Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 7 листопада 2018 року розглянув проект Закону України про внесення змін до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 8414 від 25.05.2018), поданий народними депутатами України Довбенком М.В., Матвієнком А.С., Дубневичем Б.В. та іншими.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою законопроекту є забезпечення вчинення дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", та приведення у відповідність нормативно-правових актів.

Для реалізації зазначеного законопроектом шляхом внесення змін до  додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі - Закон) пропонується:

- найменування бюджетної програми 1201530 "Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" викласти в новій редакції: "Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" /вилучено слово «публічного»/;

- перерозподілити видатки загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами, закріпленими за Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, шляхом збільшення за бюджетною програмою 1201010 "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" видатків споживання на 112,2 тис. грн. за рахунок зменшення таких видатків за бюджетною програмою 1201510 "Функціонування торгових представництв за кордоном".

З огляду на сутність законодавчої пропозиції, реалізація законопроекту не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів та не впливає на загальні показники видатків державного бюджету, оскільки здійснюється перерозподіл видатків між бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекономрозвитку за загальним фондом у державному бюджеті на 2018 рік.

У експертному висновку Міністерства фінансів України також зауважено, що реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових видатків  Державного бюджету України.

Щодо положень законопроекту слід зазначити наступне:

- Законом України від 16.11.2017 № 2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» шляхом внесення змін до статті 2 Закону України від 20.12.2016 № 1792 «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» передбачено створення Кабінетом Міністрів України Експортно-кредитного агентства (далі - ЕКА) у формі акціонерного товариства /за попередньою редакцією було передбачено створення такого товариства як публічного акціонерного товариства/.

Метою створення товариства є стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, здійснення на добровільних засадах страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Засновником та акціонером Експортно-кредитного агентства, якому належить не менше 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція, вищевказаним Законом визначено державу в особі Кабінету Міністрів України. Початковий статутний капітал ЕКА визначено у сумі не менш як 200 мільйонів гривень, який формується за рахунок коштів державного бюджету /кошти у такому обсязі визначено у державному бюджеті на 2018 рік за бюджетною програмою 1201530, згідно із звітом Казначейства про виконання державного бюджету за січень-серпень поточного року фактично видатки за цією бюджетною програмою не проводились/.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 65 «Питання утворення Експортно-кредитного агентства» встановлено утворити приватне акціонерне товариство та затверджено його статут.

Відтак, кошти передбачені за бюджетною програмою 1201530 "Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" будуть спрямовані на формування статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".

З приводу зазначеного доцільно звернути увагу, що статтею 86 Господарського кодексу України заборонено використовувати для формування статутного капіталу товариства бюджетні кошти. Бюджетний кодекс України також не містить положень щодо державної підтримки приватних акціонерних товариств.

З огляду на зазначені положення законодавства Мінекономрозвитку надано пояснення щодо організаційно-правової форми Експортно-кредитного агентства (далі - ЕКА), прав власності держави в ЕКА, з  питань збільшення статутного капіталу ЕКА, залучення приватних інвесторів та купівлі/продажу цінних паперів (акцій) ЕКА на фондовій біржі.

Зокрема, відповідно до частини третьої статті 2 Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» стосовно корпоративних прав держави у розмірі 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності.

За поясненнями Мінекономрозвитку, засновнику товариства в особі Кабінету Міністрів України належить 200000 (двісті тисяч) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 200000000 гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

Водночас зазначається, що ЕКА має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством за рішенням загальних зборів акціонерів;

- постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 65 Мінекономрозвитку доручено забезпечити вчинення дій, пов’язаних із здійсненням приватного розміщення першого випуску акцій. За інформацією наведеною у пояснювальній записці до законопроекту Міністерству необхідно здійснити видатки, пов’язані з утворенням товариства, зокрема щодо:

- сплати державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів - 88 100 гривень;

- депонування тимчасового глобального сертифікату – 600 грн.;

- обслуговування випуску акцій – 13 500 грн.;

- відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу -10 000 гривень.

У зв’язку з чим, запропоновано збільшити видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 1201010 за рахунок зменшення таких видатків за бюджетною програмою 1201510, за якою утворилась економія коштів через відсутність фактичних видатків щодо функціонування торгових представництв за кордоном /згідно із звітом Казначейства про виконання державного бюджету за січень-серпень поточного року видатки за бюджетною програмою 1201510 не проводились, бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету затверджено у обсязі 28069,3 тис. гривень/.

Слід зазначити, що запропонований у законопроекті перерозподіл видатків державного бюджету належить врегулювати шляхом внесення змін до закону про державний бюджет з огляду на положення частини одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України, якою забороняється збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Поряд з цим, законопроект підготовлено з недотриманням правил підготовки законопроектів щодо внесення змін до закону про державний бюджет та бюджетної методології, встановленої бюджетним законодавством.

Загалом Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до даного законопроекту зауважило, що до внесеного законопроекту потрібно отримати відповідний експертний висновок Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо можливості забезпечення передбачених проектом видатків бюджету за рахунок економії бюджетних коштів.

Міністерство фінансів України у своєму висновку до даного законопроекту зазначило про його підтримку.

Комітет з питань європейської інтеграції  (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) у своєму висновку зазначив, що законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним законодавством країн-членів ЄС, а отже не потребує експертного висновку Комітету з питань європейської інтеграції.

За підсумками розгляду проекту Закону України про внесення змін до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 8414 від 25.05.2018), поданого народними депутатами України Довбенком М.В., Матвієнком А.С., Дубневичем Б.В. та іншими, Комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету, пов’язаних з редакційними та техніко-юридичних правками та належним оформленням законопроекту.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29