Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 8 листопада 2023 року додатково розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, відмітивши таке.

Комітет на своєму засіданні 4 листопада 2023 року розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання /далі – доопрацьований законопроект/, та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований законопроект за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету щодо змін до доопрацьованого законопроекту (погоджених з Міністерством фінансів України), які викладені у листі-висновку Комітету від 04.11.2023 № 04-13/3-2023/243087 (1366807).

Після розгляду даного питання до Комітету від Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України /далі – Регламентний комітет/ надійшло звернення /лист від 07.11.2023 № 04-28/10-2023/244640 (1368372)/ щодо розгляду проекту кошторису Верховної Ради України на 2024 рік та пропозицій Регламентного комітету до Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту, викладених у висновку Регламентного комітету на зазначений проект кошторису /від 07.11.2023 № 04-28/4-2023/244588 (1368347)/. Зокрема, Регламентним комітетом зауважено, що у доопрацьованому законопроекті не враховано особливості правового статусу та діяльності апарату єдиного законодавчого органу, включаючи положення пункту 2.13 Бюджетних висновків Верховної Ради України (схвалених Постановою Верховної Ради України від 19.10.2023 № 3421-IX), та звернуто увагу на виникнення правової невизначеності при застосуванні Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту, а саме: пункту 21 (згідно з яким оплата праці працівників Апарату Верховної Ради України здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік) та пунктів 10, 12–15 (які теж регулюють питання оплати праці державних службовців і в них не виключено слова "Апарат Верховної Ради України"). Тому Регламентний комітет звернувся до Комітету щодо перегляду (відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України") рішення Комітету від 04.11.2023 та підтримки пропозицій Регламентного комітету про внесення змін до окремих положень Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту в частині оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади.

Поряд з тим, народний депутат України Корнієнко О.С. надіслав до Комітету комплексну пропозицію стосовно уточнення Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту щодо оплати праці державних службовців державних органів, які не застосовуватимуть у 2024 р. умови оплати праці на основі класифікації посад, та звернувся з проханням на засіданні Комітету додатково розглянути доопрацьований законопроект і врахувати таку пропозицію /лист від 07.11.2023 № 7д9/5-2023/245369 (1369296)/. У відповідному зверненні зазначено, що така пропозиція сформована на основі вищезгаданих пропозицій Регламентного комітету до доопрацьованого законопроекту та у зв'язку з необхідністю уточнення відповідних положень доопрацьованого законопроекту щодо оплати праці державних службовців інших державних органів, які не застосовуватимуть у 2024 р. умови оплати праці на основі класифікації посад, з метою чіткості викладу правових норм та недопущення їхнього різного тлумачення при практичному застосуванні.

Крім того, до Комітету надійшло звернення народного депутата України Арахамії Д.Г. /лист від 08.11.2023 № 4д9/5-2023/245919 (1369910)/ з проханням додатково розглянути доопрацьований законопроект та врахувати пропозицію щодо викладу статті 45 доопрацьованого законопроекту (якою передбачається доручити органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 р. забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка обліковується в Державній казначейській службі України, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів) у новій редакції, згідно з якою пропонується Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

Таким чином, виникла необхідність додаткового розгляду Комітетом відповідних положень доопрацьованого законопроекту та пропозицій до них, керуючись частиною п’ятою статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (якою визначено, що прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого складу членів комітету).

За підсумками додаткового розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до цього законопроекту (погоджених з Міністерством фінансів України), які викладені у листі-висновку Комітету від 04.11.2023 № 04-13/3-2023/243087 (1366807), з такими доповненнями:

1) у розділі "Прикінцеві положення" законопроекту:

пункт 10 доповнити словами і цифрами "крім державних органів, зазначених у пунктах 20 – 22 цього розділу";

в абзаці третьому пункту 11 слова "Апарат Верховної Ради України" виключити;

в абзаці першому пункту 21 слова "Апарату Верховної Ради України" виключити;

доповнити пунктами 22 і 23 такого змісту:

"22. Умови оплати праці державних службовців, передбачені у пунктах 12 – 15 цього розділу, не застосовуються при визначенні оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади.

Оплата праці державних службовців апарату органу законодавчої влади у 2024 році та до законодавчого врегулювання правового статусу парламентських державних службовців здійснюється  відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, із продовженням дії абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну службу". При цьому фонд оплати праці апарату органу законодавчої влади встановлюється у розмірах, не менших, ніж передбачено на 2023 рік.

23. Установити, що у 2024 році:

до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу, не застосовуються положення, передбачені у пунктах 12 – 15 цього розділу;

норми абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну службу" застосовуються до 31 грудня 2024 року до державних органів, що не провели класифікацію посад державної служби (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13 цього розділу), а також до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу";

2) статтю 45 законопроекту викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України".

Відповідно Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України після прийняття законопроекту при оформленні Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" внести до нього уточнення і доповнення, пов’язані з даним рішенням Комітету, а також необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56