Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 31 жовтня 2023 року (протокол № 173) розглянув питання про підготовку до повторного другого читання проекту Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037).

Проект Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037), поданий Кабінетом Міністрів України /далі – законопроект № 10037/, що на виконання Постанови Верховної Ради України від 20.09.2023 № 3383-IX був внесений Комітетом на розгляд Верховної Ради України у другому читанні, за підсумками розгляду Верховною Радою України 06 та 17 жовтня 2023 року у другому читанні повернуто Комітету для доопрацювання з урахуванням поправок та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи (скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину) та внесення на розгляд Верховної Ради України у повторному другому читанні /згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.10.2023 № 3417-IX/.

I. У законопроекті № 10037 пропонується доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ новими пунктами 22-8, 59 та 60, установивши, що:

– у період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів), які утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються за рішеннями відповідних місцевих рад (військових адміністрацій) на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, заходи та роботи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення, будівництво фортифікаційних споруд, платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи міської територіальної громади (з можливістю передачі таких коштів іншому місцевому бюджету);

– у 2024 році як виняток з положень статті 24-2, пункту 1 частини другої статті 24-5, пунктів 1 – 3, 6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9 частини третьої статті 29, пунктів 2-1 і 2-4 частини четвертої статті 30 та частини першої статті 103- 1 Кодексу надходження, визначені пунктами 1 – 3, 6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6- 8, 6-9 частини третьої статті 29 Кодексу, зараховуються в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України;

– з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України та згідно із нормами Кодексу належить до доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України, та спрямовується у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

За поясненнями Уряду з прийняттям відповідного закону на підтримку обороноздатності держави і розвитку оборонно-промислового комплексу України передбачається спрямувати такі обсяги коштів:

прогнозний обсяг доходів загального фонду державного бюджету у 2024 році від доходів, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, становитиме близько 95,2 млрд гривень;

прогнозний обсяг надходження до спеціального фонду державного бюджету податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, становитиме з 01.10.2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд грн та у 2024 році – 93,7 млрд гривень.

Комітетом на своїх засіданнях 5 жовтня 2023 року (протокол № 170) та 6 жовтня 2023 року (протокол № 171) розглянуто питання про підготовку до другого читання законопроекту № 10037 та за підсумками опрацювання 910 пропозицій у відповідній порівняльній таблиці ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 10037 за результатами розгляду у другому читанні прийняти в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до законопроекту № 10037, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту. У зв’язку з цим, Комітет направив відповідні висновки Верховній Раді України /листи від 05.10.2023 № 04- 13/3- 2023/219235 (1341487) та від 06.10.2023 № 04-13/3-2023/220061 (1342646)/.

II. Серед особливостей підготовки законопроекту до повторного другого читання, визначених Регламентом Верховної Ради України /далі – Регламент/, слід звернути увагу на таке: до повторного другого читання законопроекту пропозиції і поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень законопроекту, що не прийняті у другому читанні /частина перша статті 116/; на повторне друге читання законопроект подається головним комітетом у вигляді порівняльної таблиці, при цьому включаються всі пропозиції, поправки, у т.ч. й ті, що внесені до цих статей чи їх частин на попереднє друге читання, повторне друге читання законопроекту здійснюється за процедурою другого читання /стаття 124/.

Відповідно до частини першої статті 116 Регламенту у встановлені строки /з урахуванням скорочення наполовину строку подання пропозицій – не пізніше 22 жовтня 2023 року/ до повторного другого читання законопроекту № 10037 до Комітету надійшли нові пропозиції, згруповані та узагальнені у кількості 731 пропозиція. Разом з тим, керуючись цією нормою Регламенту, до порівняльної таблиці до законопроекту № 10037 на повторне друге читання не включено нові пропозиції народних депутатів України Герасимова А.В. та Заблоцького М.Б., що надійшли до Комітету після вказаного встановленого строку /листи від 23.10.2023 за №196д9/1- 2023/232306(1355548) і № 79д9/1-2023/233408(1355854) відповідно/.

Таким чином, виходячи з положень статті 124 Регламенту до порівняльної таблиці до законопроекту № 10037 для розгляду у повторному другому читанні включено 1641 пропозицію народних депутатів України. При цьому частина таких пропозицій безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту № 10037. За підсумками опрацювання даного питання у Комітеті за участю представників Міністерства фінансів України і Рахункової палати та беручи до уваги необхідність взаємоузгодженого з проектом закону про Державний бюджет України на 2024 рік прийняття законопроекту № 10037, пропонується зберегти запропоновані підходи до врегулювання порушених питань, врахувавши таке:

1) надати право селищним та сільським територіальними громадами на здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, що наразі згідно з чинним законодавством дозволено лише міським територіальним громадам та обласним радам;

2) доповнити перелік напрямів використання у період дії воєнного стану відповідних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, новим напрямом щодо створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, а також не поширювати запропоновані обмеження щодо використання залишків коштів місцевих бюджетів на залишки коштів місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень;

3) поширити вимогу щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, до спеціального фонду державного бюджету на період до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102- IX;

4) визначити інші пропорції та напрями спрямування коштів, що надійдуть до спеціального фонду державного бюджету від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, виокремивши періоди їх застосування:

– з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року: 50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання і 50 відсотків – Міністерству оборони України для закупівлі артилерійських систем;

– з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX:

45 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання і 45 відсотків — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

10 відсотків – головним розпорядникам коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони, для подальшого автоматичного спрямування військовим частинам Збройних Сил України, інших військових формувань на матеріально-технічне забезпечення пропорційно до фактично сплаченого податку за осіб, визначених у цьому пункті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5) посилити контроль за використанням таких коштів, передбачивши погодження Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України напрямів використання відповідних коштів з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки, оборони та розвідки;

6) зобов’язати Кабінет Міністрів України передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік:

положення щодо зарахування у 2024 році податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Кодексу, частини  податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), до загального фонду державного бюджету у розмірі 21 відсоток, до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад у розмірі 64 відсотки, визначивши при цьому, що не менше 4 відсотків такого податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення;

положення про зупинення на 2024 рік дії статей 98 і 99 Кодексу щодо передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету;

розподіл частини додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, для компенсації зменшення ресурсів загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році по відношенню до 2021 року у зв’язку із зарахуванням у 2024 році податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, до спеціального фонду державного бюджету.

Поряд з тим, переважну більшість пропозицій пропонується відхилити, зважаючи, зокрема, на таке:

значну частину пропозицій подано без належного правового чи фінансово-економічного обґрунтування, що ускладнило проведення їх експертної оцінки та поставило під сумнів доцільність таких змін;

деякі пропозиції безпосередньо не стосуються предмету правового регулювання законопроекту № 10037, а відповідно до частини першої статті 116 Регламенту пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу;

багато пропозицій не містять юридичного змісту та не відповідають правилам нормопроектувальної техніки щодо законодавства.

Таким чином, із 1641 пропозиції у порівняльній таблиці до законопроекту № 10037 на повторне друге читання пропонується врахувати 11 пропозицій (з них 1 пропозицію - частково), відхилити 1630 пропозицій.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у повторному другому читанні проект Закону України про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037) прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до зазначеного законопроекту на повторне друге читання, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56