Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
22 березня 16:43
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" посилання...
22 березня 16:42
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ посилання...
29 березня 14:48
З початку 2023 року на пряму фінансову підтримку бізнесу з державного бюджету спрямовано майже 1,5 млрд грн, - Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа докладніше
21 березня 16:51
Верховна Рада збільшила видатки на національну безпеку та оборону на 518 млрд грн, – Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа докладніше
21 березня 10:03
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
16 березня 18:10
Роксолана Підласа: Рекордне збільшення оборонного бюджету на 518 млрд грн продиктоване зростанням кількості військових і необхідністю їх повноцінного забезпечення до кінця року докладніше
13 березня 19:34
Верховна Рада збільшить видатки на національну безпеку та оборону на 518 млрд грн, - Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа докладніше
03 березня 11:11
Україна зараз витрачає на закупівлю і модернізацію військової техніки в 2 рази більше, ніж в 2022, - голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа докладніше
02 березня 15:10
Верховна Рада планує збільшити видатки на оборону, – голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа докладніше
24 лютого 17:08
Роксолана Підласа: У змінах до Держбюджету-2023 передбачено страхування суден, які беруть участь у "зерновому коридорі", що сприятиме експорту агропродукції докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

03 листопада 2022, 09:27

Щодо оформлення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (проект якого за реєстр. № 8027), прийнятого Верховною Радою України 19 жовтня 2022 року

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 2 листопада 2022 року розглянув питання щодо оформлення Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (проект якого за реєстр. № 8027), прийнятого Верховною Радою України 19 жовтня 2022 року, відмітивши таке.

Верховною Радою України 19 жовтня 2022 року розглянуто у другому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (реєстр. № 8027) /далі – законопроект № 8027/, підготовку до другого читання якого здійснив Комітет. За результатами такого розгляду законопроект № 8027 було прийнято у другому читанні і в цілому як закон з урахуванням окремого голосування Верховною Радою України деяких пропозицій у порівняльній таблиці до законопроекту № 8027, а саме: врахування у повному обсязі пропозицій № 92 і № 93 (які Комітетом пропонувалося врахувати частково) та пропозицій № 125 і № 128 (які Комітетом пропонувалося відхилити), а також відхилення пропозиції № 130 (яку Комітетом пропонувалося врахувати частково), пропозицій № 191 і № 193 (які Комітетом пропонувалося врахувати).

Проте внаслідок врахування чи відхилення деяких із вищевказаних пропозицій під час розгляду Верховною Радою України законопроекту № 8027 у другому читанні в інший спосіб, ніж було запропоновано Комітетом, виникли неузгодженості та неточності щодо викладу окремих положень частини четвертої нової статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" /далі – Закон/ (в якій передбачено напрями спрямування коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії) в тексті прийнятого 19.10.2022 Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік" /далі – Закон, прийнятий 19.10.2022/, зокрема йдеться про таке:

1. Згідно з пропозицією № 92 (яку Верховною Радою України враховано у повному обсязі) абзац сьомий пункту 4 розділу І Закону, прийнятого 19.10.2022 /щодо пункту 2 частини четвертої нової статті 42 Закону/, слід викласти в такій редакції: "2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення;".

Однак Комітетом таке положення викладено в дещо іншій редакції (сформованій на підставі узагальнення врахованих та частково врахованих декількох пропозицій до цього положення щодо розширення чи конкретизації відповідного напряму), а саме: "2) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;".

Відтак, з метою усунення зазначеної неузгодженості абзац сьомий пункту 4 розділу І Закону, прийнятого 19.10.2022, належить викласти в уточненій редакції, яка буде включати зміст вищенаведених обох редакцій відповідного положення.

2. Згідно з пропозицією № 130 (яку Верховною Радою України відхилено) передбачалося частину четверту нової статті 42 Закону доповнити новим пунктом щодо закупівлі медичного обладнання та устаткування для закладів охорони здоров’я, при цьому Комітетом цю пропозицію пропонувалося врахувати частково /в частині включення подібного положення в уточненій редакції згідно з пропозицією № 131/. Слід звернути увагу, що при голосуванні за пропозицію № 130 під час розгляду Верховною Радою України законопроекту № 8027 у другому читанні йшлося саме про виключення відповідного положення.

Разом з тим, пропозиція № 131 (яку Комітетом запропоновано врахувати) окремо не ставилася на голосування під час розгляду Верховною Радою України законопроекту № 8027 у другому читанні, відтак вона врахована в остаточній редакції Закону, прийнятого 19.10.2022, тобто абзац дванадцятий пункту 4 розділу І /щодо пункту 7 частини четвертої нової статті 42 Закону/ викладено в такій редакції: "7) закупівлю медичного обладнання та устаткування для закладів охорони здоров’я, які постраждали від воєнних дій та/або були на тимчасово окупованій території, за умови наявності придатного для використання приміщення, де можливо розмістити таке медичне обладнання та устаткування;".

Тому для усунення зазначеної неузгодженості необхідно в остаточній редакції Закону, прийнятого 19.10.2022, абзац дванадцятий пункту 4 розділу І /щодо пункту 7 частини четвертої нової статті 42 Закону/ виключити з відповідним уточненням нумерації наступних пунктів частини четвертої нової статті 42 Закону.

3. Згідно з пропозиціями № 125 і № 128 (які Верховною Радою України враховано) в Законі, прийнятому 19.10.2022, частину четверту нової статті 42 Закону доповнено новими пунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) компенсації за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), інвалідністю чи загибеллю (смертю) особи у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Виплати, визначені пунктом шостим частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку та відповідно до методики розрахунку, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

7) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) житла для потреб сімейних форм виховання та малих групових будинків для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також закупівлю соціальних послуг.

Виплати, визначені пунктом шостим-сьомим частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку та відповідно до методики розрахунку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.".

Втім такі положення потребують техніко-юридичного уточнення для усунення неузгодженостей між ними та іншими положеннями частини четвертої нової статті 42 Закону, а саме: у новому пункті 7 необхідно виключити абзац другий (оскільки йдеться про будівництво житла, що безпосередньо не передбачає здійснення виплат); в абзаці першому нового пункту 7 слова "позбавлених батьківського піклування" потрібно замінити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування" (для правильного викладу відповідної категорії дітей); в абзаці першому нового пункту 6 слова "військовою агресією" потрібно замінити словами "збройною агресію" (для узгодження з іншими положеннями нової статті 42 Закону в частині застосування єдиного формулювання такого поняття); слід уточнити нумерацію таких нових пунктів і посилань на них у тексті (у зв’язку з наявністю в Законі, прийнятому 19.10.2022, пунктів 6 і 7 частини нової статті 42 Закону іншого змісту).

Отже, з метою усунення зазначених неточностей доцільно уточнити такі положення в остаточній редакції Закону, прийнятого 19.10.2022. При цьому народним депутатом України Третьяковою Г.М. (як автором пропозицій № 125 і № 128) погоджено пропозиції щодо уточнення редакції таких положень.

Відповідно до частини третьої статті 128 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ після прийняття закону в цілому внесення до його тексту будь-яких змін (за винятком виправлення граматичних чи технічних помилок) допускається лише за пропозицією Голови Верховної Ради України в порядку, визначеному статтею 131 Регламенту.

Статтею 131 Регламенту визначено порядок усунення неузгодженостей та неточненостей у прийнятому законі.

Зважаючи на вищевикладене, за підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив таке рішення: направити звернення до Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. щодо застосування ним норм статті 131 Регламенту Верховної Ради України для внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо уточнення окремих положень в тексті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (прийнятого 19 жовтня 2022 року і підготовленого для підпису Головою Верховної Ради України), а саме:

1) абзац сьомий пункту 4 розділу І /щодо пункту 2 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"/ викласти в такій редакції: "2) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення, газопостачання, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;";

2) абзац дванадцятий пункту 4 розділу І /щодо пункту 7 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"/ виключити. У зв’язку з цим в абзаці тринадцятому пункту 4 розділу І /щодо пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"/ цифру "8" замінити цифрою "7";

3) абзаци чотирнадцятий – сімнадцятий пункту 4 розділу І /щодо доповнення частини четвертої статті 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" новими пунктами 6 і 7/ замінити трьома абзацами (з відповідним уточненням нумерації зазначених пунктів) такого змісту:

"8) компенсації за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), інвалідністю чи загибеллю (смертю) особи у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.

Виплати, визначені цим пунктом, здійснюються у порядку та відповідно до методики розрахунку, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

9) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) житла для потреб сімейних форм виховання та малих групових будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також закупівлю соціальних послуг.".