Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 19 вересня 2023 року (протокол № 168) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, за реєстр. № 10038 від 12.09.2023 р., поданий Кабінетом Міністрів України, та альтернативні до нього законопроекти.

І. До Комітету надійшли на розгляд: урядовий проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань за реєстр. № 10038 від 12.09.2023 р. /далі – законопроект № 10038/, підготовку якого в Уряді здійснювало Міністерство фінансів України /далі – Мінфін/, та альтернативний до нього законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, за реєстр. № 10038-1 від 18.09.2023 р., поданий народними депутатами України Цабалем В.В., Железняком Я.І. та іншими /далі – законопроект № 10038-1/.

На час розгляду цих законопроектів у Комітеті їх не включено до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Згідно із вимогами статті 100 Регламенту Верховної Ради України  альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин.

Необхідно зауважити, що у Комітеті попереднє опрацювання законопроектів №10038 та №10038-1, включаючи супровідні матеріали та експертні висновки до них, здійснювалося в надзвичайно стислі строки.

II. Щодо основних положень законопроекту №10038.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття цього законопроекту, у пояснювальній записці до нього зазначено про те, що цей законопроект розроблено з метою подальшого здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, та вирішення інших першочергових питань держави, а реалізація положень такого законопроекту дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони для зупинення військової агресії російської федерації проти України, забезпечення належної державної соціальної підтримки населення та вирішення важливих питань держави.

1. Загалом законопроектом № 10038 передбачаються зміни до статей 1, 5, 10, 11, 14  Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» /далі – Закон/, доповнення Закону новою статтею 38, новим пунктом 14 розділ «Прикінцеві положення» цього Закону та зміни до додатків № 1, № 2, № 3, № 4 і № 6 до Закону.

Відповідно запропоновано такі зміни загальних показників державного бюджету на 2023 рік:

збільшуються видатки на 317 077,1 млн грн (у т.ч. за загальним фондом  - на 311 107,1 млн грн, за спеціальним фондом – на 5 970 млн грн),

джерелами покриття яких є:

збільшення доходів на 26 063 млн грн (у т.ч. за загальним фондом - на 20 093 млн грн, за спеціальним фондом – на 5 970 млн грн),

збільшення обсягу повернення кредитів до державного бюджету (разом і за загальним фондом) на 350 млн грн,

збільшення обсягу загального фінансування (разом і за загальним фондом)  на 290 664,1 млн грн і відповідно на таку суму граничного обсягу дефіциту.

Тобто, положення законопроекту є збалансованими за показниками надходжень та витрат державного бюджету, реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення дефіциту державного бюджету (на 290,7 млрд грн до 2 010,4 млрд грн).

2. Змінами до статті 5 Закону зменшено граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2023 року на 87 286,4 млн гривень (за поясненнями Мінфіну прогнозний обсяг державного боргу на кінець 2023 року в еквіваленті у національній валюті уточнено внаслідок зміни фінансування державного бюджету за рахунок боргових джерел та з урахуванням фактичного виконання державного бюджету у 2023 році).

 

3. У законопроекті також пропонується врегулювати такі питання:

включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету на 2023 рік у частині доходів надходження в рамках програми бюджетної підтримки Європейського Союзу відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС із спрямуванням отриманих коштів на реалізацію програм та заходів у рамках впровадження програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на підтримку швидкого відновлення України (зміни до статей 10, 11 та 14 Закону);

дозволити Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/, спрямовувати залишки коштів станом на 1 січня 2023 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр України, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 1 вересня 2023 року, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання (доповнення Закону новою статтею 38);

дозволити у 2023 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особи, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України, при цьому такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань (новий пункт 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону).

4. У законопроекті запропоновано збільшити загальний обсяг видатків державного бюджету (за загальним та спеціальними фондами із урахуванням скорочення окремих видатків) на 317 077,1 млн грн, у тому числі за загальним фондом – на 311 107,1 млн грн та спеціальним фондом – на 5 970 млн гривень.

4.1. Збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету (разом на 322,6 млрд грн) передбачено за такими напрямами:

  1) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету суб’єктам сектору національної безпеки і оборони - на 302 640,1 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 255 936,1 млн грн, з яких на оплату праці – на 188 846,8 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 199,5 млн грн; видатки розвитку – на 46 704 млн грн), а саме для:

Міністерства оборони України /далі – Міноборони/ - на 211 001,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 197 680,4 млн грн, з яких на оплату праці – на 146 659,6 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 77,4 млн грн; видатки розвитку – на 13 321,3 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020) – на 195 691 млн грн; «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) – на 13 239,5 млн грн; «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту України» (код 2105010) – на 2 071,2 млн грн;

Міністерства внутрішніх справ України /далі – МВС/ - на 79 248,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 52 681,8 млн грн, з яких на оплату праці – на 37 973,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 120,9 млн грн; видатки розвитку – на 26 567 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» (код 1003020) – на 39 712,1 млн грн; «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України» (код 1002030) – на 20 401,09 млн грн; «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України» (код 1007020) – на 18 984,58 млн грн; «Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання» (код 1001080) – на 151,05 млн грн;

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 2601030) - на 4 361,3 млн грн (видатки розвитку);

Служби безпеки України /далі – СБУ/ за бюджетною програмою: «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) - на 4 200,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 3 511,4 млн грн, з яких на оплату праці – на 2 592 млн грн; видатки розвитку – на 689,4 млн грн);

Головного управління розвідки Міністерства оборони України /далі – ГУР Міноборони/ за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) - на 2 526 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 1 030,5 млн грн, з яких на оплату праці – на 858,7 млн грн; видатки розвитку – на 1 495,5 млн грн);

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України /далі – Адміністрація Держспецзв’язку/ - на 570,2 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 500,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 368,2 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 1,2 млн грн, видатки розвитку – на 69,5 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641010) – на 486,45 млн грн; «Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади» (код 6642020) – на 57,23 млн грн; «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв’язку закладами вищої освіти» (код 6641050) – на 15,71 млн грн, «Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації» (код 6641020) – на 7,77 млн грн, «Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну» (код 6642010) – на 3 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки України /далі – СЗР/ за бюджетною програмою «Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України» (код 6621010) - на 500,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 400,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 336,7 млн грн; видатки розвитку – на 100 млн грн);

Управління державної охорони України /далі – УДО/ за бюджетною програмою «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» (код 6601020) - на 230,5 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 130,47 млн грн, з яких на оплату праці – на 58,2 млн грн; видатки розвитку – на 100,06 млн грн);

2) окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету для вирішення важливих завдань та забезпечення виконанням ними покладених на відповідні органи влади повноваження (разом на 19,9 млрд грн), а саме:

Міністерству соціальної політики України за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» (код 2501530) - на 16 511,5 млн грн (видатки споживання) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яку на сьогодні отримують понад 2 млн осіб, і чисельність таких осіб постійно збільшується/;

Міністерству закордонних справ України - на 1 315,1 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 1 265,8 млн грн, з яких на оплату праці – на 57,8 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 22,9 млн грн; видатки розвитку – на 49,3 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» (код 1401010) – на 71,7 млн грн; «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» (код 1401030) – на 1 243,4 млн грн /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту, зокрема для розширення дипломатичної присутності в 10 країнах Африки та Аравійського півострова; для посилення захисту прав і інтересів громадян України за кордоном на консульському напрямі; забезпечення юридичного супроводу справ України проти російської федерації, що розглядаються в Міжнародному Суді ООН та в Арбітражних трибуналах з морського права; належного функціонування дипломатичних установ в умовах зростання вартості життя у державах перебування, пов’язаних із глобальними економічними ризиками та посиленням міграційних процесів унаслідок невиправданої агресії російської федерації проти України/;

Міністерству освіти і науки України - на 572,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 46,3 млн грн, з яких на оплату праці – на 16,4 млн грн; видатки розвитку – на 526,5 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) – на 19,9 млн грн; «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) – на 552,8 млн грн /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для видання та придбання шкільних підручників/;

Міністерству енергетики України на нову бюджетну програма «Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу» (код 2401110) в обсязі 350 млн грн (видатки розвитку), поряд з цим передбачено за новою бюджетною програмою «Повернення коштів, наданих для фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу» (код 2401120) у сумі 350 млн грн /довідково розпорядженням Уряду від 19.08.2023 р. № 730-р Міненерго виділено (для Фонду розвитку підприємництва) на умовах повернення за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 350 млн грн на надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електростанціях та/або теплоелектроцентралях, шляхом здешевлення вартості кредитів/;

Бюро економічної безпеки України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» (код 6491010) – на 315,2 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 248,5 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для продовження набору працівників/;

Міністерству фінансів України /далі - Мінфін/ - на 272,8 млн грн, (у тому числі видатки споживання – на 273,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 224,7 млн грн; при цьому видатки розвитку зменшено на 939,4 тис. грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для забезпечення належної діяльності та функціонування установ/, у тому числі за бюджетними програмами: «Керівництво та управління у сфері фінансів» (код 3501010) – на 37,1 млн грн, «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» (код 3504010) – на 51,7 млн грн, «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» (код 3505010) – на 185,4 млн грн, при цьому, скорочено видатки за бюджетними програмами: «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики» (код 3501530) - на 827,8 тис. грн (видатки розвитку), «Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти» (код 3501520) – на 428,5 тис. грн (видатки споживання), «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням» (код 3501480) – на 111,6 тис. грн (видатки розвитку);

Міністерству юстиції України за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601020) – на 91,2 млн грн (видатки споживання, з яких комунальні послуги та енергоносії - на 41,8 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для забезпечення продуктами харчування військовополонених, а також проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії таборами і дільницями для їх утримання/;

Національній академії медичних наук України за бюджетною програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) – на 53,5 млн грн (видатки споживання) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів Державною установою «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» з метою забезпечення лікувального процесу, зокрема, пацієнтам з важкими поліструктурними травмами кінцівок, що потребують складних високотехнологічних оперативних втручань/;

Херсонській обласній державній адміністрації за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» (код 7911010) – на 46,8 млн грн (видатки споживання, з них на оплату праці – на 38,4 млн грн);

Фонду державного майна за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного майна» (код 6611010) – на 43 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 39,3 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для забезпечення вивільнення працівників регіональних відділень/;

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на 30,1 млн грн (у тому числі видатки розвитку – на 30,5 млн грн, при цьому видатки споживання зменшено на 437,3 тис. грн), у тому числі за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 2708120) – на 30,5 млн грн (видатки розвитку) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту з метою недопущення несвоєчасних розрахунків за спожиту електроенергію та нарахування штрафних санкцій Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС»/, при цьому, скорочено видатки за бюджетними програмами: «Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» (код 2701090) – на 414,8 тис. грн (видатки споживання), «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів» (код 2701520) - на 22,5 тис. грн (видатки споживання);

Міністерству культури та інформаційної політики України за бюджетною програмою «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» (код 3801490) – на 18,4 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 6,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 9,4 млн грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для забезпечення утримання у належному стані об’єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повернутих у власність держави від Української православної церкви Московського патріархату/.

4.2. Скорочення видатків за загальним фондом державного бюджету передбачено таким окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету (разом на 11,4 млрд грн):

Мінфіну (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350) – на 10 659,7 млн грн (видатки споживання);

Міністерству аграрної політики та продовольства України - на 199 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 154,6 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 4,6 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу» (код 2804120) – на 168,3 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 137,5 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 1,2 млн грн), «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ  у сфері рибного господарства» (код 2804020) - на 46,3 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 26,7 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 3,4 млн грн), при цьому збільшено видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» (код 2801010) на 15,5 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 9,6 млн грн);

Національному агентству з питань запобігання корупції скорочено видатки за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» (код 6331020) – на 132,2 млн грн (видатки споживання);

Міністерству молоді та спорту України  - на 43,8 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 43,7 млн грн, з яких на оплату праці – на 1,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 146,5 тис. грн; видатки розвитку – на 127,2 тис. грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) – на 18,2 млн грн (у тому числі видатки споживання – 18,1 млн грн, видатки розвитку- 127,2 тис. грн); «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) - на 15,6 млн грн (видатки споживання), «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» (код 3401110) - на 5,6 млн грн (видатки споживання), «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) - на 5,1 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 1,4 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 146,5 тис. грн), при цьому, збільшено видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» - на 702,4 тис. грн (видатки споживання);

Управлінню справами Апарату Верховної Ради України за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) – на 30 млн грн (видатки споживання, з яких оплату праці – на 10,7 млн грн);

Рахунковій палаті за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) – на 23 млн грн (видатки споживання);

Антимонопольному комітету України за бюджетною програмою «Керівництво та управління  у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» (код 6011010) – на 11,9 млн грн (видатки споживання);

Секретаріату Кабінету Міністрів України - на 10,7 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 12,5 млн грн, з яких збільшено видатки на оплату праці на 163,1 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 10,6 млн грн, і також збільшено видатки розвитку на 1,8 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 0412020) – на 289,6 млн грн (видатки споживання), «Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"» (код 0411070) – на 5 млн грн (видатки споживання), «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту» (код 0411240) – на 3,7 млн грн (видатки розвитку), «Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні» (код 0411190) – на 1 млн грн (видатки споживання), «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» (код 0411130) – на 993 тис. грн (видатки споживання), при цьому збільшено видатки за бюджетними програмами: «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) – на 214,4 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 208,9 млн грн, з яких на оплату праці – на 101,5 млн грн і комунальні послуги та енергоносії - на 10,6 млн грн; видатки розвитку – на 5,5 млн грн), «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (код 0412010) – на 75,2 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 61,6 млн грн);

Міністерству цифрової трансформації України - на 18,6 млн грн (у тому числі видатки споживання – на 3,6 млн грн, з яких на оплату праці – на 2,4 млн грн; видатки розвитку – на 15 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Електронне урядування» (код 2901030)  - на 45 млн грн (видатки розвитку), «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації» - на 3,6 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 2,4 млн грн), при цьому встановлено видатки за новою бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (код 2901060) у обсязі 30 млн грн (видатки розвитку) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту для реалізації проектів ініціатив BRAVE1, як єдиного вікна співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа та ін.);

Центральній виборчій комісії (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) – на 7,6 млн грн (видатки споживання);

Раді національної безпеки і оборони України за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» (код 6501010) – на 6,9 млн грн (видатки розвитку);

Луганській обласній державній адміністрації за бюджетною програмою «Здійснення виконавчої влади у Луганській області» (код 7821010) – на 3,05 млн грн (видатки споживання, комунальні послуги та енергоносії – 3,05 млн грн);

Державному космічному агентству України за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) – на 3 млн грн (видатки розвитку);

Вищому антикорупційному суду за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (код 0851010) – на 1,6 млн грн (видатки споживання);

Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за бюджетною програмою «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» (код 6441010) – на 936 тис. грн (у тому числі видатки споживання - на 536 тис. грн, видатки розвитку – на 400 тис. грн);

Уповноваженому із захисту державної мови за бюджетною програмою «Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови» (код 5971010) – на 700 тис. грн (видатки споживання);

Національній академії правових наук України – на 716,9 тис. грн (у тому числі, видатки споживання - 216,8 тис. грн, видатки розвитку – на 500,1 тис. грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права» (код 6581040) -на 500,1 тис. грн (видатки розвитку), «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України» (код 6581020) - на 216,8 тис. грн (видатки споживання).

4.3. Запропоновано перерозподіл видатків в межах загального обсягу видатків, передбачених Міністерству охорони здоров'я України за загальним фондом державного бюджету, шляхом збільшення видатків  за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» (код 2307010) – на 2 млн грн (видатки споживання, з яких комунальні послуги та енергоносії – на 1,3 млн грн) та зменшення видатків за бюджетною програмою «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями» (код 2301040) – на 2 млн грн (видатки споживання);

4.4. Збільшено видатки за спеціальним фондом державного бюджету, а саме для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 5 970 млн грн за новою бюджетною програмою «Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» (код 3111380) у такій же сумі. Джерелом покриття таких видатків визначено надходження у обсязі 5 970 млн грн за спеціальним фондом державного бюджету в рамках програми бюджетної підтримки Європейського Союзу відповідно до Угоди між Урядом України та ЄС.

5. Збільшено доходи загального фонду державного бюджету разом на 20 093 млн гривень, а саме за рахунок:

адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі) - на 2 094,9 млн грн;

плати за користування кредитами (позиками), залученими державою, - на 1 654,9 млн грн;

збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів - на 1 548,4 млн грн;

інших надходжень - на 14 794,8 млн гривень.

6. Збільшено обсяг показника загального фінансування за загальним фондом державного бюджету за борговими операціями на 290 664,1 млн грн, при цьому обсяг державних внутрішніх запозичень збільшено на 207 569,5 млн грн, державних зовнішніх запозичень – на 91 277,3 млн гривень. Водночас, збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8 182,7 млн грн (погашення внутрішнього боргу збільшено на 23 607,6 млн грн, погашення зовнішнього боргу зменшено на 15 424,9 млн грн).

7. Набрання чинності відповідного Закону запропоновано з дня, наступного за днем його опублікування.

ІІI. Щодо основних положень законопроекту №10038-1.

Законопроект №10038-1 відрізняється від основного законопроекту №10038 такими положеннями:

- додатково передбачено збільшити за загальним фондом доходи державного бюджету за податковими надходженнями загалом на 64 876,2 млн грн, а саме за рахунок:

податку на прибуток підприємств (код 11020000) – на 22 140 млн грн,

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) /у т.ч. лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, для виробництва якої не використовується спирт етиловий,  тютюну та тютюнових виробів, рідини, що використовуються в електронних сигаретах/ (код 14020000) – на 10 309,4 млн грн,

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) /у т.ч. лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, для виробництва якої не використовується спирт етиловий,  тютюну та тютюнових виробів, рідини, що використовуються в електронних сигаретах/ (код 14030000) – на 1 296,8 млн грн,

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (код 14060000) – 11 385 тис. грн,

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 14070000) – на 19 745 тис. грн.

- додатково збільшено за загальним фондом видатки державного бюджету загалом на 64 876,2 млн грн, а саме: Міністерству оборони України - на 65 244,9 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 39 831,5 млн грн, видатки розвитку - на 25 413,4 млн грн), у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020) – на 39 831,5 млн грн; «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) – на 25 413,4 млн грн,

- скасовано (разом на 368,7 млн грн), передбачене  законопроектом №10038, збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету, а саме: Бюро економічної безпеки України за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економічної безпеки» (код 6491010) – на 315,2 млн грн (видатки споживання, з яких на оплату праці – на 248,5 млн грн) та  Національній академії медичних наук України за бюджетною програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) – на 53,5 млн грн (видатки споживання).

За наслідками аналізу законопроекту №10038-1 слід зазначити, що його нові положення /відмінні від законопроекту №10038/ не містять належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), а саме відсутні розрахунки щодо можливого реального збільшення обсягу податкових надходжень державного бюджету та ґрунтовних аргументів щодо недоцільності збільшення видатків, запропонованих у законопроекті №10038, що може загалом мати наслідком визначення нереалістичних до виконання запланованих показників доходів державного бюджету і відповідно неможливість використання збільшених обсягів видатків Міноборони.

Слід також звернути увагу, що при підготовці законопроекту за реєстр. №10038- 1 не дотримано правил внесення змін до закону про державний бюджет відповідно до бюджетної методології, а саме його підготовлено з такими арифметичними неточностями:

- у абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту уточнені загальні показники видатків державного бюджету разом та за загальним фондом визначено помилково, виходячи із затверджених показників (зі змінами) та запропонованих змін;

- у додатку №3 законопроекту /щодо змін до додатка №3 до Закону/ у рядку «Всього» за загальним фондом у графах «Всього» та «оплата праці» допущено арифметичні помилки виходячи із затверджених показників (зі змінами) та запропонованих змін, виходячи із затверджених показників (зі змінами) та запропонованих змін.

Такі неточності, допущені у законопроекті за реєстр. №10038-1, матимуть наслідком розбалансування бюджетних показників.

IV. Окремі коментарі щодо положень законопроектів № 10038 та №10038-1:

1. У державному бюджеті на 2023 рік для сектору національної безпеки і оборони вже передбачено кошти у сумі 1 641,55 млрд грн (у т.ч. за загальним фондом - 1 526,23 млрд грн та спеціальним фондом - 115,32 млрд грн) – що становить 26,1% прогнозного ВВП на цей рік, і це більше половини (53,4%) загального обсягу видатків державного бюджету, та у 1,9 рази перевищує аналогічний показник за минулий рік.

З початку року змінами до закону про державний бюджет на 2023 рік видатки на потреби безпеки і оборони орієнтовно загалом збільшено на 520,4 млрд гривень (або на 46,4% проти обсягу, визначеного Законом України від 03.11.2022 № 2710-IX при затвердженні Державного бюджету України на 2023 рік), а саме законами: від 24.02.2023 №2953- ІX Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"», яким збільшено видатки за спеціальним фондом державного бюджету на 284,97 млн грн, а саме для МВС на реалізацію проекту із закупівлі безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону; від 21.03.2023 № 2992- ІХ, яким збільшено видатки для суб’єктів сектору національної безпеки і оборони за загальним фондом загалом на 518,2 млрд грн, у тому числі для: Міноборони - на 372,5 млрд грн, МВС - на 98,4 млрд грн, Адміністрації Держспецзв’язку - на 31,6 млрд грн, СБУ - на 9,3 млрд грн, ГУР Міноборони - на 4,6 млрд грн, УДО - на 0,96 млрд грн, СЗР - на 0,8 млрд грн; від 29.06.2023 № 3166- ІХ, яким збільшено видатки для Міноборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання - на 2 млрд гривень.

Варто нагадати, що особливості проходження бюджетного процесу  під час воєнного стану визначено вимогами пункту 22 розділу VI Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), керуючись якими постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2023 № 14 «Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану» встановлено певні відмінності для головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони.

Питання виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу регулюються, насамперед, Законом України від 28.06.2023 № 3161-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (зі змінами).

2. У загальному обсязі запропонованих у законопроекті №10038 додаткових видатків на національну безпеку і оборону (+302,6 млрд грн) 84,6% становлять видатки споживання (+255,9 млрд грн), з яких 73,8% видатки на оплату праці /без нарахувань/ (+188,8 млрд грн) /за інформацією, наведеною у пояснювальній записці до законопроекту, видатки на оплату праці разом з нарахуваннями дорівнюють 224,45 млрд грн, що складає 87,7% додаткового обсягу видатків споживання/ та 15,4% - видатки розвитку (+46,7 млрд грн) /за інформацією у пояснювальній записці до законопроекту такі кошти планується спрямувати на військову (спеціальну) техніку та обладнання/.

При цьому, законопроектом №10038-1 додатково збільшуються видатки на національну безпеку і оборону на 65 244,9 млн грн, у тому числі видатки споживання на 39 831,5 млн грн, з яких на оплату праці – на 39 831,5 млн грн, видатки розвитку - на 25 413,4 млн грн.

3. Законопроектом №10038 проти показників, затверджених при прийнятті державного бюджету на 2023 рік, передбачається збільшити за загальним фондом бюджетні призначення сектору національної безпеки і оборони загалом на 81,8 % (з урахуванням законів від 24.02.2023 № 2953- ІХ, від 21.03.2023 № 2992-ІХ та від 29.06.2023 № 3166-ІХ та запропонованих у законопроекті №10038 змін загальний обсяг коштів, передбачених у державному бюджеті для цього сектору, становитиме 1 944,2 млрд грн, у т.ч. загальний фонд – 1 828,9 млрд грн, спеціальний фонд - 115,32 млрд грн), а саме:

МВС – на 90,8 %, у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» (код 1003020) – у 3 рази; «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України» (код 1002030) – у 2,5 рази; «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Національної поліції України» (код 1007020) – на 54,7%;

Міноборони - на 77,3%, у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020) – у 2,1 рази; «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) – на 6 %; «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту України» (код 2105010) – на 99,6%;

Адміністрації Держспецзв’язку – у 7,8 рази, у тому числі за бюджетними програмами: «Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації» (код 6641010) – на 54,9%; «Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади» (код 6642020) – у 2 рази; «Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну» (код 6642010) на 53,5%; «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв’язку закладами вищої освіти» (код 6641050) – на 38,2%;

СБУ за бюджетною програмою «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) - на 62%;

ГУР Міноборони за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) - на 62,6%;

УДО за бюджетною програмою «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» (код 6601020) - на 56,5%;

СЗР за бюджетною програмою «Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України» (код 6621010) - на 28,9%.

4. Згідно із звітними даними Державної казначейської служби України  за підсумками січня-серпня 2023 року суб’єктами сектору національної безпеки і оборони фактично проведено видатки державного бюджету (за загальним та спеціальними фондами) в обсязі 1 502,3 млрд грн, що  становить 73,5 % річного уточненого плану, при цьому за загальним фондом державного бюджету такі видатки здійснено у обсязі 1 114 млрд грн або 92,2% плану на звітний період.

5. Законопроектами за реєстр. №10038 і №10038-1 в частині планових боргових показників передбачається:

збільшення державних запозичень до 2 458,1 млрд грн (на 13,8%, або на 298,8 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 44,3%, або на 754,5 млрд грн, до первинно затвердженого показника /1 703,6 млрд грн/), з них за загальним фондом – до 2 284,3 млрд грн (на 15,1%, або на 298,8 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 48,9%, або на 750,7 млрд грн, до первинно затвердженого показника /1 533,6 млрд грн/), у т.ч.: внутрішні запозичення – до 569,6 млрд грн (на 57,3%, або на 207,6 млрд грн, до раніше збільшеного показника і в 6,3 раза, або на 478,8 млрд грн, до первинно затвердженого показника /90,7 млрд грн/); зовнішні запозичення – до 1 714,7 млрд грн (на 5,6%, або на 91,3 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 18,8%, або на 271,9 млрд грн, до первинно затвердженого показника /1 442,9 млрд грн/);

збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету до 2 010,35 млрд грн (на 16,9%, або на 290,7 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 55,1%, або на 713,8 млрд грн, до первинно затвердженого показника /1 296,5 млрд грн, або 20,6% прогнозного ВВП/), з них за загальним фондом – до 1 834,6 млрд грн (на 18,8%, або на 290,7 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 63,1%, або на 710 млрд грн, до первинно затвердженого показника /1 124,6 млрд грн/);

збільшення витрат на погашення державного боргу до 455,7 млрд грн (на 1,8%, або на 8,2 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 9,8%, або на 40,7 млрд грн, до первинно затвердженого показника /415 млрд грн/), у т.ч.: збільшення витрат на погашення внутрішніх зобов’язань до 385,6 млрд грн (на 6,5%, або на 23,6 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 22%, або на 69,5 млрд грн, до первинно затвердженого показника /316 млрд грн/), зменшення витрат на погашення зовнішніх зобов’язань до 70,1 млрд грн (на 18%, або на 15,4 млрд грн, до раніше збільшеного показника і на 29,1%, або на 28,8 млрд грн, до первинно затвердженого показника /98,9 млрд грн/);

зменшення граничного обсягу державного боргу на 31.12.2023 до 6 109,8 млрд грн (на 1,4%, або на 87,3 млрд грн, до раніше зменшеного показника і на 4,9%, або на 312,9 млрд грн, до первинно затвердженого показника /6 422,7 млрд грн, або 102,3% прогнозного ВВП/);

зменшення видатків на обслуговування державного боргу до 265,3 млрд грн (на 3,9%, або на 10,7 млрд грн, до раніше зменшеного показника і на 18,7%, або на 61 млрд грн, до первинно затвердженого показника /326,3 млрд грн/).

Відповідно до звітної інформації слід зазначити, що:

державний борг на 31.07.2023 становив 4 521,1 млрд грн, що більше на 806 млрд грн, або менше на 21,7%, фактичного показника на кінець 2022 р. /3 715,1 млрд грн/, та на 1 676 млрд грн, або на 27%, менше затвердженого із змінами граничного обсягу на 31.12.2023 /6 197,1 млрд грн/;

державні запозичення до загального фонду за січень-серпень п.р. залучено у сумі 1 120,6 млрд грн (56,4% річного затвердженого із змінами плану /1 985,5 млрд грн/ та менше на 149,4 млрд грн, або на 11,8%, уточненого плану на звітний період), у т.ч.: внутрішні запозичення – 351,3 млрд грн (97% річного затвердженого із змінами плану /362 млрд грн/ та менше на 3,4 млрд грн, або на 1%, уточненого плану на звітний період), зовнішні запозичення – 769,3 млрд грн (47,4% річного затвердженого із змінами плану /1 623,5 млрд грн/ та менше на 146 млрд грн, або на 15,9%, уточненого плану на звітний період);

витрати на погашення державного боргу за січень-серпень п.р. здійснено у сумі 301,5 млрд грн (67,4% річного затвердженого із змінами плану /447,5 млрд грн/ та менше на 13,5 млрд грн, або на 4,3%, уточненого плану на звітний період), у т.ч.: за внутрішніми зобов’язаннями – 270,7 млрд грн (74,8% річного затвердженого із змінами плану /362 млрд грн/ та менше на 10,7 млрд грн, або на 3,8%, уточненого плану на звітний період), за зовнішніми зобов’язаннями – 30,8 млрд грн (36% річного затвердженого із змінами плану /85,5 млрд грн/ та менше на 2,7 млрд грн, або на 8,2%, уточненого плану на звітний період);

видатки на обслуговування державного боргу за січень-серпень п.р. здійснено у сумі 159,7 млрд грн, що становить 57,9% бюджетних призначень /275,9 млрд грн/ та менше на 9,8 млрд грн, або на 5,8%, уточненого плану на звітний період.

У показниках затвердженого державного бюджету на 2023 рік враховано прогнозний розрахунковий курс гривні до долара США: в середньому за рік – 42,2 грн/дол. США; на кінець року – 45,8 грн/дол. США. Наразі офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим /з 21.07.2022 – 36,57 грн/дол. США/.

Згідно з частиною шостою статті 16 Кодексу витрати на обслуговування і погашення державного боргу здійснюються згідно з відповідними договорами та/або нормативно-правовими актами, за якими виникають державні боргові зобов’язання, незалежно від обсягу коштів, визначеного на таку мету законом про державний бюджет, якщо очікуваний обсяг зазначених витрат перевищить відповідний визначений обсяг коштів, Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про це Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про державний бюджет.

За поясненнями Уряду щодо зміни боргових показників вказано, що зменшення прогнозного обсягу державного боргу на кінець 2023 р. на 87,3 млрд грн відбулося внаслідок зміни фінансування державного бюджету за рахунок боргових джерел та з урахуванням фактичного виконання державного бюджету у п.р., а щодо скорочення видатків на обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн враховано економію коштів на цю мету, однак не наведено аргументації щодо зміни витрат на погашення державного боргу, а також щодо збільшення державних запозичень і граничного обсягу дефіциту державного бюджету в частині обґрунтованості і реалістичності відповідних уточнених показників.

При цьому передбачене збільшення витрат за внутрішніми борговими зобов’язаннями ймовірно передусім пов'язано із залученням та/або намірами залучення короткострокових ОВДП, які необхідно погасити до завершення п.р. /за січень-серпень п.р. залучено 128,9 млрд грн таких ОВДП, що становить 36,7% загального обсягу залучених ОВДП за звітний період/. Запропоноване зменшення граничного обсягу державного боргу теж вбачається обґрунтованим, зважаючи на фактичний обсяг державного боргу та офіційний курс гривні до долара США на останню звітну дату, разом з тим, виникає питання щодо реалістичності отримання у п.р. збільшеного обсягу державних запозичень.

Загалом реалізація законопроекту призведе до збільшення державного боргу і дефіциту державного бюджету та у середньостроковій перспективі до додаткового навантаження на державний бюджет щодо обслуговування і погашення відповідних боргових зобов’язань. У разі прийняття законопроекту граничний обсяг дефіциту державного бюджету на п.р. ще більше перевищуватиме граничну величину, визначену частиною першою статті 14 Кодексу (не більше 3% прогнозного ВВП), а зменшений граничний обсяг державного боргу на 31.12.2023 також буде більшим за граничну величину загального обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу на кінець поточного бюджетного періоду, визначену частиною другою статті 18 Кодексу (не вище 60% річного номінального обсягу ВВП), але дію цих норм Кодексу зупинено на 2023 р. пунктом 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону і зазначене обмеження боргу згідно з пунктом 23-1 розділу VI Кодексу не застосовується у випадках введення воєнного стану.

6. Запропоноване законопроектом № 10038 збільшення доходів загального фонду державного бюджету в частині неподаткових надходжень на 20,1 млрд грн пов’язано із значним перевиконанням відповідних видів доходів за підсумками виконання державного бюджету за січень-серпень п.р. порівняно з відповідними річними затвердженими показниками, зокрема щодо збільшення доходів за:

кодом 21080000 «Інші надходження» до 4,04 млрд грн (на 2,09 млрд грн, або в 2,1 раза, більше річного плану /1,95 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 4,04 млрд грн, що за поясненнями Уряду відбулося за рахунок надходжень адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім штрафів за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі) (код 21081300) /за звітний період надійшло 1,7 млрд грн/;

кодом 22012100 «Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів» до 1,95 млрд грн (на 1,55 млрд грн, або в 4,9 раза, більше річного плану /0,4 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 1,8 млрд грн, що більше річного плану на 1,4 млрд грн, або в 4,5 раза;

кодом 24060300 «Інші надходження» до 17,24 млрд грн (на 14,79 млрд грн, або в 7 разів, більше річного плану /2,44 млрд грн/) фактично надійшло за звітний період 16,2 млрд грн, що більше річного плану на 13,77 млрд грн, або в 6,6 раза;

кодом 24110200 «Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою» до 2,59 млрд грн (на 1,65 млрд грн, або в 2,8 раза, більше річного плану /0,93 млрд грн/)фактично надійшло за звітний період 2,26 млрд грн, що більше річного плану на 1,3 млрд грн, або в 2,4 раза.

Згідно із звітними даними доходи загального фонду державного бюджету за січень-серпень п.р. надійшли загалом у сумі 1 130,8 млрд грн, що становить 91,7% річного затвердженого із змінами плану /1 233,8 млрд грн/ та на 343 млрд грн, або на 43,5%, більше уточненого плану на звітний період. При цьому без урахування надходжень від грантів та іншої міжнародної допомоги за кодами 42020000 і 42030000 (які не планувалися і надійшли за цей період у сумі 317,2 млрд грн), доходи загального фонду становили 813,6 млрд грн, або 65,9% річного затвердженого із змінами плану та на 25,8 млрд грн, або на 3,3%, більше уточненого плану на звітний період.

Таким чином, запропоноване законопроектом № 10038 збільшення доходів загального фонду державного бюджету вбачається реалістичним.

Разом з тим, альтернативним законопроектом № 10038-1 додатково пропонується збільшити доходи загального фонду державного бюджету в частині податкових надходжень на 64,9 млрд грн, зокрема доходи за:

кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» до 132,84 млрд грн (на 22,14 млрд грн, або на 20%, більше річного плану /110,7 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 101,9 млрд грн, що становить 92,1% річного плану та більше на 19,9 млрд грн, або на 24,2% уточненого плану на звітний період;

кодом 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» до 73,58 млрд грн (на 10,31 млрд грн, або на 16,3%, більше річного плану /63,27 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 51,9 млрд грн, що становить 82% річного плану та більше на 12,9 млрд грн, або на 33,2% уточненого плану на звітний період;

кодом 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)» до 27,7 млрд грн (на 1,3 млрд грн, або на 4,9%, більше річного плану /26,4 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 17,1 млрд грн, що становить 64,9% річного плану та менше на 2,2 млрд грн, або на 11,4% уточненого плану на звітний період;

кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» до 239,09 млрд грн (на 11,39 млрд грн, або на 5%, більше річного плану /227,7 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 127 млрд грн, що становить 55,8% річного плану та менше на 14 млрд грн, або на 9,9% уточненого плану на звітний період;

кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» до 414,6 млрд грн (на 19,7 млрд грн, або на 5%, більше річного плану /394,9 млрд грн/) – фактично надійшло за звітний період 226,5 млрд грн, що становить 57,4% річного плану та менше на 7,6 млрд грн, або на 3,3% уточненого плану на звітний період.

Враховуючи наведене, виникає питання щодо реалістичності передбаченого альтернативним законопроектом № 10038-1 додаткового збільшення доходів загального фонду державного бюджету в частині податкових надходжень, зокрема доходів за кодами 14030000,  14060000 і 14070000, які за підсумками 8 місяців п.р. надійшли значно менше від плану на звітний період.

7. У супровідних матеріалах до законопроектів наведено стислі пояснення щодо напрямів збільшення видатків державного бюджету (у запропонованих обсягах) та джерел їх покриття, але не надано належних обґрунтувань і розрахунків щодо змін бюджетних показників, хоча частиною першою статті 27 Кодексу та частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України вимагається подання до законопроекту фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (далі – ГНЕУ).

Зокрема, ГНЕУ зауважує, що до законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками, зокрема, щодо можливості забезпечення додаткових надходжень бюджету; зміни обсягу фінансування пропонованих бюджетних програм, а також зазначає про відсутність інформації про дотримання вимоги частини третьої статті 23 Кодексу (згідно з якою пропозиції про зменшення бюджетних призначень на утримання судів, інших органів і установ системи правосуддя мають бути погоджені Кабінетом Міністрів України з Вищою радою правосуддя).

V. Щодо процедури розгляду законопроектів № 10038 і №10038-1 та опрацювання експертних висновків до них.

1. Відповідно до статей 93 і 96 Регламенту Верховної Ради України необхідно розглянути питання щодо включення законопроекту № 10038 до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України, позитивне вирішення якого буде підставою для розгляду Верховною Радою України законопроекту № 10038 у першому читанні. Поряд з тим, згідно із статтею 101 цього Регламенту Верховна Рада України може прийняти рішення про визначення законопроекту невідкладним після включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України, а також про скорочення строків (не більш як наполовину) внесення альтернативних законопроектів, при цьому законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його попереднього розгляду включається до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради України і розглядається позачергово.

2. Згідно з частинами третьою і четвертою статті 52 Кодексу проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді України лише у разі наявності експертного висновку Мінфіну про підтримку такого законопроекту (крім поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів, розробником яких є Міністерство фінансів України), а якщо такий проект закону передбачає зміну граничного обсягу дефіциту державного бюджету, граничного обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій, то він може розглядатися Верховною Радою України лише у разі наявності експертного висновку Мінфіну (крім поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів, розробником яких є Міністерство фінансів України) та рішення Комітету щодо підтримки такого проекту закону.

З огляду на те, що в Уряді головним розробником законопроекту №10038 був Мінфін, то цей законопроект не потребує окремого подання експертного висновку Мінфіну.

За узагальнюючим висновком Мінфіну до законопроекту №10038- 1 (лист від 19.09.2023 №04110-02-2/25401) його прийняття не підтримується як такого, що призведе до негативних наслідків, зокрема до невиконання показників надходжень до державного бюджету, обмежить виконання державними органами своїх повноважень і виконання запланованих інших першочергових заходів.

3. За узагальнюючими висновками Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до законопроектів №10038 та №10038-1 (листи від 14.09.2023 р. № 16/03-2023/201074 та від 19.09.2023 р. № 16/03-2023/203956), зважаючи на ситуацію, що склалась в сфері національної безпеки та оборони, а також враховуючи актуальність проблематики забезпечення належного фінансування соціальних потреб, ГНЕУ у цілому не заперечує щодо можливості прийняття пропонованих змін.

4. На час розгляду у Комітеті даного питання до законопроектів № 10038 та №10038-1 не надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України до Європейського Союзу (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

5. До Комітету до законопроекту за реєстр.№10038 надійшли пропозиції від народних депутатів України Задорожнього М.М. та Бакумова О.С. і  Міністерства оборони України, окремі з яких було підтримано Комітетом під час розгляду даного питання.

 

За підсумками розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, за реєстр. № 10038 від 12.09.2023 р., поданого Кабінетом Міністрів України, та альтернативних до нього законопроектів, керуючись частиною другою статті 110 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань бюджету прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України:

включити законопроект за реєстр. № 10038 і альтернативні до нього законопроекти до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання,

визначити невідкладним законопроект за реєстр. № 10038 та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду питання,

за результатами розгляду цих законопроектів у першому читанні законопроект за реєстр. № 10038 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій Комітету:

1. Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Доповнити частину четверту статті 29 новим абзацом такого змісту:

«будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації, поточний ремонт) закладів охорони здоров’я для забезпечення надання медичної та реабілітаційної допомоги особам,  постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».

У зв’язку з чим, пункти 6, 7, 8 розділу І законопроекту відповідно вважати пунктами 7, 8, 9 законопроекту;

2. у додатку №3 до законопроекту /щодо змін до додатка №3 до Закону/:

У складі видатків Міністерства оборони України за загальним фондом державного бюджету передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 2101530 «Формування статутного капіталу Державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - 0210) у сумі 27.000 тис. грн, зменшивши  на таку ж суму видатки споживання за бюджетною програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».

Відповідно у разі прийняття законопроекту за реєстр. № 10038 Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки, пов’язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо зазначеного законопроекту.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56