Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на засіданні 18 жовтня 2022 року розглянув питання про підготовку до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (реєстр. № 8027), відмітивши таке.

І. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії за реєстр. № 8027 від 13.09.2022, поданий народними депутатами України Арістовим Ю.Ю., Пасічним О.С. та іншими /далі – законопроект № 8027/, 06 жовтня 2022 року Верховною Радою України прийнято за основу з дорученням Комітету доопрацювати законопроект № 8027 з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні (згідно з Постановою Верховної Ради України від 06.10.2022 № 2642-ІХ).

Законопроектом № 8027 шляхом внесення змін до статей 11 і 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» /далі – Закон/ та доповнення Закону новою статтею 42 пропонується:

створити у 2022 р. фонд ліквідації наслідків збройної агресії /далі – фонд ліквідації наслідків/ у складі спеціального фонду державного бюджету з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією РФ проти України;

визначити джерелом формування фонду ліквідації наслідків кошти, отримані у зв’язку з виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» /далі – Закон № 2116-IX/;

передбачити спрямування коштів фонду ліквідації наслідків за визначеними напрямами, зокрема, на: будівництво, капремонт громадських будівель і захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водо- і теплопостачання; реконструкцію, капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили житло внаслідок збройної агресії; розроблення проектно-кошторисної документації для об’єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії; закупівлю шкільних автобусів, спецтранспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

встановити, що рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом;

передбачити фонд ліквідації наслідків за новою бюджетною програмою Міністерства фінансів України /далі – Мінфін/ (загальнодержавні видатки та кредитування) «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії» (код 3511430);

запровадити щомісячне звітування щодо надходження і використання коштів фонду ліквідації наслідків.

Крім того, законопроектом № 8027 передбачається внесення пов’язаних змін до статті 4 Закону № 2116-IX.

ІІ. Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України у встановлені строки /не пізніше 13 жовтня 2022 року/ до Комітету надійшли пропозиції до законопроекту № 8027, що згруповані у відповідній порівняльній таблиці у кількості 195 пропозицій.

Більшість пропозицій подано народними депутатами України Железняком Я.І. і Цабалем В.В. (108 пропозицій, або 55,4% від загальної кількості), але такі пропозиції переважно не узгоджуються між собою і щодо них не надано пояснень. Поряд з тим, народними депутатами Герасимовим А.В., Ар’євим В.І. і Павленком Р.М. подано 18 пропозицій (або 9,2% від загальної кількості), якими передбачено виключення всіх положень законопроекту № 8027 та доповнення положеннями з іншим предметом регулювання.

Окремі пропозиції не стосуються предмету правового регулювання законопроекту № 8027, хоча відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу. Зокрема, пропонуються зміни до положень та/або показників Закону (які не є предметом регулювання законопроекту № 8027), а також до деяких інших законодавчих актів України, однак згідно з частиною другою статті 160 Регламенту Верховної Ради України внесення змін до закону про державний бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших законодавчих актів України, не допускається, у такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного закону і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про державний бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту. При цьому є пропозиції щодо внесення змін до Кодексу і Податкового кодексу України, хоча згідно з нормами цих кодексів відповідні зміни мають вноситися законами про внесення змін до цих кодексів.

Крім того, в основному пропозиції подано без фінансово-економічного обґрунтування чи відповідних розрахунків, що унеможливлює проведення їх належної експертної оцінки.

ІІІ. У Комітеті за участю представників Мінфіну та Рахункової палати в межах відведеного часу опрацьовано пропозиції до законопроекту № 8027 та пропонується відхилити більшість пропозицій з огляду на вищенаведені зауваження щодо них.

Разом з тим, за підсумками опрацювання пропозицій пропонується в остаточній редакції законопроекту № 8027 врахувати окремі пропозиції (включаючи пропозиції, зазначені у рішенні Комітету від 30.09.2022 щодо підготовки законопроекту № 8027 до розгляду у першому читанні /лист-висновок Комітету від 30.09.2022 № 04-13/3-2022/166001 (1017747)/), передусім щодо:

– унормування питання про визначення Кабінетом Міністрів України порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків;

– уточнення положення щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків за погодженням з Комітетом з метою усунення неузгодженості з підпунктом 1 пункту 22 розділу VІ Кодексу /для однозначного тлумачення такого положення щодо обов’язковості погодження з Комітетом відповідних рішень/;

– уточнення передбачених напрямів спрямування коштів фонду ліквідації наслідків, зокрема стосовно:

будівництва громадських будівель – обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;

реконструкції, капітального ремонту об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, – доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електропостачання, газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;

реконструкції, капітального ремонту будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, – доповнення щодо будівництва таких об’єктів;

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, – обмеження відповідних об’єктів тими, які зазначаються у новій статті 42 Закону (тобто на фінансове забезпечення яких спрямовуються кошти фонду ліквідації наслідків);

– доповнення новими напрямами спрямування коштів фонду ліквідації наслідків, а саме спрямування таких коштів на:

придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ;

закупівлю медичного обладнання та устаткування для закладів охорони здоров’я, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ та/або були на тимчасово окупованій території, за умови наявності придатного для використання приміщення, де можливо розмістити таке медичне обладнання та устаткування;

закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ;

– внесення змін до пункту 26 статті 14, абзацу четвертого статті 14-1 Закону та додатків № 3 і № 6 до Закону, пов’язаних з розширенням цільового призначення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (код 2761510), передбачивши спрямування цієї субвенції додатково на компенсацію різниці в тарифах на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»;

– уточнення змін до статті 4 Закону № 2116-IX щодо виключення частини другої цієї статті /для узгодження правових норм з урахуванням зауваження ГНЕУ/, а також доповнення частини першої цієї статті положенням, згідно з яким примусово вилучені об’єкти права власності РФ та її резидентів у вигляді державних облігацій України та державних деривативів підлягають переказу/зарахуванню на рахунок у цінних паперах Мінфіну для подальшого погашення та анулювання, при цьому кошти від погашених і анульованих таких цінних паперів та нараховані як дохід за такими цінними паперами до моменту їх погашення і анулювання перераховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків /НБУ листом від 14.10.2022 № 18-0010/71859 надав Комітету аналогічні пропозиції та вважає, що їх врахування дозволить зменшити витрати держави на обслуговування боргу/;

– доповнення підпункту 2 пункту 22 розділу VI Кодексу положенням, згідно з яким в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо особливостей передачі коштів на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів від однієї до іншої місцевої ради у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету;

– виключення пункту 4 частини першої статті 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (яким передбачено, що державна підтримка не може надаватися суб’єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності);

– внесення необхідних редакційних та техніко-юридичних правок для узгодження правових норм (включаючи уточнення назви законопроекту № 8027 в частині заміни слів «щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії» словами «та деяких інших законодавчих актів України» /у зв’язку з розширенням предмету регулювання законопроекту № 8027 в його остаточній редакції після доопрацювання до ІІ читання/).

Загалом пропонується врахувати 34 пропозиції (з них 4 – редакційно, 14 – частково) і відхилити 161 пропозицію.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (реєстр. № 8027) прийняти у другому читанні і в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту, з необхідними редакційними і техніко-юридичними правками.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56