі отримання ними в цілому по Україні за рахунок експерименту коштів в обсязі менше 1,5 млрд грн протягом І кварталу, 3 млрд грн – І півріччя, 4,5 млрд грн – 9 місяців та 6 млрд грн - за 2018 рік;

Кабінет Міністрів затверджує методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у територіальному розрізі з урахуванням відповідних надходжень за останній бюджетний період та інших факторів, що впливають на обсяги таких платежів.

На виконання цього пункту Кодексу для належної реалізації експерименту Постановою КМУ від 16.09.2015 р. № 726 (із змінами) «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» затверджено Порядок спрямування до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, та поквартальної компенсації з державного дорожнього фонду та Методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Довідково: за попередні три роки в рамках експерименту загалом перераховано місцевим бюджетам 15122,7 млн грн (у т.ч. за 2015-2016 рр. - 2814,3 млн грн, за 2017 р. – 12308,4 млн грн), використано коштів у сумі 11087,3 млн грн (або 73,3%), залишок коштів в окремих місцевих бюджетах станом на 01.01.2018 р. становив загалом 4035,4 млн грн.

За звітними даними Казначейства станом на 1 вересня п.р. перераховано до спеціального фонду місцевих бюджетів в рамках експерименту за підсумками січня-липня 2018 р. загалом 1873,69 млн грн, у т.ч.:

1422,8 млн грн – внаслідок перевиконання загального обсягу індикативних показників митних платежів за січень п.р. (у лютому і березні п.р. не відбулося перевиконання загального обсягу індикативних показників);

77,2 млн грн – поквартальна компенсація з державного дорожнього фонду за підсумками І кварталу (у т.ч. обласним бюджетам 11 таких областей: Волинської – 3,22 млн грн; Дніпропетровської – 0,16 млн грн; Донецької – 4,56 млн грн; Закарпатської – 5,88 млн грн; Запорізької – 10,05 млн грн; Київської – 23,13 млн грн; Одеської – 15,47 млн грн; Полтавської – 6,89 млн грн; Тернопільської – 0,19 млн грн; Херсонської – 2,73 млн грн; Черкаської – 4,91 млн грн);

362,76 млн грн - внаслідок перевиконання загального обсягу індикативних показників митних платежів за травень п.р. (у квітні і червні п.р. не відбулося перевиконання загального обсягу індикативних показників);

10,93 млн грн – внаслідок перевиконання загального обсягу індикативних показників митних платежів за липень п.р. (у серпні п.р. також відбулося перевиконання загального обсягу індикативних показників і відповідні кошти (орієнтовно 196,34 млн грн) будуть перераховані місцевим бюджетам у вересні п.р.).

Крім того, за підсумками ІІ кварталу п.р. окремим місцевим бюджетам має бути надано поквартальну компенсацію з державного дорожнього фонду загалом у сумі 1137,24 млн грн (у т.ч. розрахунково обласним бюджетам 9 таких областей: Волинської – 118,95 млн грн; Донецької – 22,69 млн грн; Житомирської – 111,83 млн грн; Закарпатської – 101,43 млн грн; Запорізької – 286,56 млн грн; Одеської – 383,79 млн грн; Полтавської – 65,99 млн грн; Тернопільської – 23,09 млн грн; Хмельницької – 22,91 млн грн). Однак станом на 01.09.2018 р. такі кошти не перераховано відповідним місцевим бюджетам. З цього приводу Казначейство повідомило, що відповідно до окремого доручення В.о. Міністра фінансів Казначейством тимчасово призупинено з 12.07.2018 р. щоденне перерахування компенсації до відповідних місцевих бюджетів.

При цьому потрібно зазначити, що за даними Казначейства надходження митних платежів до загального фонду державного бюджету за січень-серпень п.р. загалом становили 209369,3 млн грн, що менше загального обсягу відповідних індикативних показників на цей період в цілому по Україні на 4181 млн грн.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що у разі спрямування за результатами І півріччя п.р. компенсації місцевим бюджетам у сумі 1137,24 млн грн за рахунок надходжень до державного дорожнього фонду виникає загроза зупинення робіт на дорогах загального користування державного значення по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду, перелік яких затверджено розпорядженням КМУ від 17.01.2018 р. № 78-р. Крім того, це унеможливить прийняття та взяття бюджетних зобов’язань за вже виконаними роботами, реєстрацію кредиторської заборгованості в органах Казначейства, що у свою чергу призведе до виникнення численних судових позовів до замовників робіт в областях. Тому, на думку авторів законопроекту, для попередження загострення ситуації та виникнення негативних наслідків необхідно скасування поквартальної компенсації за рахунок 60% коштів державного дорожнього фонду та здійснення відповідних видатків виключно у межах фактичних надходжень коштів експерименту.

Однак до законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), що не відповідає вимогам частини першої статті 27 Кодексу та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Слід відмітити, що за даними Казначейства за січень-серпень п.р. надходження державного дорожнього фонду за рахунок доходів, визначених пунктами 1-3, 6 та 6-2 частини третьої статті 29 Кодексу (60% яких є потенційним джерелом для здійснення поквартальної компенсації місцевим бюджетам в рамках експерименту), становили загалом 22302,5 млн грн, що більше плану на цей період згідно з первинним розписом доходів спеціального фонду державного бюджету на 1759,5 млн грн, або на 8,6%. Оскільки за підсумками І півріччя п.р. загальний обсяг компенсації в рамках експерименту, який підлягає перерахуванню до відповідних місцевих бюджетів, розрахунково становить 1214,4 млн грн, а перевиконання потенційного джерела для здійснення компенсації – лише 1055,7 млн грн (60% від загального обсягу перевиконання відповідних надходжень державного дорожнього фонду), станом на 1 вересня п.р. матиме місце недофінансування на 158,7 млн грн видатків спеціального фонду Укравтодору порівняно з відповідними бюджетними асигнуваннями на 8 місяців п.р. Зокрема, йдеться про видатки Укравтодору у Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за рахунок джерел державного дорожнього фонду (які є потенційним джерелом для здійснення компенсації) за такими бюджетними програмами:

«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) /10726,2 млн грн/;

«Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг  загального користування» (код 3111030) /6041 млн грн/;

«Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки – Решетилівка» (код 3111140) /1200 млн грн/;

«Покращення стану автомобільної дороги Харків – Охтирка» (код 3111150) /1200 млн грн/;

«Покращення стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці» (код 3111160) /600 млн грн/.

Варто також звернути увагу, що керуючись статтею 58 Конституції України (згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі), у разі підтримки законопроекту залежно від часу прийняття і набрання чинності відповідним законом поквартальну компенсацію з державного дорожнього фонду фактично можливо скасувати лише частково: за ІІІ і ІV квартали п.р. (у сумі від 0 до 3 млрд грн залежно від стану виконання індикативних показників митних платежів) – якщо відповідний закон набере чинності у вересні 2018 р.; за ІV квартал п.р. (у сумі від 0 до 1,5 млрд грн відповідно) – якщо відповідний закон набере чинності у жовтні-грудні 2018 р.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зазначає, що для прийняття виваженого рішення щодо законопроекту доцільно отримати відповідний експертний висновок Уряду. При цьому ГНЕУ вважає достатньо обґрунтованими окреслені ризики, пов’язані з реалізацією передбаченого Кодексом компенсаційного механізму, одночасно вказуючи на відсутність у супровідних до проекту документах ризиків, що ймовірно виникнуть при скасуванні відповідного компенсаційного механізму для суб’єктів експерименту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку відмічає, що не має зауважень до законопроекту, та зазначає, що прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету, а оцінити вплив законопроекту на показники бюджету неможливо через відсутність необхідних для розрахунку даних.

Міністерство інфраструктури України та Державне агентство автомобільних доріг України у своїх висновках повідомляють, що підтримують прийняття законопроекту (наводячи аргументацію, аналогічну викладеній у пояснювальній записці до законопроекту), та звертають увагу, що кошти, які надійшли до місцевих бюджетів в рамках експерименту за рахунок 50% перевиконання щомісячних показників надходжень митних платежів, не використовуються повною мірою та обліковуються як залишки на відповідних бюджетних рахунках.

На час розгляду у Комітеті з питань бюджету експертні висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) до законопроекту не надійшли.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу» (реєстр. № 8599 від 13.07.2018 р.), внесений народними депутатами України Матвієнком А.С., Довбенком М.В., Шкварилюком В.В. та іншими, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручивши Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29