Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 7 листопада 2018 року (протокол № 156) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за реєстр.№ 9151 від 02.10.2018 р., поданий народними депутатами України Горбуновим О.В., Дубневичем Б.В., Молотком І.Ф., Рудиком С.Я., Мепарішвілі Х.Н., Шкварилюком В.В.

Законопроект, як зазначається у пояснювальній записці до нього, підготовлено з метою забезпечення вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку окремих територій, забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету та завершення робіт і заходів, запланованих на поточний бюджетний період.

Законопроектом пропонується доповнити розділ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі – Закон) новим пунктом 26, згідно з яким встановити, що на кінець 2018 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення;

залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення.

Слід зазначити, що у частині дванадцятій статті 23 Бюджетного кодексу визначено, що усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У статті 57 Бюджетного кодексу серед іншого встановлено, що:

не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду Казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету;

на кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.

З приводу положень законопроекту належить відмітити таке:

1. Законом у складі загальнодержавних видатків та кредитування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджено видатки загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» у сумі 1,9 млрд грн без розподілу між місцевими бюджетами у додатку №7 до Закону.

Порядок та умови надання такої субвенції визначено  постановою Уряду від 16.03.2016 №200 (із змінами) «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», згідно з якими субвенція надається для формування інфраструктури, що належить до комунальної власності, а перелік відповідних проектів після погодження спеціально утвореною при Мінрегіоні України комісією, затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

Розподіл у 2018 році такої субвенції проведено Кабінетом Міністрів України (згідно з розпорядженням від 04.04.2018 № 201-р) між місцевими бюджетами 665 об’єднаних територіальних громад, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, на суму 1,9 млрд грн та з урахуванням вимог частини третьої статті 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з якою загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

За оперативною інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Казначейства України, за січень-жовтень 2018 року місцевим бюджетам перераховано 1 477 млн грн субвенції, що становить 77,7% плану на рік. За даними звіту Казначейства про виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 2018 року касові видатки місцевих бюджетів за субвенцією становили 592,9 млн грн, що становить 31,2% плану на рік.

2. Слід відмітити, що відповідно до вимог пункту 24 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на кінець 2017 року на рахунках місцевих бюджетів було збережено залишки коштів за субвенцією на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у обсязі 1 786,4 млн грн. (за загальним та спеціальним фондами разом) для здійснення у 2018 році відповідних витрат з урахуванням їх цільового призначення.

Законом у складі загальнодержавних видатків та кредитування Міністерства фінансів України затверджено видатки загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 5 млрд грн без розподілу між місцевими бюджетами у додатку №7 до Закону.

Порядок та умови надання зазначеної субвенції визначено постановою Уряду від 06.02.2012 №106 (із змінами) «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», згідно з якою субвенція серед іншого спрямовується на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури комунальної власності та однією з основних умов її надання є спрямування субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної власності, а переліки об’єктів та заходів за рішенням Уряду затверджуються Кабінетом Міністрів України або місцевими держадміністраціями, виконавчими органами органів місцевого самоврядування.

Розподіл між місцевими бюджетами (у тому числі за об’єктами та заходами) у 2018 році субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено Кабінетом Міністрів України згідно з розпорядженням від 13.06.2018 р. № 423-р (із змінами, внесеними розпорядженнями Уряду від 11.07.2018 №478-р та від 19.09.2018 р. № 757-р) на суму 2 114 млн  гривень.

За оперативною інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Казначейства України, станом на 02.11.2018 року місцевим бюджетам перераховано 1 786 млн грн субвенції, що становить 84,5% розподіленого обсягу та 35,7% плану на рік.

За даними звіту Казначейства про виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 2018 року касові видатки місцевих бюджетів за субвенцією становили 1 455,6 млн грн, з яких 341,6 млн грн спрямовано на відповідні видатки місцевих бюджетів за рахунок надходжень субвенції у 2018 році (16,2% плану на рік) та 1 114,1 млн грн – за рахунок залишків коштів за 2017 рік (62,4% обсягу).

Рахункова палата у своєму рішенні від 28.08.2018 №22-2 про розгляд Звіту за результатами аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій звертає увагу, зокрема, на таке:

У 2017 році не забезпечено належного управління коштами субвенції, а отже не досягнуто повною мірою головної мети видатків розвитку державного бюджету – забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку відповідних регіонів, їх соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, підвищення якості надання послуг населенню. Проведення робіт на відповідних об’єктах та виконання заходів було спрямовано переважно на реконструкцію та ремонт уже існуючої інфраструктури, окремі об’єкти у порушення законодавства не мали затвердженої документації. Затвердження на центральному і місцевому рівні для виконання у 2017 році загалом близько 14 тис. об’єктів та заходів свідчить про розпорошення коштів на вирішення поточних питань певних адміністративно-територіальних одиниць;

розподіл субвенції у 2017 році між місцевими бюджетами та об’єктами і заходами здійснювався недостатньо обґрунтовано, без належного врахування рейтингових показників соціально-економічного розвитку відповідних областей, чисельності населення, пропозицій місцевих органів влади, а також в окремих випадках з порушенням законодавства, що не сприяло ефективності управління субвенцією, повноті і своєчасності освоєння коштів, виконанню в установлені строки запланованих робіт.

через неналежне та безсистемне управління субвенцією у 2017 році не освоєно 1 797,3 млн грн. (майже 30% асигнувань), з яких станом на 01.07.2018 залишалось невикористаними за призначенням 987,2 млн грн. (55% залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2018 р). Низький рівень освоєння коштів, як засвідчили результати аудиту, спричинений, зокрема, відсутністю затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації та необхідністю її коригування;

у окремих областях не забезпечено завершення робіт і заходів на значній частині об’єктів, що були визначені пусковими у 2017 році (із 348 таких об’єктів фактично роботи завершені на 234 об’єктах (67%), з них лише 192 об’єкти введені в експлуатацію, що становить 55% загальної кількості об’єктів, на яких мали бути завершені роботи).

За результатами розгляду зазначеного Звіту Рахункова палата рекомендувала, зокрема, обмежити використання залишків субвенції (у разі затвердження відповідної норми законом про державний бюджет на 2018 рік) з метою стимулювання їх використання граничним строком до 1 липня року, наступного за звітним (після цієї дати невикористані залишки коштів мають повертатися до державного бюджету).

Міністерство фінансів України не заперечує щодо розгляду законопроекту з урахуванням вищезазначеної рекомендації Рахункової палати.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ), поділяючи позицію авторів законопроекту щодо необхідності вирішення найнагальніших соціально-економічних завдань окремих територій і не заперечуючи у цілому проти ухвалення відповідних пропозицій, водночас звертає увагу на те, що за змістом відповідних положень пункту 6 статті 116 Конституції України  та статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, і тому, було б логічним отримати експертний висновок Уряду, зокрема, щодо фактичної можливості та фінансових наслідків реалізації пропозицій проекту.

Поряд з тим ГНЕУ у своєму висновку до законопроекту (від 07.11.2018 р. №16/3-686/9151(233383), що додається на 2 аркушах) зауважує, що визначений проектом підхід до встановлення порядку закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду не узгоджується з загальними правилами, визначеними у частині дванадцятій статті 23, статті 57 Бюджетного кодексу України, і поширення такої практики надалі може призвести до порушення засад бюджетного процесу та вчасного й ефективного планування певних заходів на регіональному рівні.

На час розгляду законопроекту у Комітеті з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 9151 від 02.10.2018 р.), поданий народними депутатами України Горбуновим О.В., Дубневичем Б.В., Молотком І.Ф., Рудиком С.Я., Мепарішвілі Х.Н., Шкварилюком В.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29