Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

Повідомлення

Перейти до розділу
16 грудня 13:53
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" посилання...
27 серпня 15:12
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки /схвалена Кабінетом Міністрів України та подана з відповідними матеріалами/ та Постанова ВРУ «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки» докладніше
29 березня 15:09
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" посилання...
25 травня 09:10
У Комітеті з питань бюджету вітають перші успіхи українського правосуддя з притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів докладніше
19 травня 16:55
Програма релокації бізнесу - дієвий інструмент створення надійного економічного тилу, - в цьому переконаний Голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов докладніше
17 травня 16:46
У Комітеті з питань бюджету зазначають про важливість об’єднання зусиль щодо визначення втрат Україні внаслідок збройної агресії країни-окупанта докладніше
13 травня 15:29
У Комітеті з питань бюджету закликають долучатися до відновлення української культурної спадщини докладніше
12 травня 17:11
Комітет з питань бюджету розглянув звіт Рахункової палати за 2021 рік докладніше
12 травня 17:07
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини докладніше
08 травня 15:40
Шлях до миру у Європі і світі сьогодні веде через Україну, - заявляють члени Комітету з питань бюджету у День пам’яті та примирення докладніше
07 травня 10:11
У Комітеті з питань бюджету вважають, що інвестування у військові облігації - дієвий інструмент підтримки України та збереження накопичень докладніше

Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним

16 грудня 2021, 15:59

Про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719)

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 15 грудня 2021 року (протокол № 110) розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719).

Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719), поданий народними депутатами України Арахамією Д.Г., Гетманцевим Д.О., Клочком А.А. та іншими /далі – законопроект № 5719/, 2 листопада 2021 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, висловлених у висновку Комітету від 8 вересня 2021 року відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 2 листопада 2021 року № 1842-IX/.

Законопроектом № 5719 пропонується:

внести зміни до статті 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад» Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/, встановивши, що:

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (даліакцизний податок з роздрібної торгівлі тютюновими виробами) щомісячно зараховується до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування в автоматичному режимі пропорційно до частки, що розраховується як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за звітний місяць в загальній вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за звітний місяць в цілому по Україні (з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, станом на останній день звітного місяця);

частки для зарахування акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами до бюджетів місцевого самоврядування визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за наведеною формулою та не пізніше 20 числа кожного місяця, що слідує за звітним, надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не пізніше останнього дня місяця, що слідує за звітним, здійснює розподіл акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами між бюджетами місцевого самоврядування, визначаючи його обсяг також за запропонованою формулою (частка для зарахування до загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування у обсязі акцизного податку, що підлягає розподілу).

Законопроект № 5719 є системно пов’язаним і похідним від поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за реєстр. № 5600 від 02.06.2021 р. (далі – законопроект № 5600), який 30 листопада 2021 року прийнято Верховною Радою України в цілому як закон.

При цьому згідно з абзацом п’ятим пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» законопроекту № 5600 зміни щодо акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами набирають чинності з 1 січня 2022 року, але не раніше дня набрання чинності змін до Кодексу в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами до місцевих бюджетів, що у свою чергу зумовлювало необхідність подання відповідних змін до Кодексу.

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 16  листопада 2021 року/ до Комітету надійшли пропозиції щодо законопроекту № 5719, згруповані та узагальнені у відповідній порівняльній таблиці у кількості 106 пропозицій.

Крім того, згідно з пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітет Верховної Ради України при здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України. Керуючись такою законодавчою нормою, народними депутатами України – членами Комітету внесені 6 пропозицій, ініційованих окремими народними депутатами України, які включено до відповідної порівняльної таблиці.

За підсумками опрацювання пропозицій у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України та Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту № 5719 пропонується врахувати 41 пропозицію та відхилити 71. Загалом в остаточній редакції законопроекту № 5719 пропонується унормувати питання, передусім, пов’язані з:

упорядкуванням положень щодо визначення частки зарахування акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами до бюджетів місцевого самоврядування та обов’язку Державної податкової служби і Казначейства здійснювати щомісячне зарахування такого податку до відповідних бюджетів і відповідальності цих органів за порушення таких вимог;

подальшим розвитком складових програмно-цільового методу у бюджетному процесі, зокрема в частині визначення терміну «бюджетна пропозиція», наділення головних розпорядників бюджетних коштів повноваженнями щодо складання і подання Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу) бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та встановлення їх відповідальності за включення недостовірних даних до таких пропозицій і порушення термінів їх подання;

поширенням вимог щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині управління об’єктами комунальної власності та уточненням норм Кодексу щодо оприлюднення інформації про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів;

уточненням складу доходів державного бюджету і місцевих бюджетів, серед яких зарахування до таких бюджетів плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, ліцензії на випуск та проведення лотерей, особливих видів мита та сезонного мита, податку на доходи фізичних осіб фізичними особами-власниками генеруючих установок за місцем розташування таких установок, коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до пункту 6-1 Перехідних положень Земельного кодексу України.

унормуванням на постійній основі питання спрямування на реалізацію програм та заходів на охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну культуру і спорт, наукову і науково-технічну діяльність за бюджетними програмами, визначеними законом про Державний бюджет України, плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету.

Окремо слід звернути увагу, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання передбачено унормувати деякі ініціативи Кабінету Міністрів України, запропоновані у відповідних законопроектах, а саме:

реєстр. № 6062 щодо узгодження із проектом Закону про державний бюджет на 2022 рік та деякими іншими законодавчими актами;

реєстр. № 3970 щодо фінансової зацікавленості органів місцевого самоврядування в посиленні контролю за виконанням вимог законодавства на транспорті;

реєстр. № 4692 щодо приведення у відповідність із Законом від 29.04.2021 № 1432-IX «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг»;

реєстр. № 5418 щодо залучення населення до фізичної активності та занять спортом;

реєстр. № 5073 щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки;

реєстр. № 5743 про внесення змін до статті 33 Кодексу.

Таким чином, у разі прийняття Верховною Радою України законопроекту вищевказані законопроекти можуть вважатися по суті врахованими, а відтак втратять свою актуальність і не потребуватимуть окремого розгляду у Верховній Раді.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.