Реалізація положень законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, має на меті оптимізацію структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видатків та надання кредитів для забезпечення ефективного виконання Державного бюджету України на 2018 рік щодо реалізації держаних інвестиційних проектів.

Відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України відбір державних інвестиційних проектів  здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів та Порядок відбору державних інвестиційних проектів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р №571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».

Відповідно до положень зазначеного законодавства за результатами моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів 10 липня 2018 року та 4 жовтня 2018 року визначено здійснити перерозподіл державних капітальних вкладень в межах їх загального обсягу між  окремими державними інвестиційними проектами.

З урахуванням вказаних рішень Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів законопроект за реєстр. № 9197 містить пропозиції щодо внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік», а саме пропонується за загальним фондом державного бюджету встановити бюджетні призначення (видатки розвитку) на реалізацію державних інвестиційних проектів за новими бюджетними програмами:

для Міністерства охорони здоров’я України:

«Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку» (код 2301830) в обсязі 22 304,4 тис. грн;

«Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку» (код 2301840)  в обсязі 15 199, 0 тис. грн;

для Національної академії медичних наук України:

«Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)» ( код 6561830) в обсязі 74 000 тис. гривень.

Запропоновані видатки пропонується покрити за рахунок зменшення бюджетних призначень (видатків розвитку) загального фонду державного бюджету на реалізацію державного інвестиційного проекту за бюджетною програмою «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» (код 2301850) на 111 503,4 тис. гривень.

Отже, законодавча пропозиція не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується здійснити в межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету перерозподіл видатків за окремими бюджетними програмами, в межах яких виконуються  державні інвестиційні проекти.

Таким чином, положення законопроекту підготовлено збалансовано щодо показників державного бюджету.

Законодавча пропозиція відповідає вимогам пункту 7 частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого підставою для внесення змін до закону про Державний бюджет України є досягнення оптимізації структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видатків та надання кредитів, затвердженого законом про Державний бюджет України, для забезпечення ефективного його виконання.

Водночас, слід зазначити, що законопроект підготовлено з недотриманням правил підготовки законопроектів щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України, він містить помилки і неточності, а саме у додатку до законопроекту окремі показники за загальним фондом визначено невірно і їх належить виправити наступним чином:

у рядках за кодами 2300000 та 2301830 у колонці «видатки розвитку» цифри «1 339 301,3» та «22 304,3» замінити відповідно цифрами «1 339 301,4» та  «22 304,4»;

у рядку за кодом 2301000: у колонці «Всього» цифри «13 952 718,7» замінити цифрами «13 865 696,9», у колонці «видатки розвитку» цифри «1 410 423,2» замінити цифрами «1  323 401,4», у колонці «Разом» цифри  «18 181 602,6» замінити цифрами «18 094 580,8», що відповідатиме законодавчій пропозиції /зменшення відповідних видатків на 74 000 тис.грн./.

Окрім того, законопроект потребуватиме редакційних уточнень в частині черговості викладу рядків у додатку до законопроекту відповідно до кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України визнаючи необхідність належного фінансового забезпечення вказаних бюджетних програм, водночас звертає увагу на те, що додані до проекту супровідні документи не містять належних обґрунтувань щодо реальної можливості й доцільності здійснення додаткових видатків за рахунок зменшення планових видатків на фінансування не менш важливої бюджетної програми «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» (код 2301850), а також обґрунтувань щодо потреби додаткового фінансування за новими програмами саме на визначеному проектом рівні.

Відповідно до експертного висновку Міністерства фінансів України прийняття зазначеного законопроекту підтримується.

За наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатка  № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо реалізації державних інвестиційних проектів, поданого Кабінетом Міністрів України (реєстр. №9197 від  16.10.2018 р.), Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, викладених у листі-висновку Комітету до цього законопроекту.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29