Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 5 жовтня 2023 року (протокол № 170) розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037).

І. Проект Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037 від 12.09.2023 р.), поданий Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект № 10037/, 20 вересня 2023 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект № 10037 з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні (згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.09.2023 № 3383-IX).

Законопроектом передбачається доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ новими пунктами 22-8, 59 та 60, установивши, що:

у період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів), які утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються за рішеннями відповідних місцевих рад (військових адміністрацій) на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, заходи та роботи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення, будівництво фортифікаційних споруд, платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи міської територіальної громади (з можливістю передачі таких коштів іншому місцевому бюджету);

– у 2024 році як виняток з положень статті 24-2, пункту 1 частини другої статті 24-5, пунктів 1 – 3, 6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9 частини третьої статті 29, пунктів 2-1 і 2-4 частини четвертої статті 30 та частини першої статті 103-1 Кодексу надходження, визначені пунктами 1 – 3, 6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9 частини третьої статті 29 Кодексу, зараховуються в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України;

– з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України та згідно із нормами Кодексу належить до доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України, та спрямовується у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

За поясненнями Уряду з прийняттям відповідного закону на підтримку обороноздатності держави і розвитку оборонно-промислового комплексу України передбачається спрямувати такі обсяги коштів:

прогнозний обсяг доходів загального фонду державного бюджету у 2024 році від доходів, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, становитиме близько 95,2 млрд гривень;

прогнозний обсяг надходження до спеціального фонду державного бюджету податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, становитиме з 01.10.2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд грн та у 2024 році – 93,7 млрд гривень.

ІІ. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 4 жовтня 2023 року/ до Комітету надійшли пропозиції до законопроекту № 10037, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 909 пропозицій. За підсумками опрацювання таких пропозицій в межах відведеного стислого часу у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України та Рахункової палати пропонується відхилити 874 поданих до законопроекту № 10037 пропозицій, зважаючи, зокрема, на таке:

переважну більшість пропозицій подано без належного правового чи фінансово-економічного обґрунтування, що ускладнило проведення їх експертної оцінки та поставило під сумнів доцільність таких змін;

деякі пропозиції безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту № 10037, а відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу;

окремі пропозиції не містять юридичного змісту та не відповідають правилам нормопроектувальної техніки щодо законодавства.

Водночас, в остаточній редакції законопроекту № 10037 Комітетом пропонується врахувати низку пропозицій, зокрема:

1) зобов’язати Кабінет Міністрів України передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік:

положення щодо зарахування у 2024 році податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного 1-1 частини другої статті 29 Кодексу та податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад у розмірі 64 відсотки, визначивши при цьому, що не менше 4 відсотків такого податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення;

положення про зупинення на 2024 рік дії статей 98 і 99 Кодексу щодо передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету;

розподіл частини додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, для компенсації зменшення ресурсів загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році по відношенню до 2021 року у зв’язку із зарахуванням у 2024 році податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, до спеціального фонду державного бюджету;

2) посилити контроль за використанням коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, передбачивши погодження Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України напрями спрямування таких коштів з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки;

4) доповнити перелік напрямів використання у період дії воєнного стану вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів), які утворилися на кінець бюджетного періоду, таким: створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України;

5) поширити вимогу щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, до спеціального фонду державного бюджету на період до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;

6) надати право селищним та сільським територіальними громадами на здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, що наразі згідно з чинним законодавством дозволено лише міським територіальним громадам та обласним радам.

Загалом пропонується врахувати 35 пропозиції і відхилити 874 пропозиції та рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 10037 прийняти у другому читанні і в цілому як закон в запропонованій остаточній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту № 10037, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037) прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56